سرطان تخمدان چه بیماری است؟

تخمدان ها ساختارهایی به اندازه بادام هستند که در زنان به صورت جفت وجود دارند. تخمدان ها غدد جنسی (گنادهای) فرد مونث هستند و در فیزیولوژی جنس مونث، در کل زندگی وی نقش مهمی را ایفا می کنند. تخمدان ها مسئول ترشح استروژن و پروژسترون هستند، این دو هورمون برای آزاد شدن تخمک ها یا اووم لازمند و در روند متعاقب باروری، لانه گزینی، بارداری و زایمان هم مهم هستند. تخمک ها از تخمدان ها آزاد می شوند و باعث می شوند تا تخمدان ها از مهمترین اعضای بدن فرد مونث باشند.

سرطان تخمدان، بیماری است که تخمدان ها را درگیر می کند و زمانی به این نام خوانده می شود که سلول های بدخیم یا توموری در تخمدان ها یافت شوند.
سرطان تخمدان را می توان به صورت وسیعی در دو دسته تقسیم بندی کرد:
  1. سرطان های برخاسته از سلول های اپی تلیالی تخمدان
  2. سرطان های برخاسته از سلول های زایای ( ژرمینال) تخمدان
اکثر موارد مرتبط با این بیماری، سرطان های خوش خیم و کیست ها می باشد. معمولاً سرطان های خوش خیم و کیست ها آن قدر هم خطرناک و وحشتناک نیستند. سرطان های خوش خیم، سرطان هایی هستند که به سایر بخش های بدن پخش نمی شوند و آن ها به صورت توموری ایجاد می شوند و رشد می کنند و به راحتی با جراحی برداشته می شوند.

تومورهای خوش‌خیم و بدخیم هر دو سرطان  هستند و ناشی از رشد خارج از کنترل سلول های تخمدانی هستند ولی تومورهای بدخیم خطرناک‌تر هستند. تومورهای بدخیم ظرفیت انتشار به بافت ها و اعضای مجاور را دارند. این امر باعث می شود که سرطان های بدخیم جدی تر به نظر برسند. تومور بدخیم ظرفیت تهاجم و ریزش و پخش شدن را دارد. ظرفیت تهاجم، به این معنی است که برخی از بافت های توموری ممکن است به بافت های مجاور دست اندازی کنند. ریزش توموری اصطلاحی است که برای روند ریزش تومور از تخمدان به حفره شکمی به کار می رود که می تواند باعث سرطان در آن ناحیه شود. انتشار و پخش تومور به این معنی است که سلول های توموری ممکن است از راه لنف پخش شوند و به گره های لنفاوی شکم، لگن و غیره برسند.

کیست های خوش خیم و بدخیم هم شایعند. کیست ها پر از مایع هستند که به صورت برجستگی و برآمدگی در تخمدان ها دیده می شوند. آن ها ممکن است ظرفیت انتشار  و پخش شدن را داشته باشند و یا ممکن است فقط محدود به فضای کیست باشند. کیست ها معمولاً در مرحله ی پیشرفته بیماری شناسایی می شوند و با جراحی برداشته می شوند. موارد گزارش شده ی کیست ها در تخمدان بیش از موارد گزارش شده ی تومورهای تخمدانی است. گزینه های درمانی برای سرطان تخمدان شامل طیفی از موارد زیر است: از جراحی تا رویکرد درمانی شیمی درمانی سیستمیک (شیمی درمانی کل بدن) است.

درمان موضعی شامل رادیوتراپی (اشعه درمانی) و جراحی است. شیمی درمانی را می توان به انواع شیمی درمانی داخل صفاقی (intra-peritoneal chemotherapy) و شیمی درمانی سیستمیک- systemic chemotherapy تقسیم بندی کرد. تومور مارکرها (نشانگرهای بیولوژیک توموری) امروزه به طور وسیعی برای شناسایی سرطان تخمدان به کار می روند. تومور مارکر ها برخی از مواد هستند که در طی سرطان تخمدان  در بدن یافت می شوند. این مواد یا توسط تخمدان های دچار سرطان تولید می شوند و یا به طور اختصاصی تر از خود تومور تولید می شوند و یا ممکن است توسط بافت های طبیعی بدن در زمان ابتلا به  سرطان تخمدان ایجاد شوند.
 

ادامه این موضوع

پرسش هایی در مورد سرطان تخمدان که از پزشک باید پرسید

هنگامی که برای فردی تشخیص سرطان تخمدان مطرح می شود، موارد زیادی در ذهن وی شکل می گیرد. اگر برای بیمار سرطان تخمدان تشخیص داده شود، وضعیت مشابه قبل است، ولی اگر زن مبتلا جوان باشد، و این اختلال مدت ها قبل از قاعدگی رخ دهد، اضطراب و شک زیادی در وی ایجاد می شود. بهتر است از پزشک و تیم مراقبت در مورد این وضعیت سوال شود.

پیشگیری از سرطان تخمدان

پیشگیری از سرطان تخمدان تا حد معینی امکان پذیر است. عوامل خطر متعددی وجود دارد و زنان دارای این عوامل خطر می بایست از نتایج این بیماری آگاه باشند و برای استفاده از برخی روش های پیشگیری آماده شوند.

تشخیص، غربالگری و آزمون های سرطان تخمدان

تومور مارکرها (نشانگرهای بیولوژیک تخمدانی) موادی هستند که در بدن بیماران مبتلا به سرطان تخمدان شناسایی می شوند. این مواد ممکن است از خود تخمدان های متاثر شده و سایر بافت ها ایجاد شوند. تومور مارکر ها به طور وسیعی برای غربالگری وجود یا عدم وجود تومورها استفاده می شوند.

درمان سرطان تخمدان

گزینه های درمانی استاندارد برای سرطان تخمدان را می توان به طور وسیعی به انواع موضعی و سیستمیک تقسیم بندی کرد. گزینه های درمانی موضعی شامل جراحی و رادیوتراپی (اشعه درمانی) هستند. گزینه درمانی سیستمیک، شیمی درمانی است. تومورهای تخمدانی از نوع طناب جنسی گروهی ناهمگن از تومورها هستند و برخی از آن ها نئوپلاسم های بسیار جالبی در غدد جنسی هستند.

سوالات متداول در مورد سرطان تخمدان

سوالات زیادی در مورد سرطان تخمدان وجود دارد. اگر سرطان تخمدان تشخیص داده شود، باعث اضطراب و نگرانی زیادی در میان زنان می شود. به طور مثال چطور بیماری ایجاد می شود؟

علل سرطان تخمدان

سرطان بیماری تقسیم سلولی کنترل نشده است. سلول های دچار تقسیم سلولی کنترل نشده توانایی آپتوزیز خود را از دست می دهند و بنابراین به صورت توده انباشته می شوند. تمام سرطان ها ناشی از نوعی انحراف ژن ها از حالت طبیعی شان است.

عوامل خطر سرطان تخمدان

عوامل خطر مربوط به سرطان تخمدان بسیار زیاد است و از تحقیقات فراوان و مشاهدات مداوم حاصل می شود. در برخی نژاد ها، احتمال بیشتری برای ابتلا به سرطان تخمدان وجود دارد.

مراحل سرطان تخمدان

سرطان های تخمدانی نوع اپیتلیالی- Ovarian epithelial cancers را می توان بر اساس معیار FIGO- international federation of gynecology and obstetrics- انجمن بین المللی زنان و مامایی) مرحله بندی کرد. مرحله بندی سرطان تخمدان بر اساس مشاهداتی است که در طی بررسی های زمان جراحی مشخص می شود.

مراقبت شخصی در مورد سرطان تخمدان

بیمار می بایست رفتارهای مناسب و سالم خوبی داشته باشد تا تکمیل کننده ی درمان وی باشد. رفتارها و درمان های پیگیرانه در طی دوره ی بعد از درمان هم به صورت متعادلی مهم و با اهمیت می باشند.

واکسن سرطان تخمدان

اخیراً محققان واکسنی پیدا کرده اند که در مقابله با سرطان تخمدان اثربخش است. این واکسن از آن جهت قابل توجه است که از ظرفیت ایمنی بدن استفاده می کند. این واکسن پاسخ ایمنی به سرطان تخمدان را در بدن فعال می کند.

Top