آزمایشگاه نورا

( متخصص پاتولوژیست - آسیب شناسی )

درباره من

ادرس محل فعالیت

آزمایشگاه نورا

ادرس محل فعالیت
← 
فرمانیه، اندرزگو، نبش عبدالهی جنوبی، ساختمان پارسیان پلاک: 72 - واحد 25
استان/شهر
← 
تهران » تهران
منطقه
← 
1
تلفن محل فعالیت
← 
02122204109
فکس محل فعالیت
← 
22246517
ساعات کاری
← 
شنبه تا چهارشنبه 7-20
پنجشنبه 7 الی 14:30
خدمات این مرکز
← 
-بیوشیمی 

2-خون شناسی(هماتولوژی)    

3-هورمون شناسی و ایمونولوژی   

4-سرولوژی  

5-الکتروفورز   


6- میکروب شناسی، انگل شناسی، آنالیز ادرار  

7-بیولوژی مولکولی   

8-اسپرموگرام

9- ژنتیک

تحصیلات

تجربیات

مدارک و گواهی نامه ها

سایر تخصص ها

(پاتوبیولوژی -مدیکال-مولکولار، ژنتیک)
Top