ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
همانند سایر جراحی ها، جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی اشکالاتی دارد و بنابر این خطرات مشخصی را هم با خودش به همراه دارد. برخی از این خطرات بالقوه در زیر ذکر شده اند:
 • هنگامی که مهره های گردنی به هم متصل می شوند، این امر ممکن است موجب وسعت مشخص جابجایی برای افراد با در نظر گرفتن حرکت گردن شود، که ممکن است منبع اصلی و دائمی برای درد گردن باشد.
 • استفاده از بی هوشی هم برخی خطرات را به دنبال دارد و هر فردی به دوز داروی بی هوشی، واکنش متفاوتی را نشان می دهد.
 • در برخی موارد، افرادی که برای آن ها پیوند اتوگرافت (پیوند از خود بیمار) استفاده می شود، ممکن است در محل اهدا دچار درد شوند. اگر در ناحیه ی تحتانی هیپ باشد، تجربه کردن درد در این محل مشخص، یک خطر بالقوه است.
 • ناتوانی در الحاق مهره ای هم یک عامل خطر است که در طی جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی دیده می شود. در مقایسه با سایر مهره ها، مهره های گردنی بیشترین حرکت را دارند و هر نوع جابجایی بدون ملاحظه ای ممکن است موجب نقص در اتصال مهره ای شود.
 • وجود لخته های خونی در مناطق ورید های عمقی در این بیماران هم خطر بالقوه ای ای بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی می باشد.

میزان موفقیت

در مقایسه با سایر روش های جراحی، جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی میزان موفقیت بسیار بالایی دارد. میزان کلی موفقیت در جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی حدود 80 تا 96 درصد است، بنابر این میزان عدم موفقیتی تنها حدود 6 تا 20 درصد دارد. در کمتر از 5/0 تا 4 درصد بیماران مواردی از اختلالات عصبی هم وجود دارد. در تنها 2 تا 6 درصد بیماران موارد عفونی وجود دارد. مرگ در کمتر از 1 درصد بیمارانی که تحت این روش جراحی قرار گرفته اند، رخ می دهد.

این جراحی چگونه انجام می شود؟

مراحل متفاوتی وجود دارد که جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی انجام می شود. موارد اصلی آن در زیر اشاره شده است:

a. برداشت گرافت استخوانی از خود بیمار، که به عنوان اتوگرافت (autograft) شناخته می شود و یا برداشت گرافت استخوانی از فرد اهدا کننده، که به عنوان آلوگرافت (allograft) شناخته می شود. بیمار آرام است و از سمت روبرو دراز می کشد و بخش پشتی گردن در معرض دید قرار می گیرد، در واقع محلی که جراحی در این ناحیه انجام می شود.
b. در ادامه کار، گرافت استخوانی برداشته شده در بین فضای دیسک بین مهره ای و یا بخش بریده شده از ستون فقرات قرار داده می شود.
c. سپس گرافت استخوانی مشخص شده ممکن است عامل وقوع واکنش های بیولوژیکی (زیستی) باشد، که ناشی از رشد رو به داخل مهره است. این مسئله موجب الحاق این دو می شود.

عوارض

تنها تعداد معدودی عوارض ذکر شده است و برخی از مهمترین عوارض مشاهده شده در این روش جراحی در زیر بیان شده اند:
 • یکی از اولین عوارض در این حالت، عدم ترمیم گرافت (پیوند) استخوانی خاص می باشد. در مواردی که آلوگرافت (پیوند از فرد دیگر) به کار می رود، در قیاس با اتوگرافت (پیوند از خود فرد)، این عارضه مشاهده خواهد شد.
 • هنگامی که گرافت استخوانی بدون هر گونه حمایتی توسط وسایل خارجی به کار می رود، احتمال کمی از نظر بروز عوارض وجود دارد، و ممکن است حدود 1 تا 2 درصد بیرون زدگی و یا خارج شدن گرافت از جای خود مشاهده شود.
 • پس زدن گرافت هم یک عارضه ی بالقوه ی مشاهده شده در بیمارانی است که تحت جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی  قرار می گیرند.
 • آسیب های وارده به عصب و یا طناب نخاعی هم ممکن است پس از جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی دیده شود.
 • خونریزی بیش از حد هم می تواند عارضه ی قابل مشاهده ای پس از این روش جراحی باشد.
 • از طرفی، عفونت ها هم ممکن است در زمان به کار بردن پیوند نوع آلوگرافت دیده شود، به طوری که عفونت ممکن است از فرد اهدا کننده انتقال یابد و یا در طی مراحل فرعی این روش جراحی رخ دهد.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

ایستاده با دمبل

تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته

کشش فوقانی بدن با صندلی

روی یک تخت شیب دار

تمرین با کتل بل

حرکت دو ضرب با کتل بل

Top