دستورالعملهای رژیم غذایی در دسترس عموم هستند. ولی چیزی که هست ما باید بهترین رژیم غذایی را داشته باشیم و آن را ادامه دهیم. دستورالعمل غذاهایی را که در طول روز مصرف می شوند و مقدار مصرف آنها را لیست بندی می کند.

رژیم غذایی لاغری  باید کالری، چربی و کربو هیدرات در سطح مینیمم داشته باشد و شکر استفاده شده، مکملهای شکر باید باشد.
سه روز رژیم غذایی شدیدترین رژیم برای وزن کم کردن است. این رژیم سخت شامل: یک تکه نان برشته، یک فنجان قهوه یا چایی با مکملهای شکر برای صبحانه است. برای صبحانه یک واحد میوه هم توصیه می شود. روز دوم یک عدد تخم مرغ و موز هم اضافه می شود و روز سوم نان تست حذف شده و 5 عدد کراکر و یک عدد سیب و یک فنجان چایی یا قهوه خورده شود. ناهارشامل: روز اول تن و نان تست، روز دوم تن و کراکر و روز سوم تخم مرغ آب پز و نان تست خورده شود. نوشیدنی برای ناهار چایی یا قهوه می باشد. عصرانه روز اول شامل گوشت لخم، لوبیا، سیب و بستنی ، روز دوم، کلم، هویج، موز و بستنی و روز سوم هویج، گل کلم، لیمو و بستنی خورده شود.

رژیم غذایی atkin دستورالعمل رژیم غذایی دیگری برای وزن کم کردن است که جذب کربوهیدرات را پایین می آورد و مواد اولیه دیگر را افزایش می دهد. این رژیم غذایی از چربی ترانس جلوگیری کرده و مواد معدنی و ویتامینهای کافی دارد.

دستورالعمل این رژیمهای غذایی ساده است و از اسیدهای چرب اشباع شده جلوگیری می کند و مقدار نمک را پایین می آورد. سسها در هر دو روش به حداقل می رسند.

رژیم غذایی استاندارد وزن زیادی را کم می کند. تا جایی که باید استفاده از روغن کمتر شود و غذا باید بخارپز یا آب پز شده، ادویه زده و خورده شود. کاهش چربی نقطه اصلی دستورالعمل برای کم کردن وزن است و شکر کم شده و از مکملهای شکراستفاده شود. این عمل کالری شکر را می کاهد.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
رژیم غذایی » کاهش وزن
Top