سیاتیک مجموعه ای از نشانه هاست که سبب بروز درد در ناحیه پشت و پاها می شوند. این درد با عصب سیاتیک که بزرگترین عصب بدن انسان است، ارتباط دارد. اعصاب سیاتیک در دو طرف بدن قرار دارند و از ناحیه تحتانی پشت، یا خیلی تخصصی تر بگوییم، ازناحیه کمر و خاجی ستون مهره ها شروع می شوند. این اعصاب سه رشته دارند و در ناحیه قدامی عضله پیریفورمیس (Piriformis) در ناحیه پشت به هم متصل می شوند.

سیاتیک به درد ناحیه تحتانی پشت و پاها گفته می شود. به طور معمول درد فقط در یک طرف بدن حس می شود. ممکنست که درد بر اثر آسیب دیدگی اعصاب سیاتیک یا نوعی تحریک عصب ایجاد شود. عصب ممکنست به سبب بیرون زدگی دیسک، تنگی کانال نخاعی، سندرم پیریفورمیس، اختلال در عملکرد مفصل ساکروایلیاک، نقاط حساس و بارداری تحریک شود. دردعصب با همه ی فعالیت های روزمره ی فرد تداخل ایجاد کرده و در برخی از موارد بسیار شدید ظاهر می شود. به طور معمول بروز نشانه ها به مدت 4 تا 6 هفته طول می کشد.

اعصاب سیاتیک از فضای بین مهره ای ستون فقرات خارج می شوند. آن ها به طناب نخاعی متصلند و اعصاب خروجی از طناب نخاعی به شمار می آیند. این اعصاب بر اساس محل خروجشان نامگذاری می شوند. عصبی که از بین مهر های 4 و 5 کمری خارج می شود عصب سیاتیک L4 نام دارد. عصبی که از بین مهره ی 5 کمری و 1 خاجی خارج می شود عصب سیاتیک L5 نام دارد و عصب S1 هم از مهره خاجی منشاء می گیرد. این سه رشته عصب نزدیک عضله ای با نام عضله پیریفورمیس به هم متصل می شوند و به سمت پایین حرکت کرده و سرتاسر طول پاها را طی می کنند. پس از رسیدن به پشت زانو به دو شاخه تقسیم می شوند، که یکی از آن ها عصب درشت نی و دیگری عصب نازک نی است. عصب درشت نی از پشت پا حرکت کرده و به درون پاشنه و کف پا نفوذ می کند. عصب نازک نی هم از زانو و قسمت قدامی پاها حرکت کرده و به انگشتان پا می رسد.عصب سیاتیک در همه نواحی ران و عضلات رکبی (Hamstring) و ناحیه تحتانی پاها نفوذ می کند.

نوروپاتی (NEVROPATHY) یا اختلال در عملکرد عصب سیاتیک علت بروز سیاتیک یا درد ناحیه پشت (کمر) و پاهاست. نوروپاتی عصب سیاتیک نوروپاتی محیطی به شمار آمده و به سبب بیرون زدگی دیسک یا سایر انواع آسیب دیدگی های عصب سیاتیک پدید می آید. شرایطی که در آن فقط یک عصب درگیر باشد مانند عصب سیاتیک، به نام مونو - نوروپاتی شناخته می شود. گاهی اوقات ممکنست عصب درشت نی یا عصب نازک نی آسیب دیده باشند. علت اصلی بروز آسیب دیدگی ها تروما یا تصادفات است.

مهم ترین عارضه ی ناشی از سیاتیک از دست رفتن حس بخشی از پا یا همه ی نواحی پاهاست. به طور معمول سیاتیک یک طرفه است، یعنی حس یکی از پاها از بین می رود. آسیب دیدگی های تکراری پاها یکی دیگر از عوارض این بیماریست. اگر سیاتیک درمان نشود قابلیت حرکتی پا از دست می رود که یکی دیگر از عوارض این بیماریست. عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها را هم می توان به شمار آورد.
 
 
مجموعه
گردن-کمر درد » سیاتیک

ادامه موضوع

برخی از پزشکان سایت

02143936 مشاوره: 88194995
پاتولوژیست - آسیب شناسی
02122204109
پاتولوژیست - آسیب شناسی
021-26411152 021- 26411157
روان شناسی
021-88839944
جراحی عمومی
02186073630 ۸۶۰۷۳۶۲۴ شعبه دوم: ۵۶۳۶۶۱۶۱
 
021-22368246
جراحی عمومی
021-22043082 021-22043083
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-88772190
روان‌ پزشکی
02122584232
امراض داخلی
02144890547 ۴۴۸۹۰۵۴۹-۴۴۸۹۰۵۲۲-۴۴۴۵۴۷۶۸-۴۴۴۵۴۷۱۸
بیماریهای پوستی
02166422388-66422388 اورژانس: 66591065
پزشک عمومی
02188303809
جراحی چشم لیزر- لیزیک
02166615337
رادیولوژی
Top