ادامه موضوع

تالاسمی
درمان بیماری تالاسمی
علائم بیماری تالاسمی
تالاسمی مینور
تالاسمی ماژور
تالاسمی بتا
تالاسمی آلفا

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
تالاسمی تریت (تالاسمی نوع خفیف) فرمی از این بیماری است. تالاسمی تریت به پزشکان کمک می کند تا این مشکل طبی را از سایر موارد تشخیص دهند. تالاسمی از نسلی به نسل بعد منتقل می شود و شناسایی تالاسمی تریت، اطلاعاتی را در مورد درمانی که برای این اختلال مورد نیاز است، در اختیار ما قرار می دهد.

تالاسمی یک اختلال ژنتیکی است که با ارتباط غیر طبیعی بین ژن های گلوبین آلفا و بتا مشخص می شود. تقسیم بندی این مشکل طبی بر اساس نوع زنجیره ی مولکولی است که دچار این تغییرات می شود. در تالاسمی نوع آلفا، تولید گلوبین آلفا کمتر از حد طبیعی است. در مقابل در تالاسمی بتا، گلوبین بتا در حد طبیعی تولید نمی شود.

4 فرم ژنتیکی برای گلوبین آلفا قابل تصور است. وقتی که تالاسمی آلفای تریت نوع 1 از نسلی به نسل بعد منتقل می شود، تمام 4 جایگاه آن تغییر می کند. وقتی که این تالاسمی تریت به ارث می رسد، به این وضعیت هیدروپس جنینی می گویند. نوزادان تازه متولد شده درست پس از وضع حمل می میرند، چون که در خارج از رحم نمی توانند زنده بمانند.

وقتی که تالاسمی آلفای تریت نوع 2 از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد، همراه با تالاسمی آلفای تریت نوع 1، تنها 3 جایگاه تغییر می کند. این وضعیت، بیماری هموگلوبین H نامیده می شود. مشخصات اصلی برای این زیر گروه تالاسمی، وجود همزمان دو نوع هموگلوبین است. این نوع بیماری با کم خونی میکروسیتیک (کم خونی با سلول های کوچک) همراه است. اطفال و افراد جوان، عموما، دچار بیماری هموگلوبین H می شوند.

اگر تنها دو جایگاه از 4 جایگاه تغییر پیدا کند، تالاسمی آلفای نوع 1 ایجاد می شود. در این حالت تقریبا تولید گلبول های قرمز در حد طبیعی است. فرم کمتر شدید کم خونی میکروسیتیک هم ممکن است ایجاد شود. این وضعیت طبی نباید با کم خونی فقر آهن اشتباه شود، اگر چه موارد مشابه بسیاری دارند. این اشتباه تشخیصی ممکن است باعث شود تا به اشتباه بیمار تحت درمان با مکمل های آهن قرار بگیرد، که این درمان وضعیت بیمار تالاسمی را بدتر می کند. دو نوع تالاسمی آلفای تریت نوع 1 در این حالت شناسایی شده است. نوع اول تالاسمی آلفای تریت نشان دهنده ی حذف سیس 2 جایگاه آلفا است که بر روی یک کروموزوم قرار دارند. فرم دوم تالاسمی آلفای تریت نوع 1 با حذف ترانس آلل های کروموزوم های مرتبط مشخص می شود.

اگر یکی از 4 جایگاه تغییر پیدا کند، نتیجه ی آن بسیار ضعیف است. افرادی که این ژنوتیپ تالاسمی را دارند، به عنوان ناقل تالاسمی شناخته می شوند و کم خونی ندارند. به علاوه، در این وضعیت، افراد هیچ علائمی از هیپوکرومی را نشان نمی دهند.

تالاسمی بتای تریت در اشکال گوناگونی یافت می شود و ژنوتیپ های دیگری از این وضعیت طبی را تعیین می کند. تالاسمی بتای تریت به عنوان بتا تالاسمی مینور هم شناخته می شود. از سوی دیگر، بتا تالاسمی ماژور به عنوان آنمی کولی نامیده می شود و با آنمی میکروسیتیک (با کاهش سایز گلبول قرمز) و هیپوکرومی (کاهش رنگ پذیری گلبول قرمز) مشخص می شود. درمان آن ممکن است شامل انتقال خون و استفاده از داروی چلاتور (دفع کننده ی) آهن باشد که برای پیشگیری از اضافه بار آهن مورد نیاز است.
 
 
دسته بندی
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » تالاسمی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
 

برخی از تمرینات

به پهلو

بلند کردن هالتر

اسکات با دمبل

پرس بردفورد/ راکی

حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو

پرس شانه با کابل

Top