لیست موضوع ها

اختلالات خواب

از آنجا که کودکان به طور کلی شبها سخت به خواب می روند تشخیص اختلالات خواب در آنها دشوارتر است. در نوجوانان نیز به علت استقلال بیشتری که نسبت به اطفال دارند نیز تشخیص این اختلالات ممکن است دشوار باشد.

اوتیسم

اوتیسم به عنوان طیفی از اختلالات که میتواند در اطفال و همچنین بزرگسالان بروز کند تعریف می‌شود. اوتیسم به دنبال اختلال درتکامل مغزی به همراه اختلال رشد مهارتهای ارتباطی ایجاد می‌شود.

شب ادراری

اصطلاح شب ادراری به پروسه ای گفته می شود که کودک طی خواب در بستر خویش ادرار می کند. به شب ادراری٬ بی اختیاری ادرار شبانه نیز می گویند که در کودکان تا سن ۷ سالگی رایج است.

کابوس

به هر خواب بد یا وحشتناکی کابوس گفته می شود. کابوس ها معمولا بر افراد بزرگسال تاثیر نمی گذارند چون آن ها می توانند تشخیص بدهند چیزی که می بینند فقط خواب است اما کابوس می تواند در بچه ها واقعی به نظر برسد و بنابراین برای بچه ها بسیار ترسناک است.

Top