ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
این متد جراحی، روش درمانی مهمی است که باعث اتصال دو و یا تعداد بیشتری مهره به هم می شود، آن ها را در هم قفل می کند و آن ها را به طور کامل ثابت و محکم می کند. در حالی که، نکات معدود مهمی در رابطه ی با این روش وجود دارد، که عبارتند از:

خشک شدن (فیوژن) مهره ها چگونه انجام می شود؟

اکثر روش های جراحی فیوژن ستون فقرات شامل قرار دادن گرافت استخوانی در بین فضاهای دیسک (بین مهره ای) هستند. این مسئله باعث تحریک یکسری پاسخ های بیولوژیک (زیستی) می شود، که می تواند استخوان ها را وادار به رشد کند و متعاقباً دو مهره و فضای بین آن ها را خشک می کند. به ستون فقرات نزدیک می شویم و گرافت استخوانی از دو راه قرار داده می شود، مسیر اول از راه جلو (مقابل) است، که به عنوان رویکرد قدامی (Anterior Approach) نامیده می شود و مسیر دوم از مسیر پشت است که به عنوان رویکرد خلفی (Posterior Approach) نامیده می شود. گاهی مواقع ترکیب این دو رویکرد برای انجام این جراحی مورد نیاز است. رویکرد قدامی برای مهره های گردنی به وضوح انجام می شود و رویکرد خلفی برای الحاق مهره های کمری و قفسه سینه ای (توراکس) به وضوح انجام می شود.

مراحل انجام جراحی فیوژن ستون فقرات (خشک کردن مهره ها)

 به نظر می رسد که مراحل مشخصی برای این روش جراحی وجود ندارد، ولی عموماً این جراحی را می توان به سه مرحله ی اصلی تقسیم کرد:
  • بریدن گرافت (پیوند) استخوانی: گرافت های استخوانی معمولاً قطعاتی از استخوان ها هستند که برای قرار دادن در فضای دیسک بین مهره ای برای تحریک اتصال بین دو مهره به کار می روند. قطعات گرافت استخوانی ممکن است از خود سیستم اسکلتی بیمار گرفته شوند، که به عنوان اتوگرافت (auto-graft) نامیده می شود. همچنین ممکن است این قطعات استخوانی از اهدا کننده های دیگری بدست بیاید که آلوگرافت (allograft) نام دارد. در حالی که، تکنولوژی های جدید برای ایجاد قطعات استخوانی مصنوعی به توجه به گرافت استخوانی به کار می روند و بنابر این سطح پس زدن بافت پیوندی را در حد وسیعی کاهش می دهد.
  • قرار دادن گرافت استخوانی و یا دستگاه خارجی: گرافت استخوانی انتخاب شده و یا هر نوع وسیله خارجی به کار رفته از جمله صفحات استیل و یا پیچ های تیتانیومی در این ناحیه قرار داده می شود و پاسخ های بیولوژیک (زیستی) ایجاد می شود تا رشد استخوان در اطراف این فضا تحریک شود. رویکرد پزشکان به ناحیه ی متاثر ستون فقرات ممکن است از ناحیه ی جلویی و یا از سمت پشت باشد.
  • مراقبت پس از جراحی: پس از آن که این روش جراحی انجام شد، بیماران در حداقل میزان استرس تحت مراقبت پس از جراحی قرار می گیرند و نواحی تحت جراحی ستون فقرات مشاهده می شود و حداکثر زمان برای مهره ها برای رشد باهم و اتصال به هم وجود دارد، بنابر این میزان حرکت بین آن دو ثابت می شود.
هنوز بسیاری از تغییرات در طرح واقعی به عنوان روش آزمایشی برای روند الحاقی مهره ای وجود دارد. در برخی از روش ها، جراحی های کاملاً باز در انجام می شود، و یا انسیزیون (برش) های کوچکتر و با احتمال آسیب کمتر دیده می شود.

به نظر می رسد که هر چه ممکن است مورد بررسی قرار می گیرد، و هدف نهایی از این روش جراحی در واقع اتصال محکم مهره ها در زمان جراحی است. جراحی فیوژن ستون فقرات ممکن است به هیچ نوع وسیله خارجی خاصی از جمله میله ها و یا پیچ های استیل یا تیتانیومی نیاز نداشته باشد. تنها در بیمارانی که دچار هر نوع دفرمیتی (بد شکلی) در ستون فقرات هستند، این وسایل خارجی برای حمایت بیشتر به کار می روند. جدای از این، گرافت های استخوانی برای انجام جراحی و اتصالات سفت و خشک بین آن ها به کار می روند.

تحقیقات جدید در مورد جراحی فیوژن ستون فقرات (خشک کردن مهره ها)

اتحادیه های پزشکی مدرن به تکنولوژی های جدیدی در مورد این روش جراحی اشاره دارند. تحقیقات امیدبخش در این زمینه، به کار بردن استخوان مصنوعی می باشد، بر عکس گرافت استخوانی که نتایج مهمی را به همراه دارد. جدای از این، جراحی های بر پایه حداقل قدرت تهاجم هم بهبود مشخصی را در روش جراحی فیوژن ستون فقرات نشان می دهند. خطرات قابل ملاحظه در این روش هم ناچیز است، ولی تنها مانع بر سر راه این متد درمانی اینست که این روش پر هزینه و گران است و بنابراین در مقایسه با سایر جراحی های خشک کردن ستون مهره ای کمتر مقبولیت عام دارد.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

ایستاده با میله EZ

روی یک تخت شیب دار

پوش پرس دوبل با کتل بل

چرخاندن صفحه هالتر

کش ورزشی و میله EZ

با دستگاه سیم کش

Top