ادامه موضوع

مشکلاتی که همراه با جراحی فیوژن ستون فقرات دیده می شود، کدامند؟
انواع روش جراحی فیوژن ستون فقرات
رمز بازتوانی و ریکاوری پس از جراحی فیوژن ستون فقرات
در مورد جزئیات چشم انداز جراحی ستون فقرات
گزینه های جایگزین برای جراحی فیوژن ستون فقرات
خطرات جراحی فیوژن ستون فقرات
روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری
روش جراحی فیوژن ستون فقرات چگونه عمل می کنند؟
جراحی فیوژن ستون فقرات
جراحی فیوژن ستون فقرات گردنی
قبل از جراحی فیوژن ستون فقرات
بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) یک روش جراحی پیچیده ولی بسیار موفقیت آمیز است که شامل اتصال دو و یا تعداد بیشتری مهره به هم می باشد. معمولاً، جراح زمانی این روش را انجام می دهد که  هیچ روش جایگزینی برای درمان موثر کمردرد شدید وجود نداشته باشد. علل گوناکونی برای توجیه انجام این روش جراحی وجود دارد و آن ها را می توان به طور وسیعی به عنوان درمان هر نوع مهره ی شکسته شده، اصلاح بد شکلی (دفرمیتی) از جمله خمیدگی ستون فقرات و یا  لغزش مهره ای، کاهش درد ایجاد شده به علت حرکت تصادفی، درمان ناپایداری مهره ای و درمان معدود موارد هرنیاسیون (فتق) دیسک گردنی تقسیم بندی کرد.

به عنوان وسیله ای برای درمان مهره های شکسته شده و یا ترک خورده

کمترین علت بحث برانگیز برای انجام جراحی فیوژن ستون فقرات درمان فوری مهره های شکسته شده می باشد که باعث ترمیم شدید آن ها می شود. اتصال مهره های شکسته شده به هم، بویژه در پیری، به نظر کاری خسته کننده برای بدن است، به طوری که حساسیت ناحیه بالاست و بنابراین معمولاً جابجایی مختل می شود و درد مداومی در آن ناحیه وجود دارد. آسیب عصبی و یا نخاعی وضعیتی است که نیازمند جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) است تا درد رو به افزایش برطرف شود. وضعیت هایی همانند اسپوندیلولیزیس (لق شدن مهره ای) و اسپوندیلولیستزیس  (سرخوردن مهره ای) هم با این روش جراحی درمان می شوند.

به عنوان وسیله ای برای درمان ناپایداری بالقوه و یا حقیقی در مهره ها

ناپایداری حاد وضعیتی است که به علت حرکت غیر طبیعی و یا شدید مهره ها رخ می دهد، به صورتی که ناپایداری بالقوه به وضعیتی قبل از ناپایداری حاد اشاره دارد. هر دوی این ناپایداری های گفته شده را می توان با این روش جراحی به طور کامل درمان کرد. زمانی که هر یک از انواع ناپایداری ها در مهره ها رخ می دهد، به نظر درد بیمار افزایش می یابد و باعث وضعیت وخیمی برای بیمار می شود. هنگامی که ناپایداری در هر دو مهره ها مشاهده می شود، فیوژن ستون مهره ای با روش جراحی می بایست برای درمان این اختلال انتخاب شود.

به عنوان وسیله ای برای درمان هرنیاسیون (فتق) دیسک بین مهره ای گردنی

در موارد معدودی از برداشت دیسک بین مهره ای هرنیه شده (دچار بیرون زدگی)، می توان از برداشت دیسک (دیسککتومی) پرهیز کرد. در حقیقت، جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات (خشک کردن مهره ها) را می توان برای اتصال و یا فیوژن تنه های مهره ها انتخاب کرد. در روند مطرح شده در بالا، دیسکی که درباره ی آن بحث می شود با انسیزیون (برش) کوچکی برداشته می شود که این کار در بخش فرونتال گردن انجام می شود. در این فضای خالی، بخش بسیار کوچکی از استخوان وارد می شود و یکسری پاسخ های بیولوژیک (زیستی) را ایجاد می کند و دو تا مهره ی گردنی به هم وصل می شوند. این مزیتی است که نشان می دهد دوره ی بازتوانی کمتر زمان می برد و با درد کمتری همراه است.

به عنوان وسیله ای برای درمان و اصلاح دفرمیتی (بدشکلی ) های مشخص ستون فقرات

جراحی فیوژن ستون فقرات را می توان به عنوان وسیله ای برای درمان و حتی اصلاح انواع مشخص بدشکلی (دفرمیتی) های ستون فقرات به کار برد، از جمله در مورد خمیدگی های ستون فقرات و یا لغزش های مهره ای. این روش ها ممکن است باعث درمان دائمی شود و خمیدگی طبیعی در ستون فقرات در موقعیت صحیح می تواند باعث کاهش درد شود. این روش جراحی  را می توان در مقابل سایر روش های جراحی ستون فقرات انتخاب کرد تا بازتوانی سریع تری رخ دهد و درد کمتر باشد. خمیدگی ها و همینطور لغزش ها در ستون مهره ای را می توان به صورت مداوم با این روش جراحی درمان کرد.

نتیجه

جراحی فیوژن ستون فقرات معمولاً گزینه ای برای درمان موقعیت بسیار درناک ستون فقرات است که ممکن است ناپایداری کاملاً واضحی را نشان ندهد. تنها مشکل همراه با این روش جراحی، شناسایی صحیح محل واقعی درد در ستون فقرات می باشد. فرضیه موجود، در مورد اینکه این روش جراحی چگونه عمل می کند، حالتی است که جابجایی این مهره ها باعث تجربه ی درد می شود و می بایست مهره ها را به هم متصل کند تا باعث عدم حرکت کامل بین دو مهره شود.

در حالی که، حتی با تکنولوژی ها مدرن تر هم، محل شروع و ایجاد درد را نمی توان با دقت 100 درصد تعیین کرد. بنابراین، این روش جراحی را می بایست تنها زمانی انتخاب کرد که تمام روش های غیر جراحی با شکست مواجه شوند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

کش ورزشی و میله EZ

حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش

پرس سر شانه با دمبل

بلند کردن کتل

خم شدن به پهلو با میله هالتر

کشش پشت بازو با سیم کش و نیمکت شیب دار

Top