ادامه موضوع

عوارض جانبی جراحی ورتبروپلاستی
محدودیت های روش جراحی ورتبروپلاستی
بازتوانی و روندهای پس از جراحی ورتبروپلاستی
مزایای اصلی جراحی ورتبروپلاستی
خطرات احتمالی و عوارض ایجاد شده در طی جراحی ورتبروپلاستی
گزینه های جایگزین برای جراحی ورتبروپلاستی
عوامل خطر مرتبط با جراحی ورتبروپلاستی
چرا جراحی ورتبروپلاستی انجام می شود؟
چگونه می بایست برای جراحی ورتبروپلاستی آماده شوم؟
کاندید برای انجام روش جراحی ورتبروپلاستی
جراحی ورتبروپلاستی چگونه انجام می شود؟
جراحی ورتبروپلاستی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
کیفوپلاستی

کیفوپلاستی جراحی است که برای درمان کمردردی استفاده می شود که ناشی از ترک خوردگی فشارنده در مهره و یا ستون فقرات باشد. در طی این شکستگی، بخش مستطیلی شکلی از استخوان در مهره و یا ستون فقرات فشرده می شود و کولاپه می شود (روی هم می خوابد). در اکثر مواقع، افراد مبتلا به پوکی استخوان (استئوپروز) (osteoporosis) احتمال دارد که دچار برخی انواع ترک خوردگی ها در استخوان هایشان شوند و نیازمند جراحی کیفوپلاستی خواهند بود. کیفوز(Kyphosis)، فرم کوهان مانند (hunchbacked shape) در ستون فقرات در نتیجه ی این شکستگی ایجاد می شود.

بیداری (اختلال خواب)، درد، کاهش عملکرد ریوی و تغذیه ای، دشواری در تکمیل فعالیت های روزانه از نتایج کیفوز می باشد. روش جراحی کیفوپلاستی قدرت و اندازه ی ستون فقرات و یا مهره ی شکسته را بازسازی می کند. برگشت مهره ی شکسته شده به ارتفاع اصلی خود، محتمل ترین هدف مناسب برای جراحی کیفوپلاستی می باشد.

ورتبروپلاستی

ورتبروپلاستی جراحی است که برای درمان کمردردی استفاده می شود که ناشی ترک خوردگی فشارنده در ستون فقرات و یا مهره می باشد. در طی این شکستگی بخش مستطیلی شکل استخوانی در ستون فقرات و یا مهره ها فشرده می شود و کولاپه می شود (روی هم می خوابد). روش جراحی ورتبروپلاستی  به علت پوکی استخوان (استئوپروز) (osteoporosis) و تومورهای متاستاتیک ستون فقرات (metastatic spinal tumors)  انجام می شود.

پوکی استخوان باعث می شود که استخوان نازک تر و شکننده تر شود و باعث ترک خوردگی استخوانی می شود. تومورهای متاستاتیک ستون فقرات در استخوان های ستون فقرات رشد می کند و این تومورها باعث ایجاد فشار بر روی طناب نخاعی و اعصاب می شود. همچنین می تواند باعث ترک خوردگی فشارنده در ستون فقرات و یا مهره شود. در اکثر مواقع، افراد مبتلا به  پوکی استخوان و یا تومورهای متاستاتیک ستون فقرات  نیازمند جراحی ورتبروپلاستی می باشند. ورتبروپلاستی قدرت ستون فقرات و یا مهره ترک خورده را بازسازی می کند. کاهش درد با ثبات مهره و یا ستون فقرات ترک خورده، هدف جراحی ورتبروپلاستی می باشد.

تفاوت بین روش های جراحی ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی

اصطلاح پلاستی (plasty)  به معنای جراحی پلاستیک و یا  بهبود دهنده می باشد. روش های جراحی کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی روش هایی با حداقل تهاجم هستند. این جراحی های 4 تفاوت اصلی دارند که عبارتند از:
  • تفاوت در روش جراحی
  • اصلاح شکل طبیعی استخوان
  • تفاوت در هدف  این جراحی ها
  • تفاوت در عوارض این جراحی ها

تفاوت در روش جراحی ها
  • در روش جراحی کیفوپلاستی، جراح سوزن باریک و بلندی (بیوپسی سوزنی) را از راه دهانه ها و سوراخ های ایجاد شده در طرفین ستون فقرات وارد می کند. سوزن به دقت توسط جراح با استفاده از فلوروسکوپی وارد می شود. در ادامه از راه سوزن، جراح بالون کوچک و خاصی را  توسط تصاویر اشعه ایکس (فلوروسکوپی) وارد مهره می کند. پس از ورود بالون، این بالون بخش های ترک خورده ی استخوان را به محل طبیعی خود بالا می برد و این کار با ایجاد فضای حفره ای درون ستون فقرات و یا مهره میسر می شود. بالون پس از ایجاد حفره برداشته می شود. در ادامه حفره با ماده ی شبه سیمانی توسط وسایل کوچکی تحت فشار کم پر می شود. ماده ی شبه سیمانی فورا سفت می شود و در استخوان محکم می شود.
  • ولی در روش جراحی ورتبروپلاستی، جراح سوزن باریک و بلندی (بیوپسی سوزنی) را از راه سوراخ های ایجاد شده در طرفین ستون فقرات وارد می کند. سوزن به دقت توسط جراح توسط فلوروسکوپی وارد می شود. در ادامه ماده ی شبه سیمانی مستقیما از راه سوزن وارد ناحیه ی ترک خورده می شود و این کار بدون استفاده از بالون انجام می شود. ماده ی شبه سیمانی  فورا سفت می شود و در استخوان محکم می شود.

احیای شکل طبیعی استخوان

تفاوت های اصلی بین روش های جراحی کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی، احیای فرم استخوان است.
  • در روش کیفوپلاستی ماده ی سیمانی وارده به ستون فقرات و یا مهره فرم واقعی استخوان ستون فقرات را بازسازی می کند.
  • ولی در روش جراحی ورتبروپلاستی ماده ی سیمانی وارده به ستون فقرات و یا مهره، ترک خوردگی را در ستون فقرات و یا مهره ثابت می کند.

تفاوت در اهداف جراحی ها
  • برگشت مهره ی ترک خورده به ارتفاع اصلی خود و کاهش درد تاحد مطلوب در واقع هدف روش جراحی کیفوپلاستی می باشد.
  • ثابت سازی ستون فقرات و مهره ی ترک خورده و کاهش درد هدف جراح ورتبروپلاستی می باشد.

تفاوت در عوارض این جراحی ها

نشت ماده ی سیمانی در هر دو روش جراحی کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی شایع می باشد. ولی نشت بیشتر و شایع تر ماده سیمانی در جراحی ورتبروپلاستی دیده می شود.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

چرخش به خارج با تسمه

هالتر با عضلات دلتویید خلفی

پرس سینه - وزنه برداری

دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار

دیپ با نیمکت

کشش تسمه

Top