در خانواده هایی که بیشتر از یک بچه دارند گاهی اوقات دعوا بین بچه ها پیش می آید. این مسئله طبیعی است. هر بچه شخصی منحصر به فرد است و این که فرزندان شما با هم نسبت دارند به این معنا نیست که آن ها همیشه با هم کنار می آیند. اما والدین می توانند کارهایی انجام بدهند تا رقابت و دعوای بین آن ها را به حداقل برسانند:
  • برای هر فزندتان به طور انفرادی وقت بگذارید تا بچه ها احساس نکنند که برای جلب توجه شما همیشه باید با هم رقابت کنند. بین بچه ها تبعیض قائل نشوید.
  • مطمئن شوید هر بچه زمان و فضای شخصی خودش را دارد. همه نیاز به حریم خصوصی دارند!
  • برای تعیین قواعد و قوانین با بچه ها کار کنید. مثل خبرچینی نکردن، ضربه نزدن یا لقب ندان به دیگران، دعوا نکردن در ماشین، یا بدون اجازه برنداشتن وسایل دیگران.
  • اگر دعوا به خشونت بدنی یا شرایط خطرناک کشید دخالت کنید، ولی در غیر این صورت سعی کنید در دعوای بچه ها دخالت نکنید. در عوض وقتی بچه ها آرام شدند با آن ها درباره این موضوع صحبت کنید که چطور می توانند با هم سازش کنند، اسباب بازی هایشان را به هم بدهند، نوبت بگذارند و به هم احترام بگذارند. بعد به آن ها فرصت بدهید به جای این که به عنوان داور به شما وابسته باشند از این مهارت ها استفاده کنند.
  • با مشاهده انواع شرایطی که باعث شروع دعوا می شوند و با اجتناب کردن از آن شرایط از شروع دعوا جلوگیری کنید. آیا بچه هایتان همیشه سر این موضوع که چه کسی ظرف ها را بشوید بحث می کنند؟ در این صورت جدول انجام کارهای خانه تهیه کنید تا مشخص شود هر کسی در چه زمانی باید چه کاری انجام بدهد.
  • مهارت های خوب رفع مناقشه را به بچه ها نشان بدهید. اختلاف نظرهای بین خود و همسرتان یا سایر اعضای خانواده را چطور رفع می کنید؟ اگر به آرامی و با احترام موضوع را حل کنید، بچه ها این رفتار را یاد می گیرند.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره فرزندپروری » درباره فرزندپروری
Top