در تنگی کانال نخاعی مجرای ستون فقرات (مجرای محل عبور نخاع) باریک و تنگ می شود، و در نتیجه بر روی طناب نخاعی و ریشه های عصبی این ناحیه فشار وارد می کند. اگر تنگی بر روی بخش بالایی بدن اثرگذار باشد، به عنوان تنگی ناحیه ی گردنی (cervical stenosis) نامیده می شود و اگر بخش پائینی تحت تاثیر قرار بگیرد، به عنوان تنگی نخاعی ناحیه ی کمری (lumbar stenosis) شناخته می شود. علائم مشخص و ویژه برای تنگی کانال نخاعی شامل درد در اندام ها، پاها و باتک (باسن) و سایر علائم دیگر می باشد. تنگی ناحیه ی گردنی می تواند در شانه ها هم درد ایجاد کند. همراه با درد، بیماران ممکن است در پاهای خود احساس بی حسی داشته باشند. در موارد شدید تنگی، بیماران می توانند دچار عدم کنترل عملکرد مثانه و روده شوند.

تشخیص

این ها برخی از علائم تنگی نخاعی هستند. ولی جای نگرانی و ترس وجود ندارد، چون این اختلال قابل درمان است. در حالی که، پیش از شروع درمان تنگی نخاعی، بیمار و پزشک وی می بایست بدانند که این اختلال تنها نوعی تنگی در نخاع است. بدین منظور تشخیص مناسب این اختلال مورد نیاز است. مراحل معدود و برخی آزمایشات وجود دارد که برای تشخیص تنگی ناحیه ی نخاعی استفاده می شوند.

در بخش زیر به صورت جزء به جزء این موارد شرح داده شده اند:

شرح حال پزشکی (Medical History ) بیمار- شرح حال پزشکی در تشخیص تنگی کانال نخاعی بسیار مهم است. پزشک نیاز دارد که در مورد علائم بیماری همه چیز را بداند و اینکه آیا بیمار دچار صدمه و آسیب شده است یا که خیر. مشکلات عمومی بهداشتی هم می تواند این علائم را ایجاد کنند.

معاینات بالینی (Physical Examination ) بیمار-  معاینه ی بالینی، قدم بعدی در راه تشخیص این اختلال است. پزشک میزان محدودیت حرکات بیمار را بررسی می کند. همچنین وجود کمی درد و یا عدم وجود درد را وقتی که کمی به جلو خم می شود را بررسی می کند. به این علامت هم توجه می کند. از طرفی عملکرد عصبی بیمار هم مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمایشات

در مرحله ی دوم تشخیص بیماری، برخی آزمایشات بالینی انجام می شوند. این موارد در زیر شرح داده شده اند:

تصویر برداری با استفاده از اشعه ی ایکس (X-Ray)- با تصویر برداری توسط اشعه ی ایکس، ساختار مهره و کلسیفیکاسیون ( کلسیفیه شده) (calcification) مهره را هم می توان شناسایی کرد. ناحیه ی کمری بیمار تحت اشعه ی ایکس قرار می گیرد و تصویری 2 بعدی از آن ایجاد می شود. عموما تصویر برداری با استفاده از اشعه ی ایکس اولین آزمونی است که برای تعیین نشانه های هر نوع آسیب و یا توموری انجام می شود.

توموگرافی کامپیوتری محوری- Computerized Axial Tomography -CAT- در روش CAT هم از پرتوهای اشعه ی ایکس استفاده می شود. تصویر برداری اشعه ی ایکس بر روی ناحیه ی کمری بیمار از زوایای متفاوتی انجام می شود و در این مسیر از نماهای 3 بعدی استفاده می شود. شکل و اندازه ی ستون فقرات و ساختارهای اطراف آن را می توان به خوبی با CAT تعیین کرد و از این رو یکی از وسایل مهم برای شناسایی و تشخیص این نوع بیماری است.

MRI ( ام آر آی)-  MRI در واقع یک نوع روش تصویر برداری با تشدید مغناطیسی است. نیروی مغناطیسی قدرتمندی برای تولید سیگنال ها استفاده می شود. اسکنر ها آن ها را شناسایی نمی کنند و کامپیوتر سیگنال های تولیدی را تجزیه و تحلیل می کند. این روش بویژه برای تعیین آسیب بافت های نرم کاربرد دارد. علاوه بر شناسایی طناب نخاعی و نواحی اطراف، این روش می تواند تومورها و افزایش سایز های این نواحی را هم شناسایی کند.

میلوگرام (Myelogram) (تزریق‌ ماده‌ رنگی‌ در مایع‌ اطراف‌ ستون‌ مهره ای‌ تا در زمان تصویر برداری با اشعه‌ ایکس‌ به‌ راحتی‌ دیده‌ شود)- در این روش، ماده ی رنگی مایع و اپک ( جاذب و رنگی) در زمان تصویربرداری با اشعه ایکس در ستون فقرات تزریق می شود. این ماده به تدریج در طناب نخاعی و اعصاب اطراف پخش می شود. هنگامی که ناحیه ی کمری بیمار تحت تصویر برداری با پرتوهای اشعه ایکس قرار می گیرد، این ماده رنگی بصورت نواحی سفیدی آن ها را نشان می دهد. فشار بر روی طناب نخاعی به علت زائده ها و یا دیسک های بین مهره ای بیرون زده ( دچار فتق) (herniated disks) و یا به عللی همانند تومور، می تواند با این تست نشان داده شوند.

اسکن استخوانی (Bone Scan)-  ماده ی رادیواکتیو در استخوان ها تزریق می شود. این ماده خودبه خود این قابلیت را دارد که به استخوان ها بچسبد، بویژه در نواحی که استخوان های جدید شکل گرفته اند و یا در جاهایی که استخوان ها شکسته شده اند. اسکن استخوانی در شناسایی عفونت ها، تومورها، شکستگی ها و آرتریت ( التهاب مفصلی ) (arthritis) موثر است و کاربرد دارد، ولی عیب آن اینست که نمی تواند بین اختلالات گوناگون تمایز قائل شود. به این دلیل، اسکن استخوانی تقریبا همیشه همراه با سایر آزمایشات انجام می شود.
 
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

ادامه موضوع

پرسش و پاسخ های مربوط

برخی از پزشکان سایت

02143936 مشاوره: 88194995
پاتولوژیست - آسیب شناسی
02122204109
پاتولوژیست - آسیب شناسی
021-26411152 021- 26411157
روان شناسی
021-88839944
جراحی عمومی
02186073630 ۸۶۰۷۳۶۲۴ شعبه دوم: ۵۶۳۶۶۱۶۱
 
021-22368246
جراحی عمومی
021-22043082 021-22043083
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-88772190
روان‌ پزشکی
02122584232
امراض داخلی
02144890547 ۴۴۸۹۰۵۴۹-۴۴۸۹۰۵۲۲-۴۴۴۵۴۷۶۸-۴۴۴۵۴۷۱۸
بیماریهای پوستی
02166422388-66422388 اورژانس: 66591065
پزشک عمومی
02188303809
جراحی چشم لیزر- لیزیک
02166615337
رادیولوژی
Top