برخی از پزشکان سایت

02188734523
تغذیه و رژیم درمانی
021 - 22253356 021 - 22253319 021 - 22227459
بیماریهای کودکان
02188884546-9
بیماری های مغز و اعصاب
021-88774736
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
02188889004
جراحی پلاستیک
021-22736564 021-22726564
ارولوژی – بیماری های مجاری ادرار
021-26355305
پوست و مو
02122886071-2
جراحی پلاستیک
02122566841 22584483
امراض داخلی
02122858678
روان شناسی
0218832835 665053688
بیماری های مغز و اعصاب
02122792458 22792439
جراحی پلاستیک
Top