من در چه مرحله ای از سرطان سینه هستم؟

از پزشک باید در مورد مرحله ی سرطان سینه سؤال کنید و ماهیت سرطان باید ذکر شود. پزشک جزئیات مربوطه به مراحل را در مقیاس 0 تا IV شرح می دهد. هر چه شماره این ترتیب گذاری بیشتر باشد به این معنی است که سرطان پیچیده تر است. سؤال پرسیدن در مورد مر حله ی سرطان سینه از پزشک مهم است زیرا از شدت ترس های شما در مورد سرطان سینه می کاهد. به هنگام صحبت با پزشک بهتر است شریک یا دوست خود را همراه خود ببرید. با این کار او نیز می تواند وضعیت شما را درک کند در بیشتر موارد بیمار با شنیدن این خبر آشفته می شود و دوست یا شریک او می تواند نکاتی را به خاطر بسپارد و پس از برطرف شدن استرس بیمار آنها را به او منتقل کند.

آیا این بیماری تهاجمی است؟

اهمیت بررسی  تهاجمی بودن این بیماری این است که شما می توانید مطمئن شوید که آیا سرطان به سایر بخش های بدن منتشر شده است و آیا احتمال عود آن وج ود دارد.

آزمایش گیرنده ی هورمونی چه چیزی را نشان می دهد؟

تا جایی که به سرطان سینه مربوط می شود هورمون های استروژن اهمیت دارند. سلول های بافت های توموری از لحاظ گیرنده های هورمونی آزمایش می شوند و هنگام شناسایی گیرنده ها. ER+VE"" و" PR+VE" نامیده می شوند. وجود گیرنده ها نشانه خوبی است زیرا بیمارانی که گیرنده دارند به هورمون درمانی به خوبی پاسخ می دهند و بیماری آنها بهتر پیش بینی می شود.

وضعیت HER2 چه چیزی را نشان می دهد؟ و از چه آزمایشی برای مشخص شدن این نتیجه استفاده می شود؟

HER2 پروتئین افزایش رشد است که در بیست درصد سرطان های سینه ای یافت می شوند. در سلول های نسخه های متعددی از این ژن وجود خواهد داشت. سلول هایی که ژن HER2  دارند،HER+VEL نامیده می شوند و از آنجا که این سلول ها شانس بیشتری برای رشد و تقسیم دارند مضر هستند. I H C آزمایش شیمیایی هیستو ایمنی است که در آن برای شناسایی پروفیل و مقدار پروتئین HER2 از پادتن استفاده می شود. FISH هیبریدیزاسیون فلورسانت در محل است و برای شناسایی ناحیه DNA
HER2 از ردیاب برچسب گذاری شده فلور سنت استفاده می شود. FISH از IHC دقیق تر است.

دیگر آزمایش هایی که بر روی بافت تومور انجام می شوند کدامند؟ و این آزمایش ها چه چیزی را نشان می دهند؟

سایر آزمایش ها آزمایشهای گوناگون پاتولوژی و آزمایش های کشت سلولی را شامل می شوند. نتایج این آزمایش ها در تشخیص مرحله ی تومور اهمیت دارند. آزمایش های پلوئیدی با استفاده از فلوسینمتری و آزمایش های تقویت ژن با استفاده از PCR عمومیت دارند. این آزمایش ها مفید هستند اما چندان اهمیتی ندارند.

سرطان سینه من چگونه سرطانی است؟

 این پرسش تهاجمی بودن یا ماهیت خوش خیمی سرطان را بررسی می کند. دانستن اینکه آیا سرطان متاستازی شده است یا نه از اهمیت برخوردار است. سرطان متاستازی شده به این معنی است که احتمال عود آن وجود دارد.

چه شیوه درمانی ضروری است؟

شیوه های درمان معمولا سیستماتیک یا موضعی هستند. روش های درمان موضعی عبارتند از  جراحی و تابش اشعه. روش های درمان سیستماتیک ،شیمی درمانی و هورمون درمانی را در بر می گیرند.

من چه سرطان سینه ای دارم؟

سرطان های سینه ای ممکن است تورم سرطانی (بافت پوششی ) Adenocarcinoma (بافت غده ای) یا استرومال ( بافت پیوندی) در خاستگاه باشد.

آیا سرطان سینه من به گره های لنفاوی یا سایراندام ها منتشر می شود؟

در صورتیکه سرطان به گره های لنفاوی منتشر شده باشد آنگاه این شانس وجود دارد که سلول ها ممکن است به قسمت های دورتر بدن منتقل و متاستازی شده باشند.

احتمال زنده ماندن من چقدر است؟

برای دانستن میزان امید به زندگی مرحله ی سرطان باید شناخته شود.

آیا پس از دوره ی درمان خود وارد مرحله ی یائسگی می شوم؟

به دلیل استفاده از برخی داروهای هورمونی احتمال یائسگی زود هنگام وجود دارد و این امر باید توسط پزشک شفاف سازی شود.

آیا من موهای خود را از دست می دهم؟ و در این باره چه کار باید بکنم؟

از دست دادن مو در نتیجه ی شیمی درمانی پدیده ی رایجی است و این امر باید توسط پزشک شفاف سازی شود و بیمار باید از لحاظ ذهنی آماده شود.

برای اینکه آماده ی درمان شوم، چه باید بکنم؟

این مهم ترین سؤال است و توصیه پزشک مهم است و باید به آن توجه شود.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سینه
Top