برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی نوعی اختلال در عملکرد مغز است. مبتلایان به این بیماری دچار توهم و هذیان شده و صداهایی را می شنوند که وجود خارجی ندارد. آن ها نسبت به دیگران شکاک هستند و فکر می کنند دیگران قصد آزار و اذیت آن ها را دارند.

 
 

برخی از تمرینات

تمرین با غلتک - غلتاندن به سمت خارج

غلتاندن با هالتر روی زانو

با نیمکت لاری

پرس آرنولد با دمبل

دمبل روی نیمکت شیب دار

غلتاندن با هالتر از روی نیمکت

Top