ادامه موضوع

پرکاری تیروئید و بارداری
علائم و نشانه های پرکاری تیروئید
پاتوفیزیولوژی و تشخیص پر کاری تیروئید
درمان پرکاری تیروئید
پرکاری تیروئید

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
هیپرتیروئیدیسم در اثر مقادیر زیاد آزاد شده ی تیروکسین و تری یدو تیرونین در خون ایجاد می شود.
 علل اصلی این اختلال عبارتند از:
  • بیماری گریوز
  • ندول های تیروئیدی با فعالیت بالا
  • تیروئیدیت ( التهاب تیروئید)
یکی از علل پر کاری تیروئید، بیماری گریوز است. این بیماری یک اختلال خود ایمنی است که با فعالیت تیروئید بزرگ شده رابطه دارد (که به عنوان گواتر خوانده می شود). در این مورد دستگاه خود ایمنی غدد تیروئید را وادار به تولید مقادیر فراوانی هورمون می کند. هیچ اطلاعاتی در مورد علل بیماری گریوز وجود ندارد ولی به نظر می رسد که منشاء ارثی داشته باشد. به عنوان شایع ترین علل پر کاری تیروئید، این بیماری ممکن است در هر سنی رخ دهد، بویژه در زنان و می تواند در نتیجه ی استرس شدید تولید شده در حالت شوک در طول زندگی بیماری باشد.

علل پر کاری تیروئیدی شامل فعالیت بیش از حد ندول های تیروئیدی است. برای درک این روند ما می بایست اصطلاح آدنوم را تعریف کنیم. آدنوم بخشی از غده ی تیروئید است که که از عضو اصلی جدا شده است و مقادیر فراوانی هورمون تیروکسین می سازد. علل واقعی این واکنش به طور کامل ارزیابی نشده است. هورمون توسط آدنوم آزاد می شود و بنا بر این به عنوان یکی از علل پر کاری تروئید می باشد.

التهاب تیروئید (تیروئیدیت) فرم دیگری از علل پر کاری تیروئیدی است. این اختلال به التهاب های مشخص در غده ی تیروئید اشاره دارد که به خوبی تعریف نشده است. نوع خاصی از التهاب تیروئید به نام تیروئیدیت تحت حاد نام دارد و در این مورد، بیمار در غده ی تیروئید خود احساس درد دارد. نوع دیگر تیروئیدیت، تیروئیدیت پس از بارداری است.

برخی از دیگر علل پر کاری تیروئید مواردی هستند که در آن ها بیمار به اشتباه داروهای تیروئیدی مصرف کرده است و یا این دارو ها اشتباها تجویز شده باشد، و یا افزایش دوز بیش از حد هورمون های تیروئیدی. آمیودارون دیگر دارویی است که اغلب در میان علل ایجاد کننده ی پر کاری تیروئید قرار دارد.

علل غیر قابل انتظار پر کاری تیروئید ، تومورهای بسیار نادری در تخمدان های خانم ها می باشد. در این حالت آن ها شامل بافت تیروئیدی هستند و هورمون هایی را در خون آزاد می کنند. تومورهایی که در غده ی هیپوفیز قرار دارند ممکن است علت ایجاد مقادیر فراوان TSH در خون باشند. وقتی که این هورمون ها آزاد می شوند، TSH فعالیت تیروئید و هورمون های آن را تحریک می کند.

چنانچه تاکنون شرح داده شد، علل پر کاری تیروئید منشاء های متفاوتی دارند. شروع بیماری که شامل درگیری دستگاه درون ریز است نشان می دهد که پر کاری تیروئید منشا ء پیچیده ای دارد.

تجویز داروها هم مشکل دیگری را ایجاد می کند، در این حالت علل پر کاری تیروئید نشانه ی مصرف داروهای بدون نسخه است. بیمار اهمیت تصمیم پزشک را درک نمی کند.
 
 
دسته بندی
بیماری های متابولیسمی و غدد » پرکاری تیروئید
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
 

برخی از تمرینات

پرس با کتل

حالت ایستاده

بلند کردن هالتر

کرانچ با دستگاه

تمرین با دمبل سنگین

پوش پرس دوبل با کتل بل

Top