ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) به چه علتی انجام می شود؟

این درمان، یک روش جراحی خطرناک و پیچیده است که مهره ها را به هم به صورت دائمی متصل می کند تا یک واحد منفرد استخوانی ایجاد شود که می تواند میزان حرکت را در محل اتصال مهره ها کاهش دهد. این روش جراحی به عنوان آخرین درمان برای ترمیم موارد شدید لوردوز (lordosis) (گودی کمر)، کیفوز (kyphosis) (قوز پشتی ستون فقرات)، اسپوندیلولیستزیس (spondylolisthesis) (سرخوردگی مهره ای)، ناپایداری ستون فقرات، شکستگی مهره ای، هرنی (فتق) (بیرون زدگی) دیسک بین مهره ای که بهبود نیافته و درد و اسکولیوز (scoliosis) (نحراف جانبی ستون مهره) می باشد.

همچنین برخی عوارض دیگر هم وجود دارند که تنها  با جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها)  دیده می شوند. یکی از این وضعیت ها، بیماری تخریبی (دژنراتیو) دیسک بین مهره ای (degenerative disc disease or DDD) می باشد که با افزایش سن رخ می دهد و گاهی اوقات می تواند باعث درد مزمن در ستون فقرات شود. آرتریت (arthritis) شدید می تواند مانع حرکت مفاصل بین مهره ای شود. تومور ستون فقرات، دیگر مشکلی است که با جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات برطرف می شود.

روش جراحی فیوژن ستون فقرات

در این روش جراحی، گرافت استخوانی وارد فضای بین دو مهره می شود. گرافت استخوانی را می توان یا از بیمار و یا از فرد دیگری بدست آورد. در طول زمان، این گرافت استخوانی رشد می کند تا بخش اصلی از لایه بازسازی شده مهره ای را ایجاد کند.

گرافت استخوانی گاهاً با قطعات اضافی صفحات، دستگاه قفسه ای و یا پیچ ها تقویت می شود. این کار کمک می کند که سطوح مهره ای متصل شده و خشک شده مستحکم تر شود. امروزه، استخوان مصنوعی به عنوان روش جایگزین بهتری برای گرافت استخوانی طبیعی محسوب می شود.

وارد کردن گرافت استخوانی به روش های گوناگونی  انجام می شود. این جراحی را می توان با انسیزیون (برش) هایی در پشت و یا در جلوی بیمار انجام داد. گاهی اوقات، انسیزیون های کوچکی ایجاد می شود تا ترومای حاصله از این تجربه را کاهش دهد. سایر انواع دیگر شامل جراحی های باز کامل می باشند.

جراحی فیوژن ستون فقرات تا چه حدی خطرناک است؟

به علت ماهیت تهاجمی این روش جراحی پیچیده، جراحی فیوژن ستون مهره ای خطراتی و عوارضی را با خود به همراه دارد. احتمال آسیب اعصاب، عفونت و نشت مایع نخاعی، برخی از خطرات احتمالی در طی این جراحی می باشند. همچنین برخی خطرات دیگر هم در دوره ی بعد از جراحی وجود دارد. در مواردی که گرافت استخوانی از بدن فرد دهنده ی فوت کرده برداشته می شود، ممکن است خطراتی از نظر پس از زدن گرافت (پیوند) مطرح باشد.

در مواردی که اوضاع بد و نامناسب باشد، واکنش های سوء و مضر نسبت به بی هوشی عمومی، بیمار را در معرض درد بیشتری قرار می دهد. یکی از مهمترین و بزرگ ترین معایب جراحی فیوژن ستون فقرات اینست که این روش به شدت حرکت مهره ای را  کاهش می دهد. علاوه بر این، اگر بیمار دچار جراحی ناموفق ستون مهره ها (Failed Back Surgery Syndrome) (FBSS) شود، فیوژن (خشک شدن) نمی تواند به طور مناسبی انجام شود.

سایر عوارض و مشکلات جانبی مرتبط با جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) شامل مشکلات ادراری است. برخی مواقع، لخته های خون ممکن است در ریه ها شکل بگیرد و این اتفاق در اثر این جراحی رخ می  دهد. اگر بیمار  در زمان جراحی و پس از آن چکمه های فشارنده بپوشد، ممکن است لخته شدن خون رخ ندهد.

در موارد مشخصی، برخی از بیماران از باد شدن (تورم) شکم و ناتوانی در خوردن در دوره ی فوری پس از جراحی  شکایت دارند. اگر جراح لوله ی خاصی را وارد بدن بیمار کند، این مشکل باقی می ماند. در موارد بی شماری، عوارض پس از جراحی فیوژن ستون فقرات می تواند باعث فلج و مرگ شود.

چگونه می توان عوارض جراحی فیوژن ستون فقرات را به حداقل رساند؟

قبل و بعد از این روش جراحی می بایست بسیار دقت و توجه کرد، این حالت ممکن است باعث شود فرد به راحتی بهبود پیدا کند. بیمارانی که تحت این روش جراحی قرار می گیرند، نمی بایست قبل از 3 تا 6 روز از بیمارستان ترخیص شوند. حتی پس از آن، می بایست حرکت و جابجایی به شدت محدود شود تا گرافت استخوانی در محل درست و مناسبی قرار بگیرد.

بیماران می بایست از 3 تا 4 ماه تا 1 سال تحت مراقبت ویژه ای باشند تا بازتوانی کاملی حاصل شود. بهتر است که برای حداقل 2 تا 6 ماه پس از آن که جراحی انجام شد، از کار پرهیز کنند. بیماران می بایست قبل و بعد از این روش جراحی، رژیم سالم و متعادلی را داشته باشند. بهتر است در ماه هایی قبل از آنکه افراد تحت جراحی فیوژن ستون فقرات قرار بگیرند، بیماران سیگار کشیدن را ترک کنند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

تمرین با دمبل سنگین

حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش

کرانچ معکوس با سیم کش

به پهلو

حرکت دو ضرب با کتل بل

کشش پشت بازو با سیم کش و نیمکت صاف

Top