مرگ ناشی از شوک سپتیک در نیمی از موارد ابتلا به این عارضه دیده می شود. شوک سپتیک یک بیماری یا یک عارضه ی مزمن است که با عفونت گسترده و منتشر همراه بوده و به کاهش فشار خون و کاهش حجم خون منجر می شود. این عارضه به طور معمول بر اثر ابتلا به بیماری دیگر پدید می آید. همچنین، با نارسایی ارگان های بدن هم همراه می شود. این مجموعه بیمار را به سمت مرگ پیش می برد. ارگان هایی که بیش از سایرین تحت تاثیر قرار می گیرند شامل مغز، کبد، قلب و کلیه هاست. وقتی این ارگان ها دچار نارسایی شوند، بیمار نمی تواند زنده بماند.

عوامل متعددی بر ایجاد این عارضه و پیشرفت آن تاثیر می گذارد. در نتیجه، می توان عوامل متعددی را نام برد که به نارسایی ارگان های حیاتی بدن و سرانجام مرگ بیمار کمک می کنند. بیشتر این عوامل میانجی نامیده می شوند. لازمست که نقش آن ها در هنگام بروز شوک سپتیک و کشاندن بیمار به سمت مرگ به وضوح مشخص شود. سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی نقش مهمی در گسترش عفونت ایفا می کنند. خطر بروز مرگ ناشی از شوک سپتیک زمانی که تعداد سایتوکین های ضدالتهابی کم تر از سایتوکین های پیش التهابی باشد بیشتر خواهد بود. این حالت را سرکوب یا توقف سیستم ایمنی می نامند. برون ده قلبی هم باید به منظور پیشگیری از بروز مرگ ناشی از شوک سپتیک بهبود یابد. هرچند در مواردی وقتی که برون ده قلب یا جریان خون مرکزی هم که بهبود یابد، جریان خون موضعی تغییر نیافته باز هم خطر بیمار را تهدید می کند. شوک سپتیک وقتی بروز می کند که عفونت باکتریایی به سرعت گسترش یابد. در صورت درمان نشدن شوک سپتیک، مرگ بیمار را تهدید می کند. البته قابل ذکر است که در بیشتر موارد مرگ ناشی از شوک بر اثر نارسایی ارگان های بدن است. علت دیگر آن هم عفونت های بیمارستانی است.

پی گیری درمان در جلوگیری از مرگ بیمار اهمیت زیادی دارد. در برخی از بیماران این عارضه به سرعت وخیم می شود. به همین سبب است که باید درمان های تهاجمی را بپذیریم. انجام آزمایش های خون، تعیین برون ده کلیوی، سطح اسید لاکتیک باید مرتب صورت گیرد. بدین ترتیب می توان موثر بودن درمان را تایید کرد. اگر درمان بیمار موثر باشد سطح اسید لاکتیک خون کاهش می یابد.

میزان جریان خون بیمار هم باید اندازه گیری و نشان داده شود. اندازه ی فشار خون، میزان گازهای خون باید تعیین شده و با مقادیر طبیعی مقایسه گردد. برای اندازه گیری میزان گاز های خون نمونه ی خون را از شریان بیمار می گیرند.

یکی از درمان هایی که به زنده ماندن بیمار کمک می کند مایعات درمانی است. در این روش حجم مایعات بدن تامین می شود هرچند وقتی درمان ناموثر تشخیص داده شود، ممکنست به مصر ف داروهای تنگ کننده عروق نیاز داشته باشیم تا از وخیم تر شدن وضع بیمار جلوگیری شود.
 
 
دسته بندی
بیماری‌ها و اختلالات خون و اعضای خون ساز » شوک سپتیک

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
Top