برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی نوعی اختلال در عملکرد مغز است. مبتلایان به این بیماری دچار توهم و هذیان شده و صداهایی را می شنوند که وجود خارجی ندارد. آن ها نسبت به دیگران شکاک هستند و فکر می کنند دیگران قصد آزار و اذیت آن ها را دارند.

 
 

برخی از تمرینات

بلند کردن عضله دلتویید

دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار

هالتر روی تخت شیب

پرس سینه - وزنه برداری

حرکت با طناب

تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش

Top