برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

تغذیه سالم برای داشتن وزن مناسب

کاهش وزن سالم می تواند کاری چالش برانگیز باشد. این کار اگر به شیوه صحیح انجام بشود می تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد. کاهش وزن سالم می تواند به احساس رضایت بیشتر از خود منجر بشود. کاهش وزن سالم می تواند کاری چالش برانگیز باشد. این کار اگر به شیوه صحیح انجام بشود می تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد. کاهش وزن سالم می تواند به احساس رضایت بیشتر از خود منجر بشود.

رژیم غذایی و بیماری قلبی-1

رژیم های غذایی خاصی وجود دارند که حذف آن ها می تواند برای سلامت قلب مفید باشد. حذف رژیم غذایی تنها کاری نیست که برای سلامت قلب انجام می شود. مواد غذایی مفیدی برای قلب وجود دارند و این مواد غذایی باید به مقدار زیاد مصرف شوند.

فنون آشپزی سالم

در آشپزی سالم نیازی نیست که بهترین آشپز شهر باشید وظیفه آشپزی سالم تنها این است که برای کاهش عوامل خطر ساز سلامتی از طریق روشهای ناسالم آشپزی منطقی و حساس باشید. آموزش دادن و فراگیری چنین روشهائی گذرگاهی است برای رسیدن به یک خانواده سالم.

 
 

برخی از تمرینات

خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت

دوچرخه زدن

رساندن دست به پاشنه پا

به پهلو

Bottoms up

پرس سرشانه با یک دمبل

Top