به دلایل زیادی، دانستن حقایق مربوط به بیماری هموفیلی بسیار مهم است. حقایق پیرامون بیماری هموفیلی معمولا شامل داده های آماری است که به صورت دوره ای جمع آوری شده است، تا از صحت و دقت اطلاعات حاصله مطمئن باشیم.

برای مثال، حقایق پیرامون بیماری هموفیلی نشان می دهد که 3 نوع این بیماری از سایر انواع آن بیشتر دیده می شود. هموفیلی نوع A با نقص در عامل انعقادی شماره ی 8 مشخص می شود. از سوی دیگر، هموفیلی نوع B با کمبود عامل انعقادی شماره ی 9 معلوم می شود. این دو نوع اصلی بیماری هموفیلی در پسر ها بیشتر رخ می دهند. این اطلاعات، حداقل مواردی هستند که در مورد هموفیلی معلوم شده است. هموفیلی نوع C سومین نوع شایع و متداول این نوع اختلال خونی است. این اختلال با نقص در عامل انعقادی شماره ی 11 مشخص می شود. بر اساس این حقایق پیرامون بیماری هموفیلی، سومین نوع این اختلال خونی به میزان برابری در پسر ها و دختر ها دیده می شود. در این وضعیت، در مقایسه با علائم هموفیلی A و یا B، علائم بیماری شدت کمتری دارد. حقایق پیرامون بیماری هموفیلی نشان می دهد که 20 عامل انعقادی در خون وجود دارد. فقدان هر یک از این عوامل نوع خاصی از این اختلال خونی را مشخص می کند. در حالی که، 3 نوع اشاره شده در قبل شایع ترین و بیشترین انواع هستند، که با هموفیلی مرتبط هستند.

دانشمندان نمی توانند درمانی را برای هموفیلی پیدا کنند. هم اکنون با درمان های انجام شده این اختلال خونی از بین نمی رود. در عوض، درمان باعث بهبود علائم می شود و ممکن است برای جلوگیری از دوره های خونریزی استفاده شود. حقایق پیرامون بیماری هموفیلی نشان می دهد که هموفیلی یک اختلال خونی مزمن است. این بدین معنی است که در دراز مدت افراد را درگیر می کند. در واقع، این بیماری در تمام طول عمر با فرد همراه است. با مشخص شدن حقایق پیرامون بیماری هموفیلی، معلوم می شود که درمان نمی تواند علائم را خوب کند، ولی به بیماران کمک می کند که تا حد امکان همانند فرد عادی به زندگی خود ادامه دهند.

حقایق پیرامون بیماری هموفیلی نشان می دهد که شایع ترین علائم درد مفاصل، کبودی عمقی می باشد که سطح وسیعی از پوست را اشغال می کند، سایر علائم شامل خونریزی بینی، وجود خون در ادرار، سردرد می باشد که بیش از حد معمول طول دارد، همچنین درد در گردن و در برخی موارد حتی دوبینی هم وجود دارد.

بر اساس حقایقی که پیرامون بیماری هموفیلی وجود دارد، تشخیص آن بر اساس مشاهده ی علائم و انجام آزمایشات خون مطرح می شود. حقایق پیرامون بیماری هموفیلی نشان می دهد که برای آن که بتوانیم تعیین کنیم که کودک هموفیلی دارد یا که خیر، نمونه ی خون را می توان از مادر و یا از جنین گرفت.

هر یک از این انواع اختلالات خونی درمان مجزایی دارند. مشخص شده است که هموفیلی نوع A با تزریق داخل وریدی دارو درمان می شود. حقایق مشابه در مورد هموفیلی نشان می دهد که درمان موارد شدیدتر هموفیلی نوع A و نوع B بر اساس انفوزیون های فاکتور انعقادی است. درمان هموفیلی نوع C شامل انفوزیون های پلاسمایی است.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » هموفیلی
Top