بیماری اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی یک بیماری متداول است که با واکنش های غیرعادی هیجانی و عاطفی همراه است. در این بیماری روند تفکر منطقی مختل شده و فرد قادر به انجام فعالیت های اجتماعی نیست و با هذیان و توهم دست و پنجه نرم می کند. 

انواع بیماری اسکیزوفرنی عبارتند از:

 اسکیزوفرنی پارانویید: در این بیماری توهم و هذیان های شنوایی بروز می کند ،در حالی که عملکرد عاطفی و شناختی فرد تا حدودی دست نخورده باقی می ماند. این بیماران به طور معمول دچار خود بزرگ بینی می شوند، ظاهری عادی دارند و زمانی که با پرسش ها و ابهامات شخصیتی روبه رو شوند، تغییر رفتار می دهند. پارانویا وضعیتی روانی است که در آن فرد مبتلا شکاک است، خود را در اوج شکوه و جلال می بیند یا بر این باور نادرست تاکید دارد که دیگران او را سرزنش می کنند یا فریب می دهند.
 
 اسکیزوفرنی کاتاتونیک: در این نوع ،بیماران چند ثانیه بیحرکت باقی می مانند که به این موقعیت کاتالپسی می گویند. حالت آشفتگی و فعالیت حرکتی دراین بیماران به صورت بهت زدگی دیده می شود. اگر بیماران صداهایی را تکرار کنند ،اکولالی و اگر به تقلید حرکات بپردازند ،اکوپراکسی نامیده می شوند. در حالت دیگر ممکن است فرد مبتلا با حالات پر تحرک و پر انرژی و حرکات تکراری خودنمایی کند. نوع کاتاتونیک امروزه کمتر رایج است ،ولی مرحله پیچیده ای از بیماری را منعکس می سازد. بیماران نسبت به محرک های اطراف خود بی تفاوت هستند و نمی دانند که در اطرافشان چه می گذرد. بیمارانی که به این حالت دچار می شوند مدت طولانی در یک حالت باقی می مانند و مانند یک مجسمه می ایستند. در ظاهر فلج به نظر می آیند به طوری که قادر به لباس پوشیدن، غذا خوردن و حتی صحبت کردن نیستند.

 اسکیزوفرنی سازمان پریش: در این نوع بیماری ،با رفتارها و گفتارهای آشفته و بی ربط بیمار روبرو هستیم. در نوع سازمان پریش، فرد مبتلا در برقراری ارتباط با دیگران و تفکر مشکل دارد، رفتارهای عجیبی بروز می دهد و طرز لباس پوشیدن و عملکردش غیر عادی است. به این بیماران،بیماران هبه فرنی هم گفته می شود. مبتلایان دچار آشفتگی های شدید روانی و از لحاظ اجتماعی گوشه گیر هستند و حرکات غیر عادی انجام داده و صورتشان را در هم می کشند. خلق و خوی یک فرد مبتلا به اسکیزوفرنی از این نوع ،به صورت کُند، تحت فشار یا نامناسب بروز می کند. آن ها به محیط زندگی خود و سایر موقعیت های فردی پاسخ مناسبی نمی دهند. ادا در می آورند و پوزخند از خود رضامندانه ای بر لب دارند. این نشانه ها در اوایل نوجوانی بروز می کند و سپس به سرعت پیشرفت می کند.

اسکیزوفرنی باقیمانده: در این نوع بیماری فرد بدون این که سابقه ای از بیماری اسکیزوفرنی داشته باشد ،نشانه های این بیماری را بروز می دهد. انزوا طلبی، بی تفاوتی عاطفی-هیجانی، افکار غیر منطقی و درونگرایی از این جمله موارد است. از نشانه های دیگر بیماری توهم و هذیان است که بروز آن ها چشمگیر نیست. 

 علاوه بر انواع یاد شده ،نوعی از این بیماری هم وجود دارد که بسیار پیچیده است و مبتلایان ،نشانه های اسکیزوفرنی را بروز می دهند در حالی که سابقه ای از حملات آن را نشان نمیدهند. نوع دیگری هم به نام اسکیزوفرنی نهفته وجود دارد که با بررسی های بیشتر قابل تشخیص است و نشانه های قابل مشاهده ای ندارد. 

 
 
دسته بندی
بیماری های سیستم عصبی » اسکیزوفرنی

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
Top