برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

شوک سپتیک

شوک سپتیک یک عارضه ی بسیار مهم است که می تواند بر ارگان ها و اندام های بدن تاثیر گذاشته و حتی به مرگ بیمار منجر شود. عواقب های خطرناک ناشی از آن بر اثر ابتلا به عفونت بروز می کند. بیشتر مبتلایان کودکان یا سالمندان هستند زیرا آن ها سیستم ایمنی ضعیفی دارند در نتیجه نمی توانند با عفونت ها بجنگند.

سندرم میلودیسپلاستیک

سندرم میلودیسپلاستیک به گروهی از بیماری های مختلف اطلاق می شود که با مشکلات خونسازی کلونال همراه هستند. همه بیماری هایی که در این گروه قرار می گیرند با مغز استخوان پر سلول یا کم سلول مشخص می شوند.

اختلالات خونی

اختلالات خونی به گروهی از بیماری ها که مربوط به خون هستند، اشاره دارد. این اختلال به دنبال غیر طبیعی شدن یک یا چند اجزای تشکیل دهنده خون ایجاد می شود. البته، برخی اختلالات خونی نیز ممکن است با سطوح غیر طبیعی مواد معدنی مشخص شوند.

تالاسمی

تالاسمی یک بیماری ارثی خونی است. تالاسمی انواع آلفا و بتا، و همچنین ماژور و مینور دارد. شایع ترین درمان برای آن ترانسفیوژن خون است. نام این بیماری با روند غیر طبیعی که در خون رخ می دهد، مشخص می شود

آنمی

آنمی یا کم خونی یکی از رایج ترین بیماری های خون است که با کاهش مقدار هموگلوبین یا تعداد اریتروسایت ها مشخص می گردد. در برخی از موارد معلوم می شود که فرد هم کمبود هموگلوبین دارد و هم با کاهش تعداد اریتروسایت ها روبه روست.

هموفیلی

اختلال انعقاد خون در بیماری هموفیلی دیده می شود. گاه این مشکل می تواند در اندام های داخلی و یا مفاصل خونریزی هایی را ایجاد کند. انعقاد خون به تغییر شکل خون از حالت مایع به جامد گفته می شود. این روند بسیار مهم است، زیرا به بدن کمک می کند تا جلوی خونریزی را بگیرد و خونریزی را متوقف کند.

 
 

برخی از تمرینات

کرانچ با توپ بوسو

کش ورزشی و میله EZ

کشش تسمه

چرخش به خارج با کابل

وزنه برداری دو ضرب

چرخش به سمت خارج

Top