برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی نوعی اختلال در عملکرد مغز است. مبتلایان به این بیماری دچار توهم و هذیان شده و صداهایی را می شنوند که وجود خارجی ندارد. آن ها نسبت به دیگران شکاک هستند و فکر می کنند دیگران قصد آزار و اذیت آن ها را دارند.

 
 

برخی از تمرینات

پوش پرس دوبل با کتل بل

به پهلو

کشش فوقانی بدن با صندلی

پشت بازو خوابیده

چرخش آرنج ها

چرخش به خارج با تسمه

Top