برخی از پزشکان سایت

021 - 88573557
امراض داخلی
021-88603276
پزشک عمومی
02188271527 22611120
امراض داخلی
02122140405 75113
بیماریهای پوستی
02188791588
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-22020201 021-22656392 021-22656385
جراحی پلاستیک
021-88771940 021-88880468
جراحی عمومی
02177982944-77438048 88875501-88876444-88876333-88873000
بیماریهای پوستی
02188799685
جراحی پلاستیک
02188190949 تلفن : ۸۸۱۹۰۹۴۹ – ۸۸۱۹۷۴۲۰ -۸۸۱۹۷۴۳۳ -۰۲۱
دستگاه گوارش
021-22416527
پوست و مو
Top