ادامه موضوع

تالاسمی
درمان بیماری تالاسمی
علائم بیماری تالاسمی
تالاسمی ماژور
تالاسمی تریت و علل آن
تالاسمی بتا
تالاسمی آلفا

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
بر خلاف تالاسمی ماژور، تالاسمی مینور عوارضی با شدت کمتر دارد. معمولا، کودکانی که تالاسمی مینور دارند، به عنوان حامل های تالاسمی شناخته می شوند. این زیر گروه از اختلال خونی اصلی مذکور  را می توان مجددا تقسیم بندی کرد. انواع مختلفی از تالاسمی آلفای مینور وجود دارد و یک نوع تالاسمی بتای مینور داریم.

افرادی که نوع اول تالاسمی مینور را دارند، علائم خاصی را نشان نمی دهند. به علاوه، کم خونی در این وضعیت دیده نمی شود. این بدین معنی است که تعداد گلبول های قرمز خون در محدوده ای طبیعی است و اختلال کارکردی در تولید هموگلوبین وجود ندارد.

در نوع دوم تالاسمی مینور آلفا، گلبول های قرمز کمی غیر عادی هستند. در حالی که، این حالت هنوز نشانه ای از کم خونی نیست. فرم سوم تالاسمی مینور آلفا با کم خونی با شدت کمتر مشخص می شود. در اکثر موارد، این فرم از کم خونی عوارض شدیدی را نشان نمی دهند. اریتروسیت ها (گلبول های قرمز) در این حالت،  کمی غیر عادی هستند. این نوع از تالاسمی مینور آلفا را نمی بایست با کم خونی فقر آهن اشتباه گرفت، اگر چه این دو نوع وضعیت طبی، موارد مشابه زیادی دارند.

تالاسمی بتای مینور ممکن است در برخی مواقع، هیچ نشانه ی بالینی را نشان ندهد و وقتی که علائم وجود نداشته باشد و یا به سختی مشاهده شود، بهتر است که بررسی های خونی انجام شود. تغییراتی در خون می تواند نشان دهنده ی وجود این اختلال خونی باشد و در این مورد، کودکانی که تالاسمی بتای مینور دارند، به عنوان حامل تالاسمی شناخته می شوند. شیوه ی زندگی این کودکان در این اختلال خونی تغییری نمی کند. بررسی خون، آزمایشی را نشان می دهد که می بایست برای قطعی شدن تشخیص انجام شود. وقتی که گلبول های قرمز خون کوچک تر از حد طبیعی باشند، بتا تالاسمی مینور برای بچه های تشخیص داده می شود. وقتی که کم خونی وجود دارد، بسیار مهم است که  تالاسمی بتای مینور را با کم خونی فقر آهن اشتباه نگیریم. وقتی که نتوانیم این دو را از هم تشخیص دهیم، پزشکان درمانی را پیشنهاد می کنند که شامل مکمل های بر پایه ی آهن می باشد. این معیار   هیچ اثری بر روی تالاسمی بتای مینور ندارد.

یکی از موثرترین راه ها برای تشخیص تالاسمی، آزمون شمارش کامل سلول های خونی (CBC) می باشد. نتیجه ی آزمایش خون اطلاعات با ارزشی را در مورد تعداد گلبول های قرمز، عملکرد آن ها و هموگلیوبین ارائه می دهد. برخی اوقات،  نمی توان تالاسمی مینور آلفا و بتا و کم خونی فقر آهن را از هم تشخیص داد. این حالت به این علت رخ می دهد که این مشکلات طبی اشتراکات زیادی دارند.  ولی بیماران می بایست بدانند که افرادی که تالاسمی مینور آلفا و یا بتا دارند، سطح آهن خون در حد طبیعی دارند. پیشنهاد می شود که زمانی که تشخیص مطرح شد، آزمایشات متعددی انجام شود، تا مطمئن شویم که تشخیص تالاسمی مینور آلفا و یا بتا صحیح است. مکمل آهن توصیه نمی شود، چون ممکن است باعث اضافه بار آهن در بدن شود و می تواند نارسایی قلبی بدهد. به علت آن که در اکثر موارد،  تالاسمی مینور آلفا و یا بتا هیچ علامتی ندارد، نیازی به پیگیری درمان نمی  باشد.
 
 
دسته بندی
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » تالاسمی
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
 

برخی از تمرینات

پشت بازو خوابیده

حالت ایستاده

شنا رفتن

پرس با کتل

چرخش روسی با دستگاه سیم کش

بلند کردن عضله دلتویید

Top