مشکلات طی شروع شیردهی و پس از آن بسیار رایج هستند و باید به کمک پزشک یا پرستار به آن ها رسیدگی کرد. برای جلوگیری از مشکلات بیشتر بهتر است از شروع خیلی زود تغذیه اجتناب کرد. هر چند مادران پس از اولین زایمان خود مشکلاتی دارند، مشکلات بسیاری در مادران دیگری که به بچه های دوم و سوم خود شیر می دهند وجود دارند. اغلب مشکلات مربوط به شیردهی قابل مدیریت هستند و توصیه های مشاوران شیردهی نیز به ادامه شیردهی حتی برای بچه های نارس نیز کمک می کنند.

بعضی از مشکلاتی که غالبا دیده می شوند عبارتند از:

درد نوک سینه- درد نوک سینه یکی از مشکلات رایج در شیردهی است. در اغلب موارد علت اصلی درد مشخص نیست. هر چند این درد رایج است، ممکن است درد نوک سینه ناشی از مشکلات حالت قرارگیری در شیردهی و تکنیک های شیردهی باشد. مراقبت نامناسب از نوک سینه نیز می تواند باعث درد نوک سینه بشود. درد نوک سینه می تواند به دلیل جدا کردن نامناسب کودک در حال شیر خوردن از سینه توسط مادر نیز باشد. برای راحت تر ساختن شیر دهی، باید با وارد کردن انگشت در کنار نوک سینه کودک را از سینه جدا کرد.

پر بودن سینه- در این شرایط شیر سینه را بیش از حد پر می کند و می تواند باعث کمی درد بشود. با شیر دادن به کودک در زمانی که می خواهد می توان از این مشکل جلوگیری کرد. در اغلب موارد، پر بودن سینه احساسی بدون درد است و در مادرانی پیش می آید که برای اولین بار بچه دار شده اند. در صورت پر شدن بیشتر شیر در سینه، درد در ناحیه هاله سینه احساس می شود.

نوک سینه صاف یا فرورفته-
در این شرایط، نوک سینه به جای برجستگی فرورفته می ماند. در موارد خاصی نوک سینه در صورت تحریک شدن کمی بیرون می آید و به زودی فرو می رود. هرچند شیردهی با نوک سینه فرورفته امکان دارد، برای مادرانی که برای اولین بار شیر می دهند این کار مشکل است. به دهان گرفتن سینه برای مکش برای کودک نیز مشکل خواهد بود. در موارد خاصی از صاف بودن نوک سینه، تحریک سینه نیز تاثیری ندارد.

گرفتگی شیر یا مجرای شیر مسدود- گرفتگی شیر ناشی از انسداد مسیر شیر در سینه است. این انسداد به معنای بسته شدن مجرای شیر نیست بلکه در این حالت بافت های اطراف مجرا ملتهب می شوند و مانع از جریان پیدا کردن شیر می شوند. اما در بعضی موارد مجرای شیر به خاطر  رشد بیش از حد بافت ها در سوراخ نوک سینه مسدود می شود. این گرفتگی به صورت نقطه سفیدی روی نوک سینه دیده می شود. تغییر موقعیت کودک طی شیر دادن به غلبه بر این مشکل در مواردی خاص کمک می کند.

ورم سینه- ورم سینه به صورت التهاب و آماس غدد شیری تعریف می شود. این حالت می تواند ناشی از عفونت بوده و با درد، سرخی و دمای بالای سینه همراه باشد. به خاطر احساس توده در معاینه فیزیکی سینه، ممکن است این شرایط به اشتباه انسداد مجرای شیر تشخیص داده شود. اما باید توجه داشت که این توده ، توده شیر در بافت است نه در مجرای شیر.

عفونت سینه- انواع مختلف باکتری ها و قارچ ها وجود دارند که می توانند باعث عفونت بشوند. از بین این باکتری ها و قارچ ها کاندیدا آلبیکانس رایج ترین قارچی است که دیده می شود و می تواند به سرعت در هاله سینه رشد کند و به دهان کودک برود. عفونت های ناشی از استافيلوكوك‌ و استرپتوكوك نیز در شرایط غیربهداشتی رایج هستند.

اشتباهی گرفتن نوک سینه- این شرایط در صورتی پیش می آید که به کودکی که شیر مادر می خورد با شیشه شیر داده شود. بعد از چند روز، کودک شیر سینه مادر را نمی مکد. هرچند نمی توان توضیح پزشکی برای این شرایط ارائه کرد، پزشکان حالت قرارگیری راحت برای کودک قبل از تغذیه را عنوان می کنند.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » تشنج ناشی از تب
Top