برخی از پزشکان سایت

02122701273 22721483 22756168 22756069
بیماریهای پوستی
021 -66401635
بیماریهای کودکان
02188873000-8
بیماریهای پوستی
02188308278
امراض داخلی
021-22363336 021-22373980
ارولوژی – بیماری های مجاری ادرار
021-88952616 021-88982000
بیماری های عفونی
021-88886371 021-88886370 021-88661062
بیماریهای پوستی
02188889500-8819053
روان‌ پزشکی
021-22874899
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
02122871428
گوش و حلق و بینی
021-22923833 021-22923834
دندانپزشکی
Top