روند پیدایش شوک سپتیک به همه ی مکانیسم ها و عناصری که در بروز آن دخالت دارند مربوط می شود. علت اصلی بروز شوک سپتیک وجود باکتری های گِرم مثبت یا گِرم منفی است. وجود این باکتری ها در بدن سبب تحریک موادی می شود که به بروز عفونت می انجامد. مواد یا عوامل پیش التهابی در بروز شوک سپتیک نقش مهمی ایفا می کنند، یکی از این عوامل سایتوکین ها هستند. سایتوکین ها به بروز شوک کمک می کنند.

اجزاء موجود در دیواره ی باکتری سایتوکین ترشح می کند. روند پیدایش شوک سپتیک شامل تاثیر سایتوکین ها و باکتری ها در بروز و تشدید شوک سپتیک است. نمونه هایی از سایتوکین ها را می توان در لیپوپلی ساکارید ها یافت. لیپو پلی ساکارید ها در دیواره باکتری های گرم منفی و پپتیدوگلیکن ها در دیواره باکتری های گرم مثبت یا گرم منفی وجود دارند. اسید لیپوتئی کوئیک هم در دیواره باکتری های گرم مثبت یافت می شود.

باکتری از طریق سایتوکین ها ی موجود در دیواره سلول خود به سلول میزبان آسیب می رساند. باکتری گرم منفی حاوی مواد سمی متعددی است. خطرناک ترین آن ها لیپید A موجود در لیپوپلی ساکارید است. نقش باکتری گرم مثبت در بروز شوک سپتیک بسیار اهمیت دارد. بررسی روند پیدایش شوک سپتیک نشان می دهد که باکتری گرم مثبت سوپرآنتی ژنی ترشح می کند که سبب تولید سایتوکین ها می شود که آن را به ملکول های مرکب متصل می کند. سایتوکین ها بر همه ی سلول ها تاثیر می گذارند از جمله سلول های عضلات صاف دیواره عروق، سلول های پارانشیمی، سلول های موثر بر سیستم ایمنی بدن. عامل نکروز تومور و اینترلوکین ها هم عواملی هستند که عفونت را در محل نگه می دارند. هرچند وقتی که عفونت به یک عفونت منتشر و سیستمیک تبدیل شد این عوامل به بدن آسیب می رسانند. اینترلوکین 6 سبب مرگ بیمار می شود. اینترلوکین 8 هم عملکرد نوتروفیل ها را کنترل می کند. بدین ترتیب وقتی که روند شوک سپتیک طی می شود، به بدن آسیب رسیده و نارسایی اندام های بدن بروز می کند.

بررسی روند پیدایش شوک سپتیک نشان می دهد که مبتلایان دچار اتساع عروق خونی می شوند. به خصوص شریان ها تحت تاثیر شوک سپتیک قرار می گیرند. به همین سبب همراه با شوک سپتیک افت شدید فشار خون خواهیم داشت. اختلال در عملکرد قلب به وجود می آید. اختلال در جریان خون ریه ها و مغز را هم متاثر می سازد.

شوک سپتیک همه ی ارگان های بدن را در گیر می کند. همه ارگان ها و دچار نارسایی می شوند.
 
 
مجموعه
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » شوک سپتیک

ادامه موضوع

برخی از پزشکان سایت

02143936 مشاوره: 88194995
پاتولوژیست - آسیب شناسی
02122204109
پاتولوژیست - آسیب شناسی
021-26411152 021- 26411157
روان شناسی
021-88839944
جراحی عمومی
02186073630 ۸۶۰۷۳۶۲۴ شعبه دوم: ۵۶۳۶۶۱۶۱
 
021-22368246
جراحی عمومی
021-22043082 021-22043083
کاردیولوژی - بیماری‌های قلبی
021-88772190
روان‌ پزشکی
02122584232
امراض داخلی
02144890547 ۴۴۸۹۰۵۴۹-۴۴۸۹۰۵۲۲-۴۴۴۵۴۷۶۸-۴۴۴۵۴۷۱۸
بیماریهای پوستی
02166422388-66422388 اورژانس: 66591065
پزشک عمومی
02188303809
جراحی چشم لیزر- لیزیک
02166615337
رادیولوژی
Top