هنگامی که کودک شما علاقه یا آمادگیش را برای آموزش توالت نشان داد، وقت آن است که برایش یک دستشویی کودک مخصوص او بخرید و در فضای توالت خانه قرار دهید. فرزندتان را برای خرید قصری با خودتان ببرید و برایش توضیح  دهید که از آن چه استفاده ای می شود و به او اجازه دهید خودش دستشویی مخصوصش را انتخاب کند.

هنگامی که توالت کودک را به خانه آوردید، اسم فرزندتان را بر روی آن بنویسید. او را تشویق کنید که خودش تصمیم بگیرد در کجای خانه توالت کودک گذاشته شود، آن را در جایی که او می خواهد قرار دهید و اگر فضای منزل به شما اجازه می دهد دستشویی کودکی را انتخاب کنید که به شکل حیوانات مورد علاقه کودک ساخته شده یا از تصاویر رنگی جذاب و مورد علاقه اش بر روی آن استفاده شده است. با این کار نسبت به آن دستشویی مخصوص در کودک احساس مالکیت شکل می گیرد و عادت کردن او به استفاده از دستشویی را آسان می کند و به کودک کمک می کند تا میل قدرتمندش برای  "خودش کارهایش را انجام دادن " ارضا کند.

از طرف دیگر، به تدریج که کودک بزرگ می شود با تقلید از رفتار خواهر یا برادر بزرگترش می بینید که برای استفاده از سنگ توالت تمایل پیدا می کند.

البته در ابتدا لازم نیست که دستشویی کودک حتما در فضای توالت قرار داده شود. بعضی از والدین می بینند که قرار دادن دستشویی مخصوص کودک در حمام یا توالت باعث می شود کودک سریع تر به استفاده از آن عادت کند در حالی که برخی دیگر در می یابند  که اگر توالت کودک را در اتاق خوابش که دسترسی به آن بعد از خواب برای کودک آسان تراست  قرار دهند کودک تمایل بیشتری در استفاده از آن نشان می دهد. پس از آن که کودک شروع به استفاده منظم از دستشویی مخصوصش کرد، می توان توالت کودک را به توالت یا حمام منتقل کرد.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
۱ تا ۳ سال » تغذیه کودک
Top