برخی از پزشکان سایت

02188506667
دندانپزشکی
02188965358
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
02122560357
دندانپزشکی
021 - 26411060 021 - 26411064
بیماریهای کودکان
02632226890-32285001 36509907
امراض داخلی
02188051823 88982000
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
0218806982
امراض داخلی
021 - 22252102
بیماریهای کودکان
021 - 26404965 021 - 22923601 021 - 26404961 021 - 26404955
غدد- بیماریهای دیابتی
02188784448-9
دندانپزشکی
021-88685098
جراحی عمومی
Top