دستورالعمل
  1. وزنه ها را تا شانه ها بالا ببرید به اندازه چند سانتی متر خم شده  و به حالت اسکوات قرار بگیرید  و به سرعت حرکت را معکوس کنید . با استفاده از حرکت آنی پاها وزنه ها را تا بالای سر ببرید .
  2. به محض این که وزنه ها در بالای سر قفل شد ، آن ها را تا شانه پایین آورده و حرکت را تکرار کنید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل سنگی - کتل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top