جراحی موثر برای شکستگی مهره

جراحی کیفوپلاستی روشی است که  توسط آن شکاف ریزی در پشت بدن در تمام جهات ایجاد می شود و بوسیله آن پزشکان لوله کاملی را در این قسمت قرار می دهند. توسط فلوروسکوپی این روش جراحی در مسیر دقیق و صحیحی هدایت می شود، این مجرا مسیر عبوری را از پشت به  بخش ترک خورده ی پدیکل (پایه) مهره آسیب دیده ایجاد می کند تا مهره ی کلاپه شده (فشرده شده) بازتر شود. با استفاده از تصاویر حاصله از عکس برداری با اشعه ی ایکس، پزشک بالونی را در مسیر لوله قرار می دهد که خیلی رایج نیست و روی مهره را تیز می کند و در ادامه آرام و با احتیاط آن را می ترکاند. از جائیکه بالون بالا می رود، بالاتر از محل طبیعی شکستگی را ایجاد می کند.

بخش نرم قدامی استخوان هم فشرده شده است تا فضای خالی را در مهره شکل دهد. بالون جدا می شود و پزشکان از دستگاه خاص مورد نظری با نیروی کم استفاده می کنند تا بخش خالی را با ماده شبه سیمانی پر کنند و ببندند. این ماده  به نام پلی متیل متاکریلات- polymethylmethacrylate شناخته می شود. در ادامه که این ماده وارد می شود، ماده ی دوم حتی در خارج از استخوان، فوراً نرم می شود.

افزایش حجم مهره (Vertebral escalation) یک عبارت مبهم است. این امر یک روند سرپایی است که از پارگی  ستون فقرات، که فیشر فشرده نام دارد، جلوگیری می کند، که به صورت مکرر به دنبال پوکی استخوان- osteoporosis ( استئوپروز) رخ می دهد و در گروهی از بیماران با حالت تیر کشنده و همچنین درد خود را نشان  می دهد. هنگامی که  تنه ی مهره ترک بر می دارد، به صورت معمول ارتفاع خود را از دست می دهد و درد شدیدی همراه با  کاهش قدرت عملکردی ایجاد می شود.

عبارت آگمنتاسیون- augmentations (افزودن) به وارد کردن ماده ای به درون استخوان متلاشی شده اشاره دارد تا مهره را کامل کند و درد را کاهش دهد. این روند جدید که دیده می شود و در حالت بدون حرکت ایجاد شده است، ورتبروپلاستی- vertebroplasty نام دارد. در روش ورتبروپلاستی سیمان استخوانی با نیروی کم وارد می شود که به فیشرها  و استخوان فشار می آورد تا در نتیجه آن بتواند ثبات ایجاد کند  و بیمار از درد خلاص شود.

روند آمپلیفیکاسیون- amplification کمی فرق دارد.  قبلاً دستگاه با احتیاط در فیشر فشرده شده تحت هدایت اشعه ایکس قرار داده می شد، و بالون به داخل بخش آسیب دیده وارد می شد و کشیده میشد. این  حالت فضای خالی ظریف و نازکی را بصورت فیشر باقی می گذارد که  در منطقه دور فشرده می شود. قبلاً این کار انجام می شده، سپس سیمان تحت نیروی کمی  وارد فضای خالی ظریفی می شده، و حتی  درست در خارج از فیشر، همانند ورتبروپلاستی که انجام می شده است.  روش افزایش حجم مهره به صورت معمول به عنوان کیفوپلاستی نامیده می شود.

جراحی کیفوپلاستی- Kyphoplasty surgery برای مراقبت از فیشر به عنوان نمونه در جریان استئوپروز (پوکی استخوان) در بیمارستان و تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. ممکن است کیفوپلاستی  بر روی فیشرهای حجیم در نیمه ی تحتانی مهره به کار رود.

کیفوپلاستی زمان نوسازی ارتفاع استخوان را در مهره و  واژگونی ستون فقرات را مطرح می کند. این درمان جراحی  در هر دقیقه به اندازه 1 تا 2 اینچ  در شکاف پیش می رود. بزرگ ترین سوزن، به اندازه تاری است که درست وارد بخش میانی مهره ی آسیب دیده می شود، که این کار توسط فلوروسکوپی با اشعه ایکس انجام می شود. در این ناحیه محصور، بالون جاسازی می شود و در منطقه ی مرکزی پارگی بیش از حد نمود پیدا می کند. این مجموعه در حال حرکت بخش متلاشی شده فیشر، به موقعیت جدیدی بر می گردد، اجزای مهره را بازسازی می کند و هر گونه بی نظمی را اصلاح می کند. ممکن است روش کار برای چندین ارتفاع  اختصاصی باشد تا  بتوان دوباره تراشه را ثابت کرد. وقایع رخ داده در طی ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی  در این مقاله مشخص شده اند و  نتایج کاملاً برابری را دارند، از طرفی خطرات اندکی دارند. قبل از اینکه وارد این فرآیند شویم، برای افرادی که تحت آن قرار می گیرند، بهتر است موارد احتیاط این باشد که تحت حمایت اسپینال یا دوره ی غیر جراحی مکمل برای  رها شدن از درد قرار بگیرند.

کیفوپلاستی با بالون- Balloon Kyphoplasty یک روش جراحی نیمه حفاظتی می باشد که برای مراقبت از بیمارانی که از پارگی های مهره ای رنج می برند انجام می شود.  برای انجام این تکنیک جراحی ترمیمی مهره، جراح بالونی را با سایز کوچک که در علم ارتوپدی بکار می رود، در مسیر 1 سانتی متری  درز در مهره ی  متلاشی شده قرار می دهد. بالا آمدن بالون می تواند حد فاصل  مهره و ارتفاع مهره را دوباره بازسازی کند.   بالون جدا شده و  به عنوان تکه خاصی از نوار پر شده فوری با سیمان، وارد تنه مهره می شود و حد فاصل مهره و ستون فقرات را بازسازی می کند.
 
 
مجموعه
گردن-کمر درد » کیفوپلاستی

ادامه موضوع

شبکه های اجتماعی مربوط

پرسش و پاسخ های مربوط

برخی از پزشکان سایت

02143936 مشاوره: 88194995
پاتولوژیست - آسیب شناسی
02122204109
پاتولوژیست - آسیب شناسی
021-26411152 021- 26411157
روان شناسی
021-88839944
جراحی عمومی
02186073630 ۸۶۰۷۳۶۲۴ شعبه دوم: ۵۶۳۶۶۱۶۱
 
021-22368246
جراحی عمومی
021-22043082 021-22043083
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-88772190
روان‌ پزشکی
02122584232
امراض داخلی
02144890547 ۴۴۸۹۰۵۴۹-۴۴۸۹۰۵۲۲-۴۴۴۵۴۷۶۸-۴۴۴۵۴۷۱۸
بیماریهای پوستی
02166422388-66422388 اورژانس: 66591065
پزشک عمومی
02188303809
جراحی چشم لیزر- لیزیک
02166615337
رادیولوژی
Top