کودکان می‌توانند پاسخ های خود را تنها از طریق گریه کردن نشان دهند و به همین دلیل؛ والدین قادر به درک نیازها و عدم نیاز های آنها نیستند. حتی اگر کودکان به چیزی که از آنها دریغ میکنید نیاز داشته باشند، احساس خودشان را ازطریق گریه کردن نشان میدهند. با دقت کردن به طرز گریه بچه ها، والدین میتوانند نیاز آنها را بفهمند. در مورد کودکی که احساس خواب میکند، مشخص است که حسِ خواب آلودگی در کودک بوجود میاید و به همین ترتیب انواع حس ها ی دیگری که در کودک بوجود میاید. پس باید فهمید که آیا معده بچه پر است و به غذای بیشتری احتیاج ندارد؟ بنابراین والدین باید بدانند که کودکشان به چه مقدار شیر خشک احتیاج دارد.

میزان شیر خشکی که برای یک کودک مورد نیاز است به سن، وزن کودک و اینکه آیا والدین، کودک را فقط با شیر خشک تغذیه میکنند و یا اینکه نوزاد همراه با شیر خشک از شیر مادر هم تغذیه میکند یا اینکه همراه با شیر خشک از غذای جامد هم تغذیه میکند، بستگی دارد. برخی از دستورالعمل های اساسی هستند که والدین باید برای امنیت و سلامتی کودک از آنها پیروی کنند. کودکان نشانه هایی دارند که والدین برای اینکه بفهمند آیا معده کودکشان پر شده است باید آن نشانه ها را جستجو کنند. نوزادان اگر احساس گرسنگی کنند میخورند و اگر احساس سیری کنند خود بخود دست از خوردن میکشند. این حالت در مورد هر کودکی واقعیت دارد.

نیازهای تغذیه ای در میان نوزدان درهر نوزادی متفاوت است. این نیاز در هر نوزادی روز به روز میتواند تغییر کند. در طول رشد جهشی که نوزاد دارد میتوان این تغییر را دید، عمدتاً 10 تا 14 روز پس تولد نوزاد احساس گرسنگی بیشتری میکند. این جهش رشدی در سه هفتگی، شش هفتگی، سه ماهگی و شش ماهگی و ماههای بعد از آن هم در نوزاد بوجود میاید. اگر نوزاد از نظر سلامتی در وضع مطلوبی نباشد، معمولاً میزان غذایی که میخورد کمتر میشود. بنابراین بسیار مهم است که والدین در مورد نشانه های نوزاد بیشتر یاد بگیرند.

درصورتی که نوزاد گرسنه باشد نشانه اصلی آن گریه کردن است. اما سعی نکنید که هر زمانی که نوزاد گریه کرد به او شیر بدهید. اگر به تازه گی به نوزاد شیر داده اید سعی کنید علت دقیق گریه کردن او را پیدا کنید. امکان دارد که باید پوشک نوزاد را عوض کنید و یا اینکه نوزاد باید آروغ بعد از شیر را بزند. امکان دارد که نوزاد میخواهد نزدیک والدینش باشد. اگر کودک خودش شروع به مکیدن یا ملچ ملوچ کرد، باید به او شیر داد. بعضی از نوزادان دست خود را در دهانشان میکنند و این نشان میدهد که او گرسنه است.

اگر نوزاد کمتر از چهار تا  شش ماه دارد، نباید غذاهای جامد بخورد. در طی این مدت، باید با 2.5 اونس ( هر اونس معادل 28/ 35 گرم است ) از شیر خشک را برای هر پوند ( هر پوند معادل 0.45359 کیلوگرم است ) وزن نوزاد استفاده کرد. بنابراین اگر وزن نوزاد 6 پوند است، باید او را در مدت 24 ساعت با 15 اونس شیر خشک تغذیه کرد. اگر وزن کودک 10 پوند باشد، باید در طی 24 ساعت  با 25 اونس تغذیه شود.

سن کودک راهنمایی برای میزان تغذیه کودک میباشد. یک نوزاد معمولاً هر 2 الی 3 ساعت شیر میخورد. درحالیکه نوزاد بزرگتر میشود و شکمش هم بزرگتر میشود، به همان میزان شیر خوردنش هم بیشتر میشود. نوزاد چند ماه پس از بدنیا آمدن حدوداً به  6 تا 8 شیشه شیر که محتوی 4 تا 6 اونس است احتیاج دارد. اما در 4 ماهگی میزان تغذیه کودک به 4 الی 5 شیشه شیر که هر شیشه محتوی 6 تا 7 اونس است، تقلیل پیدا میکند.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تشنج ناشی از تب
Top