ادامه موضوع

چرا جراحی فیوژن ستون فقرات انجام می شود؟
مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
روش جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) چه نوع روش درمانی است؟

روش جراحی که باعث اتصال دائم بین دو یا تعداد بیشتری مهره می شود، به عنوان جراحی فیوژن ستون فقرات شناخته می شود. جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها)، به عنوان اسپوندیلوسیندزیس (spondylosyndesis) و یا اسپوندیلودزیس (spondylodesis) هم نامیده می شود و به طور کامل مانع حرکت و یا اصطکاک  بین دو مهره می شود. معمولاً، این روش جراحی در ناحیه ی کمری ستون مهره ها مشاهده می شود، ولی می تواند برای درمان مشکلات مرتبط با ستون فقرات گردنی و قفسه سینه ای  هم به کار می رود.

انواع روش های جراحی فیوژن ستون فقرات:

اساساً 4 نوع از این روش جراحی در انجمن های پزشکی وجود دارد. اسامی آن ها عبارتند از:
  • فیوژن شیاردار خلفی جانبی (Posterolateral gutter fusion)
  • الحاق داخل تنه ای ستون فقرات کمری خلفی (Posterior lumbar interbody fusion (PLIF/TLIF
  • الحاق داخل تنه ای ستون فقرات کمری قدامی (Anterior lumbar interbody fusion (ALIF
  • فیوژن ستون فقرات به صورت قدامی / خلفی (Anterior/posterior spinal fusion)

فیوژن شیاردار خلفی جانبی (Posterolateral gutter fusion)

 این روش یکی از شایع ترین انواع جراحی فیوژن ستون فقرات است که توسط پزشکان در سرتاسر جهان انجام می شود. در این روش، گرافت های استخوانی، بین زوائد عرضی در ناحیه پشتی ستون فقرات قرار داده می شود. این بخش استخوانی مکمل و یا گرافت استخوانی، که بیشتر به این نام خوانده می شوند، می توانند از خود بیمار گرفته شوند که  پیوند اتوگرافت (autograft) نامیده می شوند و زمانی که از فرد اهدا کننده گرفته شود، پیوند آلوگرافت (allograft) نام دارد. این روش معمولاً از ناحیه پشت ستون فقرات انجام می شود.

الحاق داخل تنه ای ستون فقرات کمری خلفی (Posterior lumbar interbody fusion (PLIF/TLIF


این روش شامل بخش اضافی از گرافت استخوانی است که برای ناحیه ی خاصی از ستون فقرات به کار می رود و می تواند پاسخ بیولوژیکی (زیستی) را ایجاد کند که باعث می شود تا استخوان در بین دو جزء مهره ای رشد کند، و بنابراین 2 سگمان (قطعه) را بی تحرک می سازد.

تفاوت بین روش فیوژن داخل تنه ای خلفی ستون فقرات کمری (Posterior lumbar interbody fusion (PLIF/TLIF و فیوژن شیاردار خلفی جانبی (Posterolateral gutter fusion)

بسیار مهم است که به تفاوت بسیار واضح بین این دو روش اشاره کنیم. روش فیوژن داخل تنه ای ستون فقرات کمری خلفی با ورود مستقیم گرافت استخوانی و یا ایمپلنت ستون فقرات در فضای دیسک بین مهره ای انجام می شود. در حالی که روش فیوژن شیار دار خلفی جانبی با استفاده از زوائد عرضی انجام می شود.

الحاق داخل تنه ای ستون فقرات کمری قدامی (Anterior lumbar interbody fusion (ALIF

این روش شامل رویکردی به سوی ستون فقرات از راه انسیزیون (برش) در شکم می باشد. سگمان (قطعه ی) مربوط به فضایی از ستون فقرات که تحت تاثیر قرار گرفته، برداشته می شود و با ایمپلنت جایگزین می شود. میله ها و یا پیچ های ضد زنگ تیتانیومی و یا استیل از سمت پشت ستون فقرات وارد می شوند تا  ثبات و پایداری کلی ستون فقرات را افزایش دهند. در این روش، موادی به کار می روند که برای حمایت خارجی استفاده می شوند و معمولاً در سایر انواع روش های  فیوژن ستون فقرات دیده نمی شود. کاربرد این مواد در روش ها و جراحی ها مزیت قابل توجهی در قدرت ستون فقرات دارد، به ویژه در بیمارانی که انواعی از مشکلات و دفرمیتی های (بدشکلی های) ستون فقرات را دارند.

فیوژن ستون فقرات به صورت قدامی / خلفی -Anterior/posterior spinal fusion

در موارد معدودی، هر دو نوع روش جراحی  فیوژن شیاردار خلفی جانبی و فیوژن داخل تنه ای ستون فقرات کمری قدامی انجام می شود و بنابراین  هر دو بخش جلویی و پشتی ستون فقرات به هم متصل می شوند. این روش به عنوان روش جراحی فیوژن قدامی / خلفی ستون فقرات نامیده می شود. این روش معمولاً بر روی بیمارانی انجام می شود که درجات بالایی از شکستگی را نشان می دهند و عموماً به عنوان ناپایداری ستون فقرات (spinal instability ) نامگذاری می شود. در حالی که، همچنین ممکن است این روش زمانی انجام شود که فیوژن اولیه مهره ای به خوبی انجام نشده باشد. معمولاً روش فیوژن قدامی / خلفی ستون فقرات گزینه و انتخاب اول برای پزشکان می باشد. این روش از پشت و جلو ی ستون فقرات انجام می شود، البته در زمانی که بیمار به سمت روبرو  دراز کشیده باشد.

مزیت های بنیادی روش فیوژن قدامی / خلفی ستون فقرات

فیوژن و اتصال سمت جلویی و پشتی ستون فقرات، درجه ی بالا و قابل توجهی از پایداری و ثبات را به ساختار کلی ستون فقرات وارد می کند. علاوه بر این، میزان بیشتری از سطح در جایی که فیوژن استخوانی می تواند بصورت هموار انجام شود، ارائه می شود. همچنین این روش جراحی فیوژن  باعث شروع کاهش شدید درد در دوره ی پس از جراحی می شود. این امر معمولاً یک مزیت اصلی و بزرگ برای بیمارانی است که دفرمیتی (بدشکلی) در ستون فقرات تحتانی داشته باشند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

حرکت صلیبی

پرس سر شانه با دمبل

کشش پشت بازو با سیم کش و نیمکت صاف

پرس با کتل

دمبل روی نیمکت شیب دار

دیپ با نیمکت

Top