برخی از پزشکان سایت

021-88793000-2
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021 - 22770651 021 - 22770699
امراض داخلی
02188776292 882096906 09155119522
بیماریهای پوستی
021-22056605 021-26208393
دندانپزشکی
021-22874899
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
02186093157
بیماری های مغز و اعصاب
021-22259828
دندانپزشکی
02122172657-22172659
بیماریهای پوستی
02188839600
گوش و حلق و بینی
02122844074
بیماری های مغز و اعصاب
02122575757-22594249 مطب: - 22799240-22799280 22137558
بیماریهای پوستی
021-22219020 021-22237122
جراحی پلاستیک
Top