پژوهشگران توانسته اند به وجود ماده ی موثر در بروز نوعی نادر از فقر آهن در بدن پی ببرند. بدین ترتیب شاید بتوان انواع نادر آنمی را درمان کرد. آن ها ژنی را شناسایی کرده اند که مسبب کم شدن ذخائر آهن در بدن انسان است و دربدن بعضی از افراد وجود دارد. این کشف به دانشمندان کمک کرد تا بتوانند علت بروز آنمی که به درمان های رایج و مصرف آهن در رژیم غذایی پاسخ نمی دهد را شرح داده و به تدریج روش های درمانی این عارضه ی وراثتی را پیدا کنند.

بنابر یافته های این پژوهشگران، تعداد زیادی از کودکان مبتلا به آنمی نه به مصرف آهن و مکمل های حاوی آن در رژیم غذاییشان پاسخ می دهند و نه به تزریق وریدی آهن. پس از مدتی معلوم شد که علت بروز فقر آهن شدید در آن ها وجود ژنی به نام ژن TMPRSS6 است که مدت هاست ناشناخته و پنهان از نظرها باقی مانده است. این نوع آنمی وقتی مشخص می گردد که کودک با وجود مصرف آهن و رژیم غذایی حاوی آن به میزانی که کمبود آهن برطرف شود باز هم نمی تواند آهن مصرفی را جذب کند و هنوزهم نشانه های فقر آهن را ذکر می کند.

در مرحله ی بعدی، پژوهشگران علت های ژنتیکی بروز این بیماری در 5 خانواده را بررسی کردند. آن ها توانستند موتاسیون ژن TMPRSS6 (یا ترانس ممبر پروتئاز سرین 6) را در بین اعضای خانواده ها شناسایی کنند. در حقیقت، ثابت شد افرادی که در بدنشان موتاسیون ژن نامبرده پدید آمده است از نوع نادری از آنمی فقر آهن رنج می برند.
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » کم خونی
Top