ادامه موضوع

جراحی لامینکتومی ناحیه ی کمری
جراحی لامینکتومی ناحیه ی گردنی- سرویکال
لامینکتومی- چشم انداز بلند مدت
ریکاوری بعد از عمل لامینکتومی
عوارض جانبی جراحی لامینکتومی
چگونه جراح لامینکتومی انتخاب می شود؟
پس از جراحی لامینکتومی چه انتظاری داشته باشیم
چگونه خودتان را برای جراحی لامینکتومی آماده می کنید؟
خطراتی که در جراحی لامینکتومی وجود دارد
انواع لامینکتومی
روش های جایگزین برای جراحی لامینکتومی
روش لامینکتومی با لیزر
چرا روش جراحی لامینکتومی انجام می شود؟
روش لامینکتومی چگونه انجام می شود؟
لامینکتومی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
در پی انجام هر نوع جراحی، یک‌سری عوارض دیده می شود. از طرفی لامینکتومی با عوارض بسیاری همراه می باشد. عوارض اصلی مرتبط با این جراحی عبارتند از آسیب ریشه ی عصبی (Nerve Root Damage)، نشت مایع مغزی نخاعی (Cerebrospinal fluid leak)، شکل گیری عفونت ها، ناپایداری قطعه ای، خونریزی و شکل گیری لخته های خونی -که به عنوان ترومبوفلبیت (Thrombophlebitis) نامیده می شود و سندرم ترانزیشنال (Transitional syndrome).

آسیب ریشه ی عصبی

جراحی هایی که در نزدیکی کانال نخاعی انجام می شود، می تواند باعث وارد شدن آسیب به اعصاب نخاعی و یا طناب نخاعی شود. آسیب های وارده به طناب نخاعی و یا اعصاب نخاعی می توانند باعث کاهش حس و ضعف در نواحی شود که توسط این اعصاب تغذیه می شوند. دردی که به علت جراحی لامینکتومی رخ می دهد به نام اسپاسم های سیخی (سوزنی) (stabbing spasms) نامیده می شود. این درد از محل آسیب گانگلیون (عقده) نشات می گیرد. همچنین آسیب ریشه ی عصبی ممکن است موجب ضعف در حرکت پاها شود و ممکن است بر روی حرکات فرد هم اثرگذار باشد. این حالت می تواند گذرا و یا دائمی باشد.

نشت مایع مغزی نخاعی

پس از انجام جراحی لامینکتومی ممکن است نشت مایع مغزی نخاعی هم رخ دهد. در 6/17 درصد موارد، نشت های مایع مغزی نخاعی ایجاد می شود. این عارضه ممکن است زمانی رخ دهد که کیسه ی دورا به علت نامشخصی از حالت ثبات طبیعی خود خارج شود. ولیکن در مواردی، بیمار برای 24 ساعت در حالت درازکش قرار می گیرد و عموما این حالت برطرف می شود. در طول مدت انجام جراحی، نشت مایع مغزی نخاعی ممکن است در خط سوچور (درز) رخ دهد و یا ممکن است بر اثر پارگی های دورا که ناشی از تصادف باشد، رخ دهد، از طرفی احتمالی  وقوع مننژیت (meningitis) (التهاب پرده های پوشاننده بافت مغز و نخاع که لایه مننژ نامیده می شوند) هم وجود دارد. اگر این نشت خودبخود برطرف نشود، ممکن است به انحراف مسیر تخلیه و یا جراحی ثانویه نیاز باشد.

عفونت ها

هنگامی که زخم های جراحی قرمز، گرم و متورم می شوند و ترمیم نمی یابند، می بایست به عنوان عفونت در نظر گرفته شوند. احتمال دارد که عفونت پس از جراحی لامینکتومی رخ دهد. به طور طبیعی میزان عفونت ها 1 تا 2 درصد از کل موارد می باشد. عفونت پس از این روش درمانی، معمولا در محل زخم جراحی رخ می دهد و می تواند به استخوان ها و سایر بافت های نرم طناب نخاعی هم انتشار یابد.

عفونت های عمقی تر ممکن است به ناچار به روش جراحی اضافی علاوه بر آنتی بیوتیک های داخل وریدی نیاز داشته باشند. عفونت های پوست با آنتی بیوتیک های خوراکی به راحتی درمان می شوند. عفونت های عمقی تر که به استخوان ها و بافت های نرم طناب نخاعی پخش می شوند، به سختی درمان می شوند. گاهی مواقع  ممکن است برای بهبود عفونت های عمقی تر به جراحی نیاز شود. درد شدید و تب علائم عفونت های ایجاد شده می باشند.

ناپایداری قطعه ای

روش جراحی لامینکتومی، می تواند باعث شلی بخشی از ستون فقرات شود، بنابراین باعث می شود تا ستون فقرات ناپایدار شود. حتی اگر لامینا برداشته شود، مفاصل فاست (آپوفیزیال) که سمت پشتی ستون فقرات را متصل می کنند، معمولا پایداری کافی را ایجاد می کنند. ولیکن هنگامی که این مفاصل در پی ایجاد آرتریت (التهاب مفاصل) (arthritis) بزرگ می شوند، می بایست خارج شوند. مفاصل فاست در طی انجام جراحی لامینکتومی کامل، خارج می شوند. اسپوندیلولیستزیس ایستمیک (نقص ایسم مهره ای) (Isthmic spondylolisthesis) (نقص دوطرفه استخوان بین دو مفصل فاستی که باعث می‌شود که جسم مهره بالایی بر روی مهره پایینی جابجا شود) می تواند به علت تضعیف و یا قطع مفاصل فاست رخ دهد.

خونریزی و شکل گیری لخته های خونی (ترومبوفلبیت) -Thrombophlebitis

خونریزی و شکل گیری لخته های خونی که به عنوان ترومبوز وریدی عمقی (deep venous thrombosis) شناخته می شود، ممکن است پس از جراحی لامینکتومی رخ دهد. خونریزی زمانی رخ می دهد که بیمار داروهای رقیق کننده خون را مصرف می کند از جمله وارفارین (Warfarin)، آسپرین (Aspirin)، کلوپیدوگرول (clopidogrel) (پلاویکس و یا ایسکوور) (plavix or Iscover) و یا دیپریدامول  Dipyridamole -Persantin or Asasantin.

لخته های خونی در جریان خون وریدهای بزرگ اندام های تحتانی ایجاد می شوند. این حالت ممکن است باعث شود تا پاها در لمس گرم و دردناک و متورم شوند. جوراب های بلند فشارنده ضد واریس و داروها روش های پیشگیری کننده از شکل گیری لخته های خونی می باشند. هنگامی که بیمار به علت درد، فعالیت کمی داشته باشد، وی در خطر  ایجاد ترومبوفلبیت قرار دارد.

سندرم ترانزیشنال

پس از انجام جراحی لامینکتومی، اگر بخشی از ستون فقرات به صورت متناسبی فعالیت داشته باشد، در ادامه قطعه های مجاور آن می بایست به خوبی پس از جراحی لامینکتومی کار کنند. پس قطعات  نزدیک به بخش فاقد عملکرد دچار آزار بیشتر می شود و به همین علت ممکن است انتقال درد از بخش بدون عملکرد وجود داشته باشد. سندرم ترانزیشنال، بزرگترین عارضه ی جراحی لامینکتومی است.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

حرکت با طناب

وزنه برداری دو ضرب

پرس پشت بازو ایستاده

پرس سر شانه با دمبل

چرخش بازو

دوچرخه زدن

Top