مروری اجمالی بر انواع مختلف رژیم غذایی

داشتن اضافه وزن شرایط خطناکی است و به توجه مناسب فرد دچار اضافه وزن برای مدیریت آن نیاز دارد. چند رژیم برای کنترل افزایش وزن و بعد از آن کاهش وزن طراحی شده اند. رژیم های اصلی برای کنترل وزن عبارتند از رژیم اتکینز، رژیم دنیس اوستین، رژیم سواحل جنوبی، رژیم 3 روزه، رژیم 7 روزه، رژیم مایعات و رژیم کم کالری.

رژیم اتکینز

رژیم اتکینز در دهه 1970 توسط دکتر اتکینز ارائه شد. رژیم او یک رژیم "کم کربوهیدرات" و "پر چربی" است. چربی برای عملکردهای بدن متابولیز شده و تیدیل به انرژی می شود. بنابراین اثرات نامطلوب چربی ها با پرهیز از کربوهیدرات ها در رژیم غذایی کاهش داده می شوند. رژیم اتکینز متشکل از گوشت، سفیده تخم مرغ، سبزیجات و میوه جات است. این مواد غذایی غنی از پروتئین و چربی هستند اما در عوض کربوهیدرات کمی دارند. رژیم اتکینز این جذابیت را دارد که مصرف کربوهیدرات ها و قندها را به حداقل رسانده و مصرف چربی ها را افزایش می دهد. ورزش نیز بخشی از این برنامه است.

آیا رژیم اتکینز بهترین رژیم است؟

افرادی که از این رژیم پیروی می کنند تصدیق می کنند که کاهش وزن با این رژیم واقعیت دارد و در مدت کوتاهی حاصل می شود. بعضی محققان ادعا می کنند که رژیم کم کربوهیدرات و پر چربی برای بدن خطر دارد. پیروی از رژیم اتکینز بسیار مشکل است چون گزینه مصرف کربوهیدرات ها را که فرد از دوران کودکی به آن عادت کرده است حذف می کند. باید در دوره زمانی باقیمانده پس از کاهش وزن رژیم اتکینز را رعایت کرد در غیر این صورت به این دلیل که بدن به کربوهیدرات ها عادت ندارد، وزن بدن اضافه می شود. افرادی که رژیم اتکینز را رعایت می کنند ممکن است به خاطر مصرف زیاد پروتئین دچار بوی بد دهان بشوند.

رژیم دنیس اوستین

راشل رودنی، متخصص تغذیه، بود که رژیم دنیس اوستین را معرفی کرد. این رژیم یک برنامه رژیم متعادل است و هیچ شرایط خاصی ندارد. این رژیم به گونه ای طراحی شده است که چربی کم، کربوهیدرات متوسط، و پروتئین متوسطی داشته باشد. نیمی از این رژیم را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند و پروتئین ها و چربی ها به طور مساوی نیم دیگر رژیم را تشکیل می دهند. بنابراین نسبت کربوهیدرات: چربی: پروتئین غذاها 50: 25: 25 است. در این برنامه ورزش در کنار رژیم غذایی لازم و ضروری است.

رژیم سواحل جنوبی

رژیم سواحل جنوبی توسط دکتر آگاتستون که یک متخصص اهل میامی بود مطرح شد. این رژیم یک رژیم صرفا کم کربوهیدرات و کم چربی است اما شیوه جدیدی برای مصرف کربوهیدرات ها و چربی های است. این رژیم غذایی یک برنامه آموزشی برای مصرف غذاهای صحیح است. این رژیم سه بخش دارد. در مرحله اول این رژیم که دو هفته طول می کشد از مصرف برنج، نان، سیب زمینی و غیره پرهیز می شود. بعد در مرحله دوم رژیم این مواد غذایی بخش بخش دوباره وارد برنامه غذایی می شوند و کاهش وزن حاصل می شود. مرحله سوم ادامه دادن برنامه رژیم غذایی خوبی است که فرد در مرحله های قبل آن را رعایت کرده است.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
رژیم غذایی » کاهش وزن
Top