برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

جراحي تغيير مسير مجراي صفراوي- لوزالمعده‌اي BPD

مرحله‌ي محدودسازي، مربوط به مرحله‌ي كوچك‌سازيِِ اندازه‌ي معده است تا از اين طريق رَوند كاهش مصرف غذا آسان‌تر شود. مرحله‌ي تغيير در فرآيند هاضمه نيز از طريق عمل باي‌پس روده انجام مي‌گيرد [تا از اين طريق ميزان كالري دريافتي از مواد غذايي مصرفي كاهش بايد].

درباره‌ي چاقيِ مرضي بيشتر بدانيم

در رابطه با چاقيِ مرضي مي‌توان گفت كه علاوه بر اين‌كه خودش يك بيماري است، دليلي واضح و قطعي است براي ابتلاي فرد به بيماري‌ها و عوارض ديگر. اين اختلال خاص به‌راحتي قابل مهار و كنترل است البته به شرط اين‌كه فرد واقعاً اراده كند و بخواهد كه در مورد برخي چيزها خويشتن‌دار باشد و جلوي خودش را بگيرد.

انواع جراحي‌هاي چاقيِ مرضي

از شيوه‌هاي خاص و متنوعي در پروسه‌ي جراحيِ چاقي استفاده مي‌شود. اين شيوه‌ها بر اساس اينكه از چه طريقي بدن را در وضعيت مقابله با چاقيِ مرضي قرار مي‌دهند مي‌توانند به چند نوع تقسيم‌بندي شوند.

 
 

برخی از تمرینات

بلند کردن کتل

تمرین ایستاده با دمبل

خم به جلو با کابل

پرس سینه با تخته

غلتاندن با هالتر روی زانو

ایستاده با دمبل

Top