تنگی کانال نخاعی همانند یک بیماری دردناک بسیار خطرناک است. درد ناشی از این بیماری نه تنها شدید است بلکه مدت زیادی هم پا برجا می ماند. تنگی کانال نخاعی معمولا چیزی جز باریک شدن مسیر استخوانی کمری نمی باشد که باعث ایجاد فشار بر روی طناب نخاعی (spinal cord) شده و در بیماران، درد ایجاد می کند.

منظور از عوامل خطر چیست؟

عوامل خطر، وضعیت ها و یا موقعیت هایی هستند که بدن را مستعد یک بیماری می کنند. این حالت می تواند یک وضعیت فیزیکی باشد و یا یک سناریوی معمولی باشد که در طی آن احتمال وقوع تنگی کانال نخاعی محتمل تر است. عوامل خطر گوناگونی وجود دارد که می توانند باعث افزایش این بیماری و وقوع آن شوند و این ها مواردی هستند که به عنوان عوامل خطر نام می گیرند. به بیان ساده تر، عواملی که باعث ایجاد خطرات بیشتری از نظر وقوع تنگی کانال نخاعی می شوند، به عنوان عوامل خطر مرتبط با تنگی کانال نخاعی (spinal stenosis risk factors) نام می گیرند.

عوامل خطر مرتبط با تنگی کانال نخاعی

عوامل خطر مرتبط با تنگی کانال نخاعی در واقع آن دسته از عوامل هستند که خطر وقوع این بیماری را در افراد افزایش می دهند. این عوامل می توانند هر چیزی باشند که باعث ایجاد این بیماری می شوند. در اینجا عوامل خطر معدودی را در ارتباط با تنگی کانال نخاعی بیان می کنیم:

عامل مرتبط با سن بیمار- ثابت شده است که سن، یک عامل خطر مهم و شناخته شده برای تنگی کانال نخاعی می باشد. همچنین آمار نشان می دهد که این بیماری بیشتر در افراد گروه سنی مسن تر بیش از افراد جوان رخ می دهد. افراد مسن تر به این بیماری حساس ترند. علت زمینه ی این رخداد، دژنریشن ( روند تخریبی) استخوان ها است. با افزایش تدریجی سن، استخوان ها ضعیف تر می شوند، و از طرفی شدت و احتمال وقوع تنگی کانال نخاعی هم بیشتر می شود.

روند توارث در زمینه ی باریک شدن کانال نخاعی- این مورد یک عامل خطر دیگر می باشد. بسیاری از کانال های نخاعی که به طور ارثی کوچکتر هستند، یک عامل خطر در این زمینه می باشند. احتمال وقوع تنگی کانال نخاعی در این وضعیت ها بسیار بالا است. افرادی که مجرای نخاعی کوچکتر دارند، از نظر ایجاد تنگی کانال نخاعی استعداد بیشتری دارند.

عامل مرتبط با وزن زیادی ( اضافه وزن)- افرادی که اضافه وزن دارند، باید بدانند که این وضعیت عامل مهمی از نظر ایجاد تنگی کانال نخاعی است و عامل خطری برای آن محسوب می شود. افرادی که اضافه وزن دارند در مقایسه با افرادی که کم وزن تر هستند، بیشتر دچار این بیماری می شوند.

عامل مرتبط با جنسیت- از طرفی جنسیت هم می تواند یک عامل خطر مهم و قابل توجه باشد. به نظر می رسد که تنگی کانال نخاعی به میزان برابری در هر دو جنس رخ دهد، ولی زنان نسبت به این اختلال مستعدتر هستند.

عامل خطر مرتبط با جراحی ستون فقرات- جراحی های ستون فقرات از دیگر عوامل خطر مهم مرتبط با تنگی کانال نخاعی می باشد. افرادی که تحت برخی از جراحی های ستون فقرات قرار گرفته اند، احتمال بیشتری برای ایجاد تنگی کانال نخاعی دارند. ناحیه ای که در آن جا جراحی انجام می شود، باعث تضعیف مجرای نخاعی می شود و با گذشت زمان، این ناحیه با خطر بیشتری هم مواجه می شود تا جایی که ممکن است در آن تنگی کانال نخاعی رخ دهد.

کنترل عوامل خطر مرتبط با تنگی کانال نخاعی

همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل خطر مرتبط با تنگی کانال نخاعی مواردی هستند که احتمال وقوع این بیماری را افزایش می دهند. بنابراین، بهترین راه برای کنترل آن، معیار های مختلفی است که احتمال این عوامل خطر را کاهش می دهد. اگر این عوامل خطر به هر نحوی بر روی فرد اثرگذار باشد، وی می بایست مراقبت اضافی و بیشتری را انجام دهد.

نتیجه

بنابراین، نتیجه می گیریم که تنگی کانال نخاعی نوعی بیماری است که می تواند از طرق بسیاری بر روی افراد اثرگذار باشد. روش های فراوانی وجود دارد که می توانند به ما کمک کنند تا بتوانیم با احتمال کمتری از نظر وقوع تنگی کانال نخاعی به زندگی خود ادامه دهیم و در واقع شانس بروز آن را در زندگی خود کاهش دهیم. پس، تمامی عوامل خطر مرتبط با تنگی کانال نخاعی برای داشتن زندگی سالم می بایست به طور جدی در نظر گرفته شوند.
 
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

ادامه موضوع

پرسش و پاسخ های مربوط

برخی از پزشکان سایت

02143936 مشاوره: 88194995
پاتولوژیست - آسیب شناسی
02122204109
پاتولوژیست - آسیب شناسی
021-26411152 021- 26411157
روان شناسی
021-88839944
جراحی عمومی
02186073630 ۸۶۰۷۳۶۲۴ شعبه دوم: ۵۶۳۶۶۱۶۱
 
021-22368246
جراحی عمومی
021-22043082 021-22043083
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-88772190
روان‌ پزشکی
02122584232
امراض داخلی
02144890547 ۴۴۸۹۰۵۴۹-۴۴۸۹۰۵۲۲-۴۴۴۵۴۷۶۸-۴۴۴۵۴۷۱۸
بیماریهای پوستی
02166422388-66422388 اورژانس: 66591065
پزشک عمومی
02188303809
جراحی چشم لیزر- لیزیک
02166615337
رادیولوژی
Top