ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
با افزایش شمار بیمارانی که به عوارض پس از جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) مبتلا هستند، جراحان به دنبال گزینه های درمانی جایگزینی هستند که پس از جراحی ستون فقرات کم خطرتر باشند. بنابراین آن ها موارد معدودی از گزینه های جایگزین درمانی در دسترس را در مقابل جراحی فیوژن ستون فقرات ایجاد کردند که در این روش ها از رویکرد غیر فیوژنی برای درمان کمردرد استفاده می کنند. نام این روش های جایگزین عبارتند از:
  • ایمپلنت های پروتزی هسته ای (Prosthetic Nuclear Implants (PNIs
  • جایگزینی کامل دیسک (Total Disc Replacements (TDRs
  • وسایل تثبیت کننده ی خلفی (Posterior Stabilization Devices (PSDs

عوارض مطرح شده و موارد قید شده زیر، توصیفات جزئی و مزایای روش های جایگزین در دسترس هستند:

جایگزینی کامل دیسک (Total Disc Replacements (TDRs

جایگزینی کامل دیسک را می توان به صورت روش جراحی تعریف کرد که از راه آن تمام عملکرد های مهره های از بین رفته و یا دچار بیماری با مهره ی سالم و یا جدید جایگزین می شود. روش جایگزینی کامل دیسک و یا TDR برای برطرف کردن نقصان روش جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) انجام می شود.

مزایا

از بین سه روش بیان شده، روش جایگزینی کامل دیسک و یا TDR روشی است که بسیار به کار می رود و پیشرفت داشته است.  این روش بیش از یک مزیت دارد. این روش بر روی اعصاب و نیز انتهاهای اعصاب فشار بسیار کمی وارد می کند و همچنین در بازسازی ارتفاع دیسک بین مهره ای کمک می کند. با انجام این روش درمانی جایگزین، حرکات و جابجایی های طبیعی هم حفظ می شود. تحقیقات امیدبخش در این زمینه هم به کاربرد مفید و مناسب تر گرافت های استخوانی و نیز امکان وجود پوشش بسیار مناسب بر روی صفحات انتهایی اشاره دارد که باعث بهبود وسیع تر و مشخص تری در عامل سازگاری بافتی می شود و امکان رشد رو به داخل موثر استخوانی  را فراهم می کند.

ایمپلنت های پروتزی هسته ای (Prosthetic Nuclear Implants (PNIs

ایمپلنت های پروتزی هسته ای را می توان به صورت روش جراحی تعریف کرد که  در مقابل کاربرد وسیله خارجی از جمله میله های، پیچ ها و یا صفحات استیلی ضد زنگ و یا پیچ های تیتانیومی، جراحان از وسیله پروتزی استفاده می کنند و آن را کار می گذارند که در واقع این وسیله بسیار بهتر است، چون که حمایت بیشتری را برای مهره ها ایجاد  می کند و از طرفی بسیار هم ارزان قیمت تر می باشد.

مزایا

ایمپلنت های پروتزی هسته ای شامل جایگزینی ناحیه ی هسته ی داخلی دیسک می باشد. این امر به این علت رخ می دهد که، مشخص شده تغییر دژنراتیو (تخریبی) در دیسک بین مهره ای، در ابتدا به علت هسته ی دیسک است. بنابراین، این روش امکان پیشگیری از کولاپس (روی هم خوابیدن) و یا حتی پارگی دیسک را ممکن می سازد.  این روش به بیماران این امکان را می دهد تا نسبت به وضعیتی که هرنیاسیون (فتق) دیسک (disc herniation) نام دارد، ایمن بمانند که این حالت ممکن است در بخش انتهایی دوران ریکاوری و نوتوانی رخ دهد. این ایمپنت های پروتزی (پروتز های کاشتنی) هنگامی که وارد دیسک بین مهره ای می شوند، امکان رشد رو به داخل بیشتر مهره را فراهم می کنند و قدرت بیشتری را به عنوان ماده ای با خاصیت الاستیکی (ارتجاعی) فراهم می کنند.

وسایل تثبیت کننده ی خلفی (Posterior Stabilization Devices (PSDs

وسایل تثبیت کننده ی خلفی،  که بیشتر شناخته شده هستند، را می توان به صورت روش جراحی تعریف کرد که در آن از این وسایل ثابت کننده استفاده می شود تا راحتی و امنیت بیشتری  و همینطور حرکت و جابجایی کنترل شده ای را برای ستون فقرات فراهم کند، (در مقابل فیوژن -خشک شدن مهره ای- کامل و یا اتصال مهره ها). هدف اصلی از به کار بردن این وسایل، حفظ حرکت واقعی و  عدم سازش با آن است.

مزایا

یکی از قابل ذکرترین و مهم ترین مزایای به کار بردن روش جایگزینی با وسایل پایدارکننده ی خلفی، امکان راحتی بیشتر وحرکت و جابجایی آزادانه تر مهره های جراحی شده است که کاملاً در مقابل روش جراحی خشک کردن (فیوژن) ستون مهره ای قرار دارد. بیمارانی که دچار  اسپوندیلولیستزیس (spondylolisthesis) (سرخوردن مهره ها) می شوند و حتی آن هایی که دچار بیماری دژنراتیو (تخریبی) دیسک بین مهره ای می شوند ممکن است در مقابل روش پرکاربرد جراحی فیوژن ستون فقرات، روش جایگزین وسایل تثبیت کننده ی خلفی را انتخاب کنند. این وسایل امکان حرکت و جابجایی قابل توجه تری را برای مهره های جراحی شده فراهم می کند.

نتیجه

با افزایش شمار عوارض در حال شکل گیری مرتبط با جراحی الحاقی ستون فقرات، بیماران به روش های جایگزین تمایل نشان می دهند و این سه مورد که در این مقاله به آن ها اشاره شد، موثرترین موارد درمانی جایگزین هستند. جراحی صرف نظر از هر نوع ماهیتی که داشته باشد می بایست تصمیم نهایی درمانی باشد، در واقع پس از آن که تمامی گزینه های غیر جراحی  رد شدند و  هیچ موفقیتی را نشان ندادند، روش جراحی انتخاب می شود. در حالی که این روش های جایگزین پاسخ مهمی به عیب پایه ای بزرگ در مورد جراحی فیوژن ستون فقرات می باشد. ستون فقرات طوری طراحی شده اند که به صورت مداوم امکان حرکت و جابجایی داشته باشند و در یک وضعیت خاص و یکسانی ثابت نمانند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

شنا رفتن

چرخش بازو

پرس بردفورد/ راکی

حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش

کشش فوقانی بدن با صندلی

دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار

Top