تنگی کانال نخاعی می تواند علل متعدد و بیشماری داشته باشد، ولی فتق دیسک بین مهره ای، تومور و یا استئوپروز (پوکی استخوان) هم می تواند باعث بروز این اختلال شوند. ممکن است تنگی بر روی ناحیه ی کمری، قفسه سینه و یا بخش گردنی ستون فقرات اثر بگذارد. برخی از بیماران ممکن است در هر 3 ناحیه ی ذکر شده دچار این عارضه شوند. تنگی ممکن است موجب ایجاد درد در اندام و شانه ها شود. بی حسی و یا حس غیر طبیعی هم ممکن است در پاها، و ران ها و باسن رخ دهد. در موارد شدید این اختلال، کنترل مثانه و روده هم تحت تاثیر قرار می گیرد.

علل

در افراد طبیعی، مجرای مهره ای فضای کافی را برای ستون فقرات و کودا اکوئینا ( دم اسب) ایجاد می کند. در یک انسان سالم، کانال مهره ای فضای کافی را برای نخاع و دم اسب فراهم می کند.

اگر در ستون فقرات، تنگ شدگی رخ دهد، این حالت ممکن است ارثی و یا طبیعی و یا اکتسابی باشد. افرادی وجود دارند که با خمیدگی در ستون فقرات و یا ستون فقرات کوچک متولد می شوند. این خمیدگی و یا اسکولیوز ( تغییر انحنای ستون فقرات) به اعصاب این ناحیه فشار می آورد. دیگر وضعیت ارثی به عنوان آکندروپلازی شناخته می شود که در این حالت شکل گیری استخوان دچار نقص شده است و موجب افزایش ضخامت غیرطبیعی و ایجاد پدیکل (پایه) کوچک می شود. این وضعیت قطر ستون فقرات را کاهش می دهد.

وضعیت های اکتسابی مربوط به تنگی کانال نخاعی در زیر بحث شده اند:

علل دژنراتیو ( تخریبی):

این شایع ترین وضعیتی است که منجر به تنگی کانال نخاعی می شود. با افزایش سن، التهاب و یا تغییرات ساختاری بر روی نخاع اثر می گذارند. با افزایش سن، لیگامان ها (تاندون ها) ی افراد کلسیفیه شده و ضخیم می شود. افزایش سایز مفاصل و استخوان ها هم ایجاد می شود.

اگر یک بخش از ستون فقرات تحت تاثیر قرار بگیرد، بر روی سایر بخش ها هم استرس وارد می کند. بعنوان مثال، اگر دیسک بین مهره ای دچار فتق شود، بر روی ریشه های اعصاب و یا طناب نخاعی هم فشار می آورد. اگر قطعه ی ستون فقرات متحرک باشد، می تواند باعث شکل گیری زائده های استخوانی شود.

دیگر علت تنگی نخاعی می تواند اسپوندیلولیستزیس (Spondylolisthesis) باشد. این وضعیتی است که وقتی مهره ای بر روی مهره ی دیگر به علتی همانند تصادف و یا وضعیت دژنراتیو سر می خورد، ایجاد می شود. از طرفی ممکن است این وضعیت در زمان تولد هم رخ دهد، ولی این فرم بیماری کمتر محتمل است.

آرتریت ( التهاب مفصل) وضعیت دیگری است که بر روی ستون فقرات اثر می گذارد. دو نوع آرتریت وجود دارند که می توانند منجر به تنگی نخاعی شوند. این دو مورد عبارتند از آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) (Rheumatoid arthritis) و استئوآرتریت ( آرتروز مفصلی) (Osteoarthritis).

آرتریت روماتوئید

این فرم از آرتریت با افزایش سایز سینوویوم ( مایع مفصلی) مفاصل همراه با التهاب ایجاد می شود. این وضعیت علت واضحی برای تنگی نخاعی نمی باشد، ولی عارضه ی آن می تواند تنگی کانال نخاعی باشد.

استئوآرتریت

این فرم از التهاب مفصلی عموما افراد میانسال را تحت تاثیر قرار می دهد و از آرتریت روماتوئید شایع تر است. این آرتریت موجب دژنریشن می شود. این وضعیت باعث باریک شدن مسیر عصب و مجاری عبوری ریشه های مرکزی شده و در نتیجه تنگی نخاعی ایجاد می شود.

علل غیر دژنراتیو مطرح شده برای تنگی کانال نخاعی

برخی از دیگر وضعیت های اکتسابی در زیر شرح داده شده اند. این وضعیت ها با بیماری هایی که دژنراتیو هستند ارتباطی ندارند.
  • اولین علت تومور است. این امر موجب التهاب و یا رشد بافت به داخل مجرای ستون فقرات می شود.
  • تصادفات و یا تروما ( آسیب و ضربه) می تواند یا باعث بروز شکستگی هایی در ستون فقرات شود و یا می تواند حتی ستون فقرات را جابجا کند، و بنابر این موجب ایجاد تنگی می شود.
  • علت دیگر برای آن، بیماری پاژه (Paget’s disease) است. این وضعیت اختلالی است که استخوان ها به طور غیر طبیعی بزرگ می شوند. استخوان ها در این اختلال شکننده می شوند. هر نوع استخوانی در بدن می تواند در این اختلال درگیر شود، ولی در بیماری پاژه، اغلب ستون فقرات تحت تاثیر قرار می گیرند.
  • فلئوروزیس (Fluorosis) هنور هم علت دیگری برای تنگی می باشد. این حالت وضعیتی است که با افزایش سطوح فلوراید مشخص می شود. این حالت موجب ایجاد کلسیفیکاسیون ( کلسیفیه شدن) لیگامان ها و در نهایت تنگی کانال نخاعی می شود.
  • اسیفیکاسیون (Ossification) ( استخوان سازی) و یا تراکم کلسیم بر روی لیگامان ها هم می تواند بر روی اعصاب طناب نخاعی فشار بیاورد و بنابر این می تواند باعث ایجاد تنگی شود.
تمام علل این اختلال را می توان با درمان صحیح معالجه کرد، پس اگر مراقبت و داروی صحیحی مصرف شود، درد همراه با تنگی کانال نخاعی به طور مشخصی قابل کاهش است.
 
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

ادامه موضوع

پرسش و پاسخ های مربوط

برخی از پزشکان سایت

02143936 مشاوره: 88194995
پاتولوژیست - آسیب شناسی
02122204109
پاتولوژیست - آسیب شناسی
021-26411152 021- 26411157
روان شناسی
021-88839944
جراحی عمومی
02186073630 ۸۶۰۷۳۶۲۴ شعبه دوم: ۵۶۳۶۶۱۶۱
 
021-22368246
جراحی عمومی
021-22043082 021-22043083
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-88772190
روان‌ پزشکی
02122584232
امراض داخلی
02144890547 ۴۴۸۹۰۵۴۹-۴۴۸۹۰۵۲۲-۴۴۴۵۴۷۶۸-۴۴۴۵۴۷۱۸
بیماریهای پوستی
02166422388-66422388 اورژانس: 66591065
پزشک عمومی
02188303809
جراحی چشم لیزر- لیزیک
02166615337
رادیولوژی
Top