کالری عامل تعیین کننده افزایش وزن است.

افزایش وزن به کالری کسب شده توسط بدن بستگی دارد. برای اینکه بدن افزایش وزن پیدا نکند باید انرژی کل کسب شده یدن برابر با کالری کل سوزانده شده توسط بدن باشد. رژیم های غذایی که در سراسر دنیا مطرح شده اند حذف یعضی مواد خوراکی یا مواد مغذی را برای کاهش وزن پیشنهاد می کنند. این کار استراتژی مفیدی است اما از این جهت ضرر دارد که وقتی ماده خوراکی حذف شده دوباره مصرف می شود وزن بدن اضافه می شود. حذف کربوهیدرات ها از رژیم غذایی شیوه اصلی کاهش وزن براساس رژیم اتکینز است، اما عملا بدن دچار کمبود کربوهیدرات می شود و وقتی دوبتره کربوهیدرات دریافت می کند شروع به سوخت و ساز (متابولیز) آن می کند و این باعث افزایش وزن می شود.

به نظر بسیاری از متخصصان تغذیه عامل اصلی افزایش وزن چربی است. چربی ها به مقدار زیادی به انرژی تبدیل می شوند بنابراین مصرف چربی بیشتر باعث گرفتن انرژی بیشتر و در نتجه افزایش وزن می شود. رژیم ایده آل باید شامل تمام مواد مغذی در سطح بهینه باشد. غذا باید از نظر داشتن مواد مغذی کامل باشد. مقدار چربی ها و کربوهیدرات ها باید کنترل شده و در حد متوسط نگه داشته شود تا رژیم غذایی سالم و مدیریت وزن به دست بیاید.

نقش ورزش در مدیریت وزن بسیار مهم است. کالری های به دست آمده باید سوزانده شوند. اگر فرد فعال نباشد یا اگر شیوه زندگی بی حرکتی داشته باشد، کالری های کسب شده در بدن ذخیره می شوند. توصیه می شود کربوهیدرات ها یک سوم رژیم غذایی و میوه ها و سبریجات نیز یک سوم دیگر رژیم غذایی را تشکیل بدهند. چربی ها باید کمتر از یک پنجم رژیم غذایی را به خود اختصاص بدهند. یک پنجم رژیم غذایی باید شامل پروتئین ها باشد. پروتئین ها از شیر، آجیل، گوشت قرمز و ماهی به دست می آیند. چربی ها از روغن های مورد استفاده، گوشت قرمز، آجیل، شیر و تخم مرغ به بدن می رسند. غلات، میوه ها و سبزیجات منبع کربوهیدرات هستند. سبزیجات و میوه ها پروتئین، ویتامین و مواد معدنی نیز به بدن می رسانند. فیبرها هم از بعضی میوه ها، سبزیجات و غلات کامل به دست می آیند.

بهترین شیوه برای کاهش وزن حذف غذاهای سرخ شده و چرب از وعده های غذایی است. گوشت مصرفی ما باید گوشت لخم و بدون چربی باشد. غلات و مواد غذایی بر پایه غلات باید از غلات کامل باشند. سبوس غنی از فیبر و پروتئین و بنابراین سودمند است. سبزیجات و میوه ها باید بخش عمده ای از رژیم غذایی را تشکیل بدهند. شیر و تخم مرغ مواد غذایی کامل هستند بنابراین می توانند در هر وعده جایگزین مواد غذایی دیگر بشوند. باید مصرف قند زیاد و خوراکی های پوشیده از قند را محدود کرد.
 

ادامه این موضوع

تغذیه سالم برای داشتن وزن مناسب

کاهش وزن سالم می تواند کاری چالش برانگیز باشد. این کار اگر به شیوه صحیح انجام بشود می تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد. کاهش وزن سالم می تواند به احساس رضایت بیشتر از خود منجر بشود. کاهش وزن سالم می تواند کاری چالش برانگیز باشد. این کار اگر به شیوه صحیح انجام بشود می تواند نتایج بسیار خوبی داشته باشد. کاهش وزن سالم می تواند به احساس رضایت بیشتر از خود منجر بشود.

رژیم غذایی و مدیریت وزن

رابطه زیادی بین رژیم غذایی و وزن فرد وجود دارد. رژیم غذایی علت کسب کالری توسط فرد است. کالری های دریافت شده در صورت مصرف نشدن به شکل چربی در بافت چربی ذخیره می شوند.

رژیم غذایی و کنترل وزن

افزایش وزن به کالری دریافتی بدن بستگی دارد. مجموع کالری دریافتی و مصرفی باید برابر شود تا باعث افرایش وزن را شاهد نباشیم. از نظر بسیاری از متخصصین تغذیه، مقصر اصلی افزایش وزن، چربی ها هستند. چربی ها محتوی انرژی بالایی دارند لذا دریافت چربی بیشتر به معنی دریافت انرژی بیشتر و افزایش وزن است

Top