برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی نوعی اختلال در عملکرد مغز است. مبتلایان به این بیماری دچار توهم و هذیان شده و صداهایی را می شنوند که وجود خارجی ندارد. آن ها نسبت به دیگران شکاک هستند و فکر می کنند دیگران قصد آزار و اذیت آن ها را دارند.

 
 

برخی از تمرینات

حالت ایستاده

حرکت دو ضرب با دمبل

غلتاندن با هالتر از روی نیمکت

کشش پشت بازو با سیم کش و نیمکت شیب دار

دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار

خم شدن به پهلو با میله هالتر

Top