ادامه موضوع

تفاوت های بین جراحی کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی
محدودیت های روش جراحی ورتبروپلاستی
بازتوانی و روندهای پس از جراحی ورتبروپلاستی
مزایای اصلی جراحی ورتبروپلاستی
خطرات احتمالی و عوارض ایجاد شده در طی جراحی ورتبروپلاستی
گزینه های جایگزین برای جراحی ورتبروپلاستی
عوامل خطر مرتبط با جراحی ورتبروپلاستی
چرا جراحی ورتبروپلاستی انجام می شود؟
چگونه می بایست برای جراحی ورتبروپلاستی آماده شوم؟
کاندید برای انجام روش جراحی ورتبروپلاستی
جراحی ورتبروپلاستی چگونه انجام می شود؟
جراحی ورتبروپلاستی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
ورتبروپلاستی جراحی است که برای درمان کمردردی استفاده می شود که ناشی ترک خوردگی فشارنده در ستون فقرات و یا مهره باشد. در طی این شکستگی، بخش مستطیلی شکل استخوانی در ستون فقرات و یا مهره ها فشرده می شود و کولاپه می شود (روی هم می خوابد). روش جراحی ورتبروپلاستی به علت پوکی استخوان (استئوپروز) (osteoporosis) و تومورهای متاستاتیک ستون فقرات (metastatic spinal tumors) انجام می شود.

پوکی استخوان باعث می شود که استخوان نازک تر و شکننده تر شود و باعث ترک خوردگی استخوانی می شود. تومورهای متاستاتیک ستون فقرات در استخوان های ستون فقرات رشد می کنند و این تومورها باعث ایجاد فشار بر روی طناب نخاعی و اعصاب می شوند. همچنین می تواند باعث ترک خوردگی فشارنده در ستون فقرات و یا مهره شود. در اکثر مواقع، افراد مبتلا به  پوکی استخوان و یا تومورهای متاستاتیک ستون فقرات نیازمند جراحی ورتبروپلاستی می باشند. ورتبروپلاستی قدرت ستون فقرات و یا مهره ترک خورده را بازسازی می کند. کاهش درد با ثبات مهره و یا ستون فقرات ترک خورده، هدف جراحی ورتبروپلاستی می باشد.

روش جراحی

بی حسی موضعی در جراحی ورتبروپلاستی استفاده می شود. سوزن نازک و بلند (بیوپسی سوزنی) -biopsy needle از راه سوراخ های ایجاد شده در طرفین ستون فقرات وارد می شود. سوزن به دقت توسط جراح با استفاده از تصاویر اشعه ی ایکس (فلوروسکوپی)- fluoroscopy  وارد مهره می شود. در ادامه ماده ی شبه سیمانی از راه سوزن وارد ناحیه ی ترک خورده می شود. ماده ی شبه سیمانی بلافاصله سفت شده و استخوان ترک خورده ی ستون فقرات و یا مهره را محکم می کند.

عوارض جانبی  روش جراحی ورتبروپلاستی

هیچ عوارض جدی تا کنون در جراحی ورتبروپلاستی گزارش نشده است. به هر حال برخی عوارض کوچک هم در جراحی ورتبروپلاستی ایجاد می شوند. این موارد به شرح زیر هستند:
  • نشت ماده ی شبه سیمانی (Cement leakage)
  • مشکلات ناشی از بی حسی (Anesthesia problems)
  • خونریزی (Bleeding )
  • لخته های خونی (ترومبوفلبیت) (Blood clots- (thrombophlebitis
  • عفونت ها (Infections )
  • آسیب ریشه ی عصبی (Nerve root damage)
  • درد مداوم

نشت ماده ی شبه سیمانی- میزان نشت ماده ی شبه  سیمانی در روش جراحی ورتبروپلاستی در مقایسه با روش جراحی کیفوپلاستی بالاتر است. این نشت نمی تواند هیچ نوع مشکل جدی را در اغلب مواقع ایجاد کند. ولیکن در برخی مواقع، می تواند بر روی طناب نخاعی و یا اعصاب مجاور فشار بیاورد. این فشار ممکن است باعث ترک خوردگی های فشارنده ی بیشتر در ستون فقرات و مهره ها شود. برای برداشت فشار ناشی از نشت ماده ی شبه سیمانی، ممکن است جراحی اضافی مورد نیاز باشد.

مشکلات ناشی از بی هوشی-
مواردی که  در این جراحی دچار مشکلات بی هوشی شوند نادرند. مواد تزریقی بی هوشی در طی جراحی ورتبروپلاستی بر روی عملکرد ریه ها اثر می گذارد. ریه ها در زمانی که بیمار تحت بی هوشی است به خوبی باز نمی شوند.

خونریزی- در طی جراحی ورتبروپلاستی ممکن است خونریزی رخ دهد.

شکل گیری لخته های خونی (ترومبوفلبیت)- لخته های خونی به نام ترومبوفلبیت و یا ترومبوز وریدی عمقی (DVT’s -(Deep Venous Thrombosis هم نامیده می شوند. به طور طبیعی پس از هر نوع جراحی، لخته های خونی ممکن است ایجاد شوند. شکل گیری لخته های خون در وریدهای بزرگ پاها می تواند موجب ایجاد ترومبوفلبیت شود. ترومبوز وریدی عمقی باعث تورم و درد در پاها می شود و باعث می شود تا در لمس، پا گرم به نظر برسد. در این حالت احتمال بوجود آمدن آمبولی ریوی  (pulmonary embolism) هم وجود دارد. این حالت چیزی جز این نیست که اجزای حاصله از لخته های خونی از راه ریه ها حرکت می کنند و لخته های خونی، خونرسانی به ریه ها را متوقف خواهند کرد.

در اینجا دو روش برای پیشگیری از این اختلال بیان می شود:
  • جوراب های ساق بلند فشارنده برای حفظ حرکت خون  در پاها
  • داروهایی که برای رقیق سازی جریان خون و پیشگیری از شکل گیری لخته های خونی استفاده می شوند.

عفونت ها- به طور طبیعی در هر جراحی، احتمال بوجود آمدن عفونت وجود دارد. عفونت های خارجی پوست به راحتی با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند. اما عفونت های درونی ممکنی است به جراحی اضافی نیاز داشته باشد تا بخش عفونی مهره و یا ستون فقرات درمان شود.

آسیب ریشه ی عصبی- در طی انجام روش جراحی ورتبروپلاستی، ممکن است احتمال آسیب طناب نخاعی و یا ریشه عصبی در نواحی پیرامونی محل جراحی شده  وجود داشته باشد. ولی کن در برخی مواقع این حالت به عنوان عارضه ی جانبی شدیدی برای این جراحی لحاظ می شود. اگر در طی این جراحی آسیب ریشه ی عصبی وجود داشته باشد، می تواند باعث فلج، سوزن سوزن شدن و بی حسی شود.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

حرکت با طناب

دمبل با دو دست

پرس شانه با سیم کش

بلند کردن عضله دلتویید

وزنه برداری دو ضرب

شنا رفتن

Top