برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

از بین بردن حلقه ی سیاه دور چشم

درمان حلقه ی سیاه دور چشم راه های مختلفی دارد، جراحی پلاستیک ا ز همه ی روش ها موثرتر است. لیزردرمانی هم در مواردی می تواند تیرگی دور چشم را برطرف سازد.

بوتاکس

بوتاکس یک سم پروتئینی است که از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم گرفته می شود. امروزه به عنوان بهترین دارو برای رفع چین و چروک ها ی پوستی در سالمندان شناخته شده است.

از بین بردن موهای زائد با لیزر

امروزه، الکترولیز یا به کار گیری لیزر روش های مناسبی برای از بین بردن موهای زائد به شمار می آید. الکترولیز یک روش دائمی است. اما ایمنی روش لیزر به اندازه ی الکترولیز تضمین نشده است.

 
 

برخی از تمرینات

کرانچ با دستگاه

کشش پشت بازو با سیم کش و نیمکت شیب دار

چرخش داخلی با کابل

رساندن دست به پاشنه پا

تمرین با غلتک - غلتاندن به سمت خارج

بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار

Top