دکتر مسعود افضلی

( متخصص روان شناسی )

درباره من

ادرس محل فعالیت

دکتر مسعود افضلی

ادرس محل فعالیت
← 
خیابان میر داماد بین بزرگراه و میدان محسنی ساختمان 138
استان/شهر
← 
تهران » تهران
منطقه
← 
2
تلفن محل فعالیت
← 
021-22224917
021-22921002
فکس محل فعالیت
← 
021-22921003
ساعات کاری
← 
-

دکتر مسعود افضلی

ادرس محل فعالیت
← 
بیمارستان مهرگان
استان/شهر
← 
تهران » تهران
منطقه
← 
2
تلفن محل فعالیت
← 
021-88770130
021-88771000
ساعات کاری
← 
-

دکتر مسعود افضلی

ادرس محل فعالیت
← 
بیمارستان عرفان
استان/شهر
← 
تهران » تهران
منطقه
← 
2
تلفن محل فعالیت
← 
021-22356950 - 3
021-2235435
ساعات کاری
← 
-

تحصیلات

تجربیات

مدارک و گواهی نامه ها

Top