ادامه موضوع

ورزش بعد از عمل جراحی دیسک
عوارض جانبی ناشی از عمل جراحی دیسک
پیش از عمل دیسک چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
عوارض ناشی از عمل دیسک کدامند؟
جایگزین های عمل جراحی دیسک
به چه دلیل عمل جراحی دیسک - دیسِککتومی انجام می شود
بهبودی پس از عمل جراحی دیسک
دیسککتومی یا عمل جراحی دیسک
عمل جراحی دیسک در ناحیه گردن
عمل جراحی دیسک در ناحیه کمر
عمل جراحی دیسک با لیزر
میکروآندوسکوپیک دیسِککتومی
عمل جراحی میکرو دیسِککتومی
دیسککتومی

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
عمل جراحی دیسک تاکنون یک جراحی موفقیت آمیز شناخته شده است. البته با خطرهایی همراه است که مرگبار نیستند اما به هر حال باید مورد توجه باشند. بهتر است پیش از بروز هر پیشامدی از احتمال وقوع آن آگاه باشیم. به خصوص در مورد جراحی که لازمست پیش از انجام آن با خطرهای ناشی از آن آشنا شویم. خطرهای ناشی از انجام عمل دیسک عبارتند از:

خطرهای حین عمل

  • واکنش به داروی بیهوشی- به منظور بیهوش کردن بیمار از داروهای بیهوشی استفاده می شود. ممکنست بیمار نسبت به آن ها حساسیت نشان دهد که به صورت خفیف یا شدید ( شوک آنافیلاکتیک ) بروز می کند.
  • واکنش به داروهای مصرفی- همانند حساسیت به داروی بیهوشی، ممکنست که بیمار نسبت به داروهای مصرفی دیگر از جمله مسکن ها یا آنتی بیوتیک ها هم حساسیت نشان دهد.
  • خونریزی- خونریزی شدید در برخی از بیماران که اختلالات خونی دارند یا داروی رقیق کننده ی خون مصرف می کنند دیده می شود. در برخی از موارد لازمست که آزمایش هایbleeding time و clotting time انجام شود. آسیب دیدن ورید هم با خونریزی شدید همراهست و نیاز به انتقال خون خواهد داشت.
  • آسیب دیدن اعصاب- در حین عمل جراحی ممکنست که به اعصاب، شبکه عصبی یا نخاع آسیب وارد شود. ممکنست آسیب دیدگی بر اثر تحت فشار قرار گرفتن عصب یا جابه جا شدن آن بروز کند. حتی ممکنست که عصب به طور تصادفی قطع شود.
  • آسیب دیدن بافت های مجاور- آسیب دیدن بافت های مجاور بر اثر سهل انگاری بروز می کند. اگر برش مناسب نباشد، عمق نا مناسبی داشته باشد به طوری که به بافت های مجاور آسیب برساند و اسکار زیادی از خود به جا بگذارد.
  • نشت مایع مغزی نخاعی- اگر به طور تصادفی لایه ی اطراف نخاع پاره شود، مایع مغزی نخاعی به بیرون نشت می کند. اگر مقدار مایع خارج شده زیاد باشد، باید بلافاصله مورد توجه قرار گرفته و ترمیم شود. اما اگر مقدار مایع خارج شده زیاد نباشد، نیازی به جراحی مجدد نیست.

خطرهای بعد از عمل جراحی
  • عفونت- عفونت یکی از رایج ترین خطرهاست. اگر چه آنتی بیوتیک مناسب جهت پیشگیری از بروز عفونت تجویز می شود اما باز هم احتمال بروز عفونت وجود دارد. عفونت ممکنست به صورت سطحی یا عمیق بروز کند که به بیمار و جراح، هر دو، بستگی دارد. استفاده از محیط یا ابزارهای جراحی استریل نشده یا سهل انگاری بیمار در مراقبت از زخم، پانسمان از جمله عوامل موثر در بروز عفونت به شمار می روند. عفونت عمیقی بسیار خطرناک است و نیاز به توجه خاص دارد زیرا نه فقط به عضلات و استخوان ها سرایت می کند بلکه ممکنست وارد جریان خون شده و سپتی سمی ایجاد کند.
  • ترومبوز- ترومبوز براثر ایجاد لخته ی غیر طبیعی بروز می کند که منجر به مسدود کردن مسیر حرکت خون در اعضای مهم بدن و حتی اندام ها می شود. خطرناک ترین نوع ترومبوز، ترومبوز عروق عمقی است که سبب مسدود شدن ورید های عمقی و بزرگ می شود. در این موارد به طور معمول، خونرسانی به پاها مختل شده و خون در پا ها تجمع پیدا می کند.
  • آمبولی- آمبولی به معنای جدا شدن لخته به طور غیر طبیعی ست. به طور معمول لخته های تشکیل شده در یک جا جمع می شوند و به تدریج با شروع روند ترمیم بافت و زخم توسط سلول های سفید خون خورده شده و از بین می روند. اما در مواردی لخته ی تشکیل شده، به راحتی حل نمی شود و از بین نمی رود بلکه از جای خود کنده شده و از طریق جریان خون به سمت نقطه ی دیگری از بدن حرکت می کند. اگر لخته وارد عروق نازک شریانی یا وریدی شود خطر ایجاد می کند. آمبولی ریه یکی از موارد بسیار خطرناک است که در آن جریان خون در ریه ها به سبب وجود لخته در عروق اصلی مختل می شود.
  • عود بیماری- در حین عمل جراحی دیسک، لایه ی خارجی فیبروزی ترمیم نشده و به سبب وجود شکاف در آن، امکان اندکی برای عود بیماری و خروج محتویات دیسک به بیرون وجود دارد. البته ممکنست که دیسک عمل شده عود نکند بلکه پارگی دیسک درنقطه ی دیگر بروز کند.
 
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » دیسککتومی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

 

برخی از تمرینات

پرس شانه با هالتر

بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار

دوچرخه زدن

تمرین با دمبل سنگین

پرس سینه - وزنه برداری

غلتاندن با هالتر روی زانو

Top