دستورالعمل
  1. سیرکوس بل یک دمبل بزرگ تر از حد معمولی است که دستگیره آن باریک است . دمبل را در بین پاها قرار دهید . با دو دست خود دمبل را بگیرید .
  2. با کشش ران و زانوها ، دمبل را بالا کشیده و تا بالای شانه ی مورد نظر ببرید . با دست دیگر به حرکت دادن آن کمک کنید .
  3. دمبل را بالا ببرید به طوری که یکی از سرهای دمبل در پشت شانه باشد تا تعادل بدن حفظ شود . برای بالابردن آن تا بالای سر ، زانوها را خم کرده ، دمبل را پایین آورده و سپس آن را بالا ببرید تا به تدریج از بدن فاصله بگیرد .
  4. با دقت دمبل را به سمت زمین بازگردانید . آن را تحت کنترل داشته باشید . بهترست که یک پتو روی زمین پهن کنید تا دمبل به زمین آسیب نرساند  .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
حرفه ای

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top