ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
جراحی فیوژن ستون فقرات کمری به عنوان روش درمانی تعریف می شود که دو یا تعداد بیشتری از مهره های کمری را به هم متصل می کند. این جراحی از دو راه انجام می شود، یکی در زمانی که رویکرد ما به ستون فقرات از راه پشت باشد، که به عنوان جراحی الحاقی خلفی ستون فقرات کمری (Posterior Lumbar Spinal Fusion Surgery) شناخته می شود و زمانی که رویکرد ما از سمت روبرو باشد، که به عنوان جراحی الحاق قدامی ستون فقرات کمری نامگذاری می شود.

خطر

به نظر می رسد که سطح خطر در این روش جراحی کم باشد، در حالی که عوامل خطر بالقوه ای هم وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:
  • این روش درمانی خطر بالقوه ای از نظر آسیب عصبی دارد.
  • ندرتاً و به خصوص در موارد بسیار نادر و خاصی، فلج تاخیری هم مشاهده می شود. این اتفاق معمولاً به علت کمبود و یا تاخیر در اکسیژن رسانی به نخاع در حین جراحی رخ می دهد.
  • احتمال عفونت استخوانی هم مشکل دیگری است که در این جراحی مطرح می باشد. این مورد در زمانی دیده می شود که گرافت استخوانی از اهداکنندگان جدا می شود، و به نام آلوگرافت (Allograft) نامیده می شود. عفونت ممکن است در طی هر مرحله ای از این روش جراحی انتقال پیدا کند.
  • همانند تمام جراحی های دیگر، دوز به کار رفته در بی هوشی ممکن است خطر مشخصی را به دنبال داشته باشد.
  • سودوآرتروز (آرتروز کاذب) (Pseudoarthrosis) (سائیدگی کاذب مفصلی) و یا موارد ناموفق خشک شدن مهره ها ممکن است مشاهده شود. این امر باعث می شود که  درد مداوم باشد و یا در برخی موارد درد تشدید شود.

میزان موفقیت

در این روش جراحی، میزان موفقیت بسیار بالا است. میزان موفقیت در این جراحی در حدود 75 تا 95 درصد می باشد، بنابراین، میزان عدم موفقیت تنها حدود 5 تا 25 درصدی دارد. در کمتر از 1 تا 5 درصد بیماران، مواردی از اختلالات عصبی هم دیده می شود. در تنها 1 تا 8 درصد بیماران، موارد عفونی وجود دارد و نهایتاً مرگ در کمتر از 1 درصد بیمارانی که تحت این جراحی قرار می گیرند دیده می شود.

این روش جراحی چگونه انجام می شود؟

جراحی فیوژن (خشک شدن) مهره های کمری در طی مراحل مختلفی انجام می شود. این موارد عبارتند از:

a. برداشت گرافت استخوانی از ناحیه ی تحتانی هیپ (لگن) بیمار، که به عنوان اتوگرافت (Autograft) شناخته می شود، و برداشت پیوند از فرد اهدا کننده که آلوگرافت (Allograft) نام دارد. در ادامه انسیزیون (برش)ی ممکن است در ستون فقرات ایجاد شود که در دو سبک متفاوت انجام می شود. یکی از این موارد، از سمت مقابل است که به عنوان جراحی الحاقی قدامی ستون فقرات کمری (Anterior Lumbar Spinal Fusion Surgery)  نامیده می شود و دیگری که از مسیر پشتی انجام می شود به عنوان روش جراحی الحاقی خلفی ستون فقرات کمری (Posterior Lumbar Spinal Fusion) نامیده می شود.

b. گرافت استخوانی برداشته شده در ادامه وارد انسیزیون (برش) یا فضای دیسک می شود و یک سری پاسخ های بیولوژیک (زیستی) را ایجاد می کنند تا امکان رشد رو به داخل مهره ها را فراهم کند.

c. رشد رو به داخل مهره ای امکان فیوژن موثرتر و یا بلاک و قفل شدن دو مهره را فراهم می کند و بنابر این حرکت بین مهره ها را ثابت می کند.

عوارض

این روش جراحی عوارض معدودی دارد که در بیماران مشاهده می شود. اساساً، سه نوع عارضه ی اصلی وجود دارد، که عبارتند از:
  • عفونت پس از جراحی
موارد معدودی از عفونت پس از اینکه بیماران تحت این درمان قرار می گیرند دیده می شود. عفونت پس از جراحی  هنگامی که گروهی از باکتری ها در محل جراحی شده ستون فقرات وجود داشته باشند، ایجاد می شود. عفونت ممکن است از فرد اهدا کننده در زمانی که گرافت استخوانی برداشته می شود و یا در طی مراحل خاص متفاوت از جمله در زمان تزریق اپی دورال منتقل شود.
  • نشت مایع مغزی (Cerebral Fluid Leak)
نشت مایع مغزی زمانی رخ می دهد که جراحان به طور تصادفی به دورای (غشای ضخیم پوشاننده مغز و نخاع) نخاعی آسیب بزنند و این اتفاق در طی  روند پیچاندن صفحات و پیچ ها دیده می شود. به نظر می رسد که دورا در طی این روش جراحی بریده می شود، ولی آسیب با شدت بیشتر باعث نشت مایع مغزی به خارج ساک های متورم می شود. این امر ممکن است باعث تهوع و یا احساس سرگیجه و سردرد در بیمار شود. در حالی که در اکثر مواقع، بدن به صورت خودبخودی بخش آسیب دیده را ترمیم می کند.
  • جراحی ناموفق ستون مهره ها (Failed Back Surgery Syndrome) (FBSS)
این سندرم کمترین عارضه ی قابل مشاهده در طی جراحی فیوژن مهره های کمری می باشد. خشک شدن (فیوژن) که در این روش جراحی انجام می شود، ممکن است باعث ایجاد این سندرم نشود و بیماران ممکن است تحت جراحی دیگری قرار بگیرند تا آن را فیکس و محکم کنند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

اسکات با دمبل

غلتاندن با هالتر روی زانو

وزنه برداری دو ضرب

تمرین با دمبل سنگین

خم شدن به پهلو با میله هالتر

پرس پشت بازو ایستاده

Top