برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

رویکردی سالم برای افزایش وزن

گاهی اوقات افزایش وزن یک ضرورت است. اگر چه راه های بسیاری برای افزایش وزن وجود دارد، ولی لزوما همه روش ها برای یک فرد موثر نیستند. در هنگام انتخاب یک یا چند روش، توجه به شرایط خاص بدنی فرد ضروریست.

مکمل های رژیمی

مکمل های رژیمی به موادی اطلاق می شود که افراد به عنوان مکمل مواد مغذی در کنار وعده های غذایی مصرف می کنند. مکمل های رژیمی معمولا مواد مغذی که در رژیم غذایی وجود نداشته و یا کم هستند به افراد ارائه می کنند.

در باره رژیم غذایی کاهش وزن

کاهش وزن در صورتی که به روش درست انجام نگیرد، کاری دشوار خواهد بود. در این مقاله به بررسی رژیم های مناسب و نامناسب کاهش وزن و نیز مواد غذایی پیشنهادی در هر کدام پرداخته می شود.

 
 

برخی از تمرینات

ایستاده با میله EZ

هالتر با عضلات دلتویید خلفی

کرانچ با دستگاه

کرانچ با توپ بوسو

حرکت دو ضرب با دمبل

دوچرخه زدن

Top