ادامه موضوع

ورزش بعد از عمل جراحی دیسک
عوارض جانبی ناشی از عمل جراحی دیسک
پیش از عمل دیسک چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
عوارض ناشی از عمل دیسک کدامند؟
خطرهای ناشی از عمل جراحی دیسک
جایگزین های عمل جراحی دیسک
به چه دلیل عمل جراحی دیسک - دیسِککتومی انجام می شود
بهبودی پس از عمل جراحی دیسک
دیسککتومی یا عمل جراحی دیسک
عمل جراحی دیسک در ناحیه کمر
عمل جراحی دیسک با لیزر
میکروآندوسکوپیک دیسِککتومی
عمل جراحی میکرو دیسِککتومی
دیسککتومی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
عمل جراحی دیسک در ناحیه گردن به دو روش انجام می شود: عمل جراحی دیسک گردن در ناحیه قدامی و عمل جراحی دیسک گردن در ناحیه خلفی. عمل جراحی دیسک گردن در ناحیه خلفی بهترین گزینه است.

عمل جراحی دیسک گردن ( از بین بردن فشاردیسک روی اعصاب ناحیه گردن )

مهره های گردنی در مقایسه با سایر مهره ها ی ستون فقرات بیشتر در معرض آسیب دیدگی و فشار قرار دارند. این مهره ها نه فقط حساس و شکننده ترند بلکه، بیشتر مستعد آسیب دیدگی های ناشی از تصادف هستند. مهره های گردنی هم مانند سایر مهره ها دچار پارگی دیسک می شوند. هرچند بیماری های دیگر هم وجود دارد از جمله فشرده شدن اعصاب گردن یا اسپوندیلوز گردنی. روش درمان به شدت بیماری بستگی دارد. اگر فقط فشرده شدن اعصاب ناحیه گردن وجود داشته باشد، فشار می تواند به روش غیر جراحی برداشته شود. اما اگر پارگی دیسک وجود داشته باشد لازمست که عمل جراحی دیسِککتومی انجام گیرد.

چگونه انجام می شود؟

عمل جراحی دیسِککتومی گردن به دو روش انجام می شود: دیسککتومی قدامی و دیسککتومی خلفی

در جراحی دیسککتومی قدامی، برش در راستای صفحات آناتومیکی بدن ایجاد می شود. بیمار به پشت می خوابد. بیهوشی عمومی به کار می رود. برشی به اندازه 2-5 سانتی متر به صورت افقی در سمت راست یا چپ گردن ایجاد می گردد. عضله ی ظریف پلاتیسما کنار زده شده و وارد صفحه ی واقع در بین عضله ی جناغی - چنبری -پستانی و عضلات نواری می شوند. سپس جراح وارد صفحه ی بین حلق و حنجره می شود. به محض رسیدن به صفحه ی دیسک حلقه ی دور آن بریده شده و محتویات درون دیسک یا بافت نرم آن خارج می گردد.

در جراحی دیسککتومی خلفی، برش در پشت گردن ایجاد می شود. درمواردی انجام می شود که پارگی دیسک وسیع باشد. در این روش بیمار روی شکم می خوابد. عمل تحت بیهوشی عمومی انجام می گیرد. برشی کوچک روی خط میانی پشت گردن ایجاد می گردد. پس از کنار زدن عضلات نخاعی، قسمتی از استخوان برداشته شده و برای دید بهتر از میکروسکوپ استفاده می شود. اعصاب مجاور کنار زده شده و دیسک آسیب دیده یا پاره شده هم خارج می شود.

الف) میزان موفقیت


میزان موفقیت بین 95 تا 98 درصد است. هر دو روش موفقیت آمیزند اما دیسِککتومی قدامی با نتایج پس از عمل بهتری همراه است زیرا بهبودی سریع تر و احتمال عود آن کم تر است.

ب) خطرها
 • تورم موقتی یا اختلال در سخن گفتن
 • آسیب دیدگی ریشه عصب
 • آسیب دیدن نخاع
 • خونریزی
 • عفونت
 • آسیب دیدن حلق یا حنجره
 • نشت مایع مغزی نخاعی
 • درد مداوم
 • عود بیماری

پ) عوارض جانبی

عوارض جانبی اندک است اما احتمال بروز آن ها وجود دارد.
 • واکنش به داروی بیهوشی و داروهای مصرفی دیگر- ممکنست هر واکنشی نسبت به داروها ی مصرفی بروز کند که حتی می تواند کشند ه باشد. پس بهتر است که پیش از انجام عمل آزمایش یا تست دارویی انجام شود.
 • عود بیماری- عود بیماری در مواردی دیده می شود که پارگی دیسک وسیع باشد و بیمار مراقبت های بعد از عمل را انجام ندهد.
 • عفونت- عفونت ممکنست به صورت سطحی یا عمقی بروز کند. عفونت سطحی میتواند با مصرف آنتی بیوتیک درمان شود. اما عفونت عمیق در ناحیه ی گردنی بسیار خطرناک است و ممکنست به فضای جمجمه یا مغز سرایت کند. عفونت عمیق به عضلات عمقی تر و استخوان ها سرایت کرده و می تواند وارد جریان خون شود.
 • عدم موفقیت جراحی- در موارد نادر جراحی با شکست رو به رو می شود و بیمار ممکنست از درد، بی حرکتی و سایر علائم و نشانه های بیماری رنج ببرد.
 • نشت مایع مغزی نخاعی- اگر فضای نخاعی پاره شود، احتمال نشت مایع مغزی نخاعی وجود دارد. این وضعیت هم بسیار بحرانی و خطرناک است. اگر پارگی وسیع باشد دفع مقدار زیادی از مایع مغزی نخاعی صورت گیرد. اگر پارگی کوچک باشد بیمار پس از هفته ها یا ماه ها آن را ذکر می کند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » دیسککتومی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

تمرین با غلتک - غلتاندن به سمت خارج

با دستگاه سیم کش

بلند کردن عضله دلتویید

ایستاده با هالتر

حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش

تمرین با کتل بل

Top