برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

مقدمه ای بر تغذیه

مصرف ناکافی مواد مغذی باعث سوء تغذیه میشود. مقدار ناکافی از مصرف غذا از علل عمده سوء تغذیه برای انسان است. مقدار مصرف غذا برای افراد مختلف در شرایط متفاوت، فرق میکند. یک ورزشکار نیاز بیشتری به مواد مغذی دارد تا یک خانم پیر.

غذاهای ضروری برای بدن

برخی از مواد غذایی هستند که از بسیاری جهات برای بدن مفیدند و باید تا حد ممکن در اولویت مصرف باشند. انتخاب مواد خوراکی نه بر اساس برچسب روی آنها، بلکه بر اساس مقدار کالری و مواد مغذی آنها باید انجام بگیرد. به طور معمول مواد غذایی بیش از یک ماده مغذی دارند و این برای بدن سودمند است که با مصرف یک غذا بیش از یک ماده مغذی دریافت می کند.

سطح انرژی رژیم غذایی متعادل

ارزش غذایی و مقدار کالری اجزای تشکیل دهنده یک رژیم غذایی متعادل باید با مصرف انرژی توسط فرد همبستگی داشته باشند. رژیم غذایی باید با توجه به بسیاری از عوامل و با راهنمائی پزشک عمومی و متخصص تغذیه برنامه ریزی شود.

رژیم غذایی

رژیم غذایی مجموع چیزی است که فرد به شکل غذا و نوشیدنی می بلعد. رژیم غذایی بریا هر ارگانیسمی مهم است چون از طریق رژیم است که ارگانیسم انرژی لازم برای زنده ماندن را به دست می آورد.

رایج‌ترین باورهای غلط درباره رژیم غذایی

یک رژیم غذایی ایده ال به گسترش الگوهای سالم تغذیه به همراه تمرینات ورزشی در افراد می انجامد. مصرف غذای مناسب، در حجم مناسب و در زمان مناسب چیزی است که به رفع چاقی و کلسترول بالا در افراد، بوِیژه بیماران کمک می کند.

تغذیه و سبک زندگی

تغذیه و سبک زندگی اشتراکات زیادی داشته و بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. مشغله کاری نمی تواند عذری موجه برای عادات عذایی بد باشد. باورزش و ساده سازی سبک زندگی می توان عادات غذایی ساده و سالم را در پیش گرفت.

 
 

برخی از تمرینات

حرکت دو ضرب با کتل بل

هالتر با عضلات دلتویید خلفی

کش ورزشی و میله EZ

کرانچ معکوس با سیم کش

اسکات با دمبل

دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار

Top