ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
ریکاوری و بازتوانی پس از جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) موضوعی است که در مورد چگونگی تسریع ریکاوری در این بیماری مزمن خاص صحبت می کند و به مواردی اشاره دارد که شما می بایست برای ریکاوری سریع از این وضعیت آن ها را دنبال کنید. این حالت یک وضعیت فیزیولوژیک شدید است و اگر به خوبی و به طور مناسبی مراقبت انجام نشود، شما در آینده با مشکل جدی مواجه می شوید. در بیمارستان، تمام مراقبت های احتمالی برای کمک به احساس راحتی و آرامش بیشتر لحاظ می شود. پس از 1 تا 2 روز از زمان عمل جراحی، جراح ممکن است به شما گزینه هایی را پیشنهاد کند که چه کارهایی کنید و برای حفاظت صحیح از ستون فقرات چه چیزی بپوشید.

معمولاً برای بیماران چه مواردی پیشنهاد می شود؟

برای بازتوانی و ریکاوری از جراحی فیوژن ستون فقرات پیشنهاد شده که بریس پلاستیکی بپوشید. این بریس به عنوان گاردی (محافظی) کامل برای ستون فقرات عمل می کند و بنابراین شوکی که پس از جراحی به ستون فقرات وارد می شود، در این حالت ممکن است به طور کامل ترمیم پیدا کند. همچنین ممکن است پیشنهاد شود که از  کرست پارچه ای استفاده شود. درمان صحیح و مناسب، پس از جراحی یک روش آسان و ساده نمی باشد. درد بیمار خیلی زیاد است و به همین دلیل از شما خواسته می شود که داروهای کاهنده درد استفاده کنید. همچنین ممکن است شما داروهای تزریقی کاهنده درد را برای کاهش میزان و شدت درد دریافت کنید.
با مصرف هر دو فرم دارویی خوراکی و تزریقی به صورت داخل وریدی، ریکاوری و بازتوانی از جراحی فیوژن ستون فقرات تسریع می یابد. همچنین بیمار می آموزد که چگونه از بستر جدا شود و به فعالیت های طبیعی و عادی خود برگردد. در ابتدا به وی کمک می شود تا به تدریج بر روی تخت بنشیند و تلاش می کند تا بتواند ستون فقرات را در وضعیت قائم و راست نگه دارد. این کار دشوار است ولی می بایست به آرامی انجام شود تا ریکاوری بیمار با سرعت بیشتری انجام شود. پس از آن، این فرد به تدریج می تواند از بستر خارج شود و با چند قدم آهسته حرکت کند. این ها روند هایی هستند که فرد را قادر می سازد تا از ستون فقرات خود بهره ببرد و با حرکات مداوم و طبیعی و عادی، احساس بهتری داشته باشد.

پس از ترخیص بیمار از بیمارستان چه اتفاقی می افتد؟

در مورد ریکاوری یا بازتوانی پس از انجام جراحی فیوژن ستون فقرات به بیمار اجازه داده می شود تا درست پس از چند روز از زمان انجام جراحی، از بیمارستان ترخیص شود. هنوز بیمار از درد رنج می برد  و برای مبارزه با این ناراحتی از بیمار خواسته می شود تا داروهای خوراکی کاهنده درد مصرف کند. اکثر این داروها مکمل های نارکوتیک (دارو های ضد درد و دارای عملکرد شبه مخدر) دارند و این امر ممکن است باعث شود که بیماران  احساس گیجی داشته باشند و حتی ممکن است وی را تحریک کند تا برای ساعات طولانی بخوابد. در حالی که، برای تسریع بهبودی بیمار این دارو مورد نیاز است. پس از آن که بیمار به خانه برمی گردد، می بایست بصورت مطلق در بستر استراحت کند. حتی  به وی آموزش داده می شود تا مسافت های کوتاهی را یک تا دو بار در روز قدم بزند، تا احساس بهبودی و برگشت به فعالیت های طبیعی در وی ایجاد شود.

موارد دیگری که باید در زمان بهبودی و بازتوانی از جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) پیگیری کرد؟
  • از بیمار خواسته می شود تا حالت خمیده به بدن خود ندهد (خم نشود).
  • از بیمار خواسته می شود تا از پیچ و تاب دادن به ستون فقرات خود اجتناب کند.
  • جابجایی و بلند کردن اشیای سنگین مجاز نمی باشد.
  • به بیمار اجازه داده نمی شود تا برای مدت زمان مشخصی به کار عادی خود برگردد.
  • می بایست از ستون فقرات مراقبت کاملی به عمل بیاید و مراقب شوک های بیشتر و آسیب های بیشتر  باشیم.

پس از چند هفته

پس از چند هفته ی اول از زمان بازتوانی جراحی فیوژن ستون فقرات، تغییرات و دگرگونی هایی رخ می دهد. هنوز بیمار داروهای کاهنده ی درد استفاده می کند، تنها نوعی از دارو که از نوع نارکوتیک به استامینفن تغییر کرده است. با گذشت زمان، بیمار در این حالت برای راه رفتن در مسافت های طولانی مطمئن است. این مسئله به افزایش قوای کمری کمک می کند و با این افزایش قدرت فرد تلاش می کند تا به فعالیت های طبیعی و عادی زندگی خود برگردد. استخوان ها در وضعیت ثابت شده و خشک شده قرار دارند و بنابراین فرد نباید فشار  و استرس زیادی به کمر خود وارد کند. به همین علت، حتی ممکن است این وضعیت  بدتر هم بشود. با کنترل مداوم پزشکی و روانکاوی کامل و مناسب، فرد به تدریج احساس ریکاوری و بازتوانی بهتری پیدا می کند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار

حرکت دو ضرب با کتل بل

هالتر با عضلات دلتویید خلفی

روی یک تخت شیب دار

پرس با کتل

پرس شانه با سیم کش

Top