جراحی موثر برای شکستگی مهره

جراحی کیفوپلاستی روشی است که  توسط آن شکاف ریزی در پشت بدن در تمام جهات ایجاد می شود و بوسیله آن پزشکان لوله کاملی را در این قسمت قرار می دهند. توسط فلوروسکوپی این روش جراحی در مسیر دقیق و صحیحی هدایت می شود، این مجرا مسیر عبوری را از پشت به  بخش ترک خورده ی پدیکل (پایه) مهره آسیب دیده ایجاد می کند تا مهره ی کلاپه شده (فشرده شده) بازتر شود. با استفاده از تصاویر حاصله از عکس برداری با اشعه ی ایکس، پزشک بالونی را در مسیر لوله قرار می دهد که خیلی رایج نیست و روی مهره را تیز می کند و در ادامه آرام و با احتیاط آن را می ترکاند. از جائیکه بالون بالا می رود، بالاتر از محل طبیعی شکستگی را ایجاد می کند.

بخش نرم قدامی استخوان هم فشرده شده است تا فضای خالی را در مهره شکل دهد. بالون جدا می شود و پزشکان از دستگاه خاص مورد نظری با نیروی کم استفاده می کنند تا بخش خالی را با ماده شبه سیمانی پر کنند و ببندند. این ماده  به نام پلی متیل متاکریلات- polymethylmethacrylate شناخته می شود. در ادامه که این ماده وارد می شود، ماده ی دوم حتی در خارج از استخوان، فوراً نرم می شود.

افزایش حجم مهره (Vertebral escalation) یک عبارت مبهم است. این امر یک روند سرپایی است که از پارگی  ستون فقرات، که فیشر فشرده نام دارد، جلوگیری می کند، که به صورت مکرر به دنبال پوکی استخوان- osteoporosis ( استئوپروز) رخ می دهد و در گروهی از بیماران با حالت تیر کشنده و همچنین درد خود را نشان  می دهد. هنگامی که  تنه ی مهره ترک بر می دارد، به صورت معمول ارتفاع خود را از دست می دهد و درد شدیدی همراه با  کاهش قدرت عملکردی ایجاد می شود.

عبارت آگمنتاسیون- augmentations (افزودن) به وارد کردن ماده ای به درون استخوان متلاشی شده اشاره دارد تا مهره را کامل کند و درد را کاهش دهد. این روند جدید که دیده می شود و در حالت بدون حرکت ایجاد شده است، ورتبروپلاستی- vertebroplasty نام دارد. در روش ورتبروپلاستی سیمان استخوانی با نیروی کم وارد می شود که به فیشرها  و استخوان فشار می آورد تا در نتیجه آن بتواند ثبات ایجاد کند  و بیمار از درد خلاص شود.

روند آمپلیفیکاسیون- amplification کمی فرق دارد.  قبلاً دستگاه با احتیاط در فیشر فشرده شده تحت هدایت اشعه ایکس قرار داده می شد، و بالون به داخل بخش آسیب دیده وارد می شد و کشیده میشد. این  حالت فضای خالی ظریف و نازکی را بصورت فیشر باقی می گذارد که  در منطقه دور فشرده می شود. قبلاً این کار انجام می شده، سپس سیمان تحت نیروی کمی  وارد فضای خالی ظریفی می شده، و حتی  درست در خارج از فیشر، همانند ورتبروپلاستی که انجام می شده است.  روش افزایش حجم مهره به صورت معمول به عنوان کیفوپلاستی نامیده می شود.

جراحی کیفوپلاستی- Kyphoplasty surgery برای مراقبت از فیشر به عنوان نمونه در جریان استئوپروز (پوکی استخوان) در بیمارستان و تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. ممکن است کیفوپلاستی  بر روی فیشرهای حجیم در نیمه ی تحتانی مهره به کار رود.

کیفوپلاستی زمان نوسازی ارتفاع استخوان را در مهره و  واژگونی ستون فقرات را مطرح می کند. این درمان جراحی  در هر دقیقه به اندازه 1 تا 2 اینچ  در شکاف پیش می رود. بزرگ ترین سوزن، به اندازه تاری است که درست وارد بخش میانی مهره ی آسیب دیده می شود، که این کار توسط فلوروسکوپی با اشعه ایکس انجام می شود. در این ناحیه محصور، بالون جاسازی می شود و در منطقه ی مرکزی پارگی بیش از حد نمود پیدا می کند. این مجموعه در حال حرکت بخش متلاشی شده فیشر، به موقعیت جدیدی بر می گردد، اجزای مهره را بازسازی می کند و هر گونه بی نظمی را اصلاح می کند. ممکن است روش کار برای چندین ارتفاع  اختصاصی باشد تا  بتوان دوباره تراشه را ثابت کرد. وقایع رخ داده در طی ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی  در این مقاله مشخص شده اند و  نتایج کاملاً برابری را دارند، از طرفی خطرات اندکی دارند. قبل از اینکه وارد این فرآیند شویم، برای افرادی که تحت آن قرار می گیرند، بهتر است موارد احتیاط این باشد که تحت حمایت اسپینال یا دوره ی غیر جراحی مکمل برای  رها شدن از درد قرار بگیرند.

کیفوپلاستی با بالون- Balloon Kyphoplasty یک روش جراحی نیمه حفاظتی می باشد که برای مراقبت از بیمارانی که از پارگی های مهره ای رنج می برند انجام می شود.  برای انجام این تکنیک جراحی ترمیمی مهره، جراح بالونی را با سایز کوچک که در علم ارتوپدی بکار می رود، در مسیر 1 سانتی متری  درز در مهره ی  متلاشی شده قرار می دهد. بالا آمدن بالون می تواند حد فاصل  مهره و ارتفاع مهره را دوباره بازسازی کند.   بالون جدا شده و  به عنوان تکه خاصی از نوار پر شده فوری با سیمان، وارد تنه مهره می شود و حد فاصل مهره و ستون فقرات را بازسازی می کند.
 

ادامه این موضوع

بازسازی ستون فقرات و مهره ی آسیب دیده توسط جراحی کیفوپلاستی با بالون

جراحی کیفوپلاستی با استفاده از بالون یک روش جراحی است که برای درمان و تسکین درد بیماران به علت ترک خوردگی فشارنده ی مهره و یا ستون فقرات به کار می رود. برگرداندن مهره ی ترک خورده به ارتفاع طبیعی خود تا حد امکان، در واقع هدف جراحی کیفوپلاستی با بالون است.

بهبود و نوتوانی پس از جراحی کیفوپلاستی

بهبود و بازتوانی از این روش جراحی به این صورت است که وقوع درد را به طور مشخصی کاهش می دهد. جراحی کیفوپلاستی به این علت انجام می شود که افراد واقعاً برای کاهش خطر مشکلات ترغیب می شوند و این مشکلات می تواند باعث بستری طولانی بیمار در نتیجه ی جراحی شود.

چرا کیفوپلاستی انجام می شود؟

مزایای این روش کار اینست که به طور مشخصی وقوع درد و ناتوانی کاهش می یابد و به افراد کمک می کند که شکستگی را تحمل کنند. در واقع کیفوپلاستی به این علت انجام می شود که افراد کمتر تهدید مربوط به سختی استراحت دائم در بستر را واقعی و حقیقی می دانند. نتیجه چنین اتفاقی، انجام جراحی است.

در طی جراحی کیفوپلاستی چه اتفاقی می افتد؟

کیفوپلاستی یک روش جراحی است که برای درمان کمردرد ناشی از فشردگی در ستون فقرات و یا مهره ی ترک خورده استفاده می شود. در این روش جراحی، پزشک ماده ی شبه سیمانی استحکام دهنده را در محلی مناسب به بیمار تزریق می کند و این ماده فوراً سفت می شود و در استخوان ثابت می شود.

روش جراحی کیفوپلاستی

کیفوپلاستی از انسداد سوزن ها در تنه ی مهره ی آسیب دیده استفاده می کند. این موارد تحت نیروی زیادی انجام می شود، یکی از آن ها سیمان مایع استخوانی است که وارد مهره می شود تا کونتور بازسازی شده بصورت مداوم حفظ شود.

روند بهبود و ریکاوری بعد از جراحی کیفوپلاستی

جراحی کیفوپلاستی یک روش جراحی سرپایی است که در طی آن بیمار حداقل مدت بستری در بیمارستان را تجربه می کند. در حالی که، بیماران می بایست به پزشک خود مراجعه کنند تا برنامه درمانی آن ها برای پوکی استخوان ( استئوپروز) شروع شود، و در ادامه رژیم درمانی تجویزی توسط پزشکان پیگیری شود و داروهای تجویزی مصرف شوند تا از آسیب بیشتر به سلامتی استخوان ها جلوگیری شود.

عوارض جانبی احتمالی برای جراحی کیفوپلاستی

حتی اگر جراحی کیفوپلاستی عوارض جانبی جدی ایجاد نکند، این روش برخی عوارض جانبی خفیف را به دنبال خواهد داشت. آسیب های وارده به ریشه های اعصاب، نشت ماده ی شبه سیمانی استحکام دهنده، مشکلات ناشی از بی هوشی، عفونت ها و شکل گیری لخته های خونی، عوارض جانبی هستند که در پی انجام جراحی کیفوپلاستی دیده می شوند.

عوارض و خطرات احتمالی جراحی کیفوپلاستی

گزینه های ترمیمی برای شکاف های فشارنده ی مهره ای محدود است، و گزینه های جایگزین هم خطرات متعاقبی دارند. مشکلات ستون فقرات و نخاع هم ممکن است در بین یک بیمار و بیمار دیگر مشابه باشد، با این وجود منبع ایجاد درد شما در درون بدن است. متخصصین آخرین دستگاه موجود را برای تنظیم یک آنالیز کامل در اختیار دارند.

عوامل خطر در طی جراحی کیفوپلاستی

خوشبختانه مزایا و فواید جراحی کیفوپلاستی از عوامل خطری که در طی آن دیده می شود بیشتر است، بنابر این، این روش، به یک متد جراحی قابل اتکا و با ارزش برای بیماران مبتلا به پوکی استخوان ( استئوپروز) تبدیل شده است. بیماران می بایست بلافاصله پس از جراحی توسط پزشک ویزیت شوند تا برنامه درمانی آن ها برای پوکی استخوان شروع شود و از احتمال آسیب های بیشتر وارده به قوای استخوانی آن ها پیشگیری شود.

فواید و مزایای انجام جراحی کیفوپلاستی

جراحی کیفوپلاستی در مقایسه با سایر روش های درمانی برای ترمیم مهره ها، یک تکنیک جراحی جدیدتر می باشد و برای درمان بدشکلی های ستون فقرات بکار می رود. خوشبختانه، این تکنیک جراحی ترمیمی مهره ها، مزایای بسیاری دارد که باعث شده این روش جراحی به عنوان متدی با ارزش شناخته شود، البته خصوصاً در بیمارانی که از شکستگی های ناشی از استئوپروز ( پوکی استخوان) رنج می برند، اهمیت بیش تری دارد.

گزینه های جایگزین برای جراحی کیفوپلاستی

در اکثر موارد، درمان جراحی برای درمان دفرمیتی (بدشکلی) ستون فقرات غیر ضروری است. در حالی که، بیمار در خطر بالقوه ی شکستگی های بیشتر در مهره قرار دارد. تکنیک های جراحی جدیدتر همانند کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی، گزینه های جایگزین بهتر و ایمن تری هستند.

محدودیت های جراحی کیفوپلاستی

در حالی که به نظر جراحی کیفوپلاستی ایمن و بی خطر می باشد، ولی کن این روش، تکنیکی با حداقل تهاجم است که باعث تسکین فوری درد پس از جراحی می شود، از طرفی این روش محدودیت هایی هم دارد. اگر بیمار هر یک از موارد ذکر شده بالا را در متن داشته باشد، می بایست در انجام این روش دقت کرد و گاهاً حتی از انجام این جراحی پرهیز کنیم.

نوتوانی پس از جراحی کیفوپلاستی

کیفوپلاستی یک روش جراحی است که برای درمان کمردرد به کار می رود و این کمردرد به علت ترک خوردگی فشارنده ی مهره و یا ستون فقرات رخ می دهد. بازتوانی/نوتوانی پس از جراحی کیفوپلاستی با انجام برخی از تمرینات میسر می شود. انجام تمرینات پس از دوره ی نوتوانی آسان و راحت است.

Top