ادامه موضوع

انواع جراحي‌هاي چاقيِ مرضي

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
در تحقيقاتي كه در رابطه با شيوه‌هاي جراحيِ تركيبيِ محدودكننده/ كاهنده‌ي جذب براي كاهش وزن انجام گرفته است، برخي از شيوه‌هاي مؤثر بيش از ساير روش‌ها خودنمايي مي‌كنند. شيوه‌هاي جراحيِ تركيبيِ محدودكننده/ كاهنده‌ي جذب كه با هدفِ كاهش وزن انجام مي‌گيرند، هم از طريق محدود كردنِ حجم و مقدار غذاي مصرفي و هم به واسطه‌ي كاهشِ كالري جذب شده، تأثير خود را اِعمال مي‌كنند. وقتي كه تكنيك كاهشِ جذب كالري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تغييرات ايجاد شده در لوله‌ي گوارش، فرآيند تركيبِ غذا با صفرا و ترشحات لوزالمعدي به تأخير مي‌افتد. اين ترشحات نقش تعيين‌كننده‌اي در فرآيند جذب مواد مغذي دارند. در نتيجه‌ي اين تأخير ايجاد شده، اشتهاي فرد براي غذا كاهش پيدا مي‌كند و بدين ترتيب بدنِ‌ او مواد مغذي كمتري در مقابسه با حالت عادي دريافت مي‌كند. شيوه‌ي جراحيِ كاهش وزنِ تركيبيِ محدودكننده/ كاهنده‌ي جذب، بيش از ساير شيوه‌هاي جراحيِ چاقي ورد استفاده قرار مي‌گيرد. وقتي پاي مقايسه‌ي شيوه‌هاي جراحي كاهش وزن به ميان مي‌آيد، شيوه‌هاي تركيبيِ كاهش وزن بيش از ساير شيوه‌هاي صرفاً محدودكننده تأثيرگذار است. در نتيجه، فرد مي‌تواند انتظار داشته باشد كه جراحي‌هاي چاقيِ تركيبي بتواند او را از ابتلا به عوارض و بيماري‌هاي جديِ ناشي از چاقيِ مرضي مانند فشار خون، آپنه‌ي خواب، ديابت نوع دوم و آرتروز حفظ كند.

يكي از پركاربردترين شيوه‌هاي جراحي كاهش وزن تركيبي تكنيك باي‌پسِ معده‌ي رو- اِن- واي Roux-en-Y است كه بر اساس تحقيقات، تأثيرگذارتر از ساير شيوه‌هاست و درصد موفقيت آن نيز بسيار بالا بوده است.

اولين اقدامي كه پزشك جراح در اين نوع جراحي انجام مي‌دهد، بريدن و جدا كردنِ بخش عمده‌اي از معده است. بدين ترتيب، چيزي كه از معده باقي مي‌ماند كيسه‌اي است كوچك كه باعث سيريِ زودهنگام فرد و محدود كردنِ مقدار غذاي مصرفي مي‌شود. پس از این مرحله‌ي اول، بخش Yشکل روده‌ي کوچک به این کیسه‌ي کوچک (باقی مانده‌ي معده) پیوند زده می‌شود. از طریق این مجرا، غذا از کانال بای‌پس که از انتهای کیسه‌ي معده تا قسمت انتهایی معده (اثنی عشر یا دوازدهه که اولین بخش از روده‌ي کوچک است) و ژژونوم (تهی روده که دومین بخش از رودهء کوچک است) انتقال پیدا می‌کند.

بدین ترتیب، مقدار کالری و مواد مغذی جذب شده کاهش پیدا می‌کند. در اغلب موارد، نیازی به جراحیِ برداشتنِ کیسه‌ي صفرا (کوله‌سیستکتومی) وجود ندارد. جراحیِ برداشتنِ کیسهء صفرا (کوله‌سیستکتومی) با هدف از بین بردنِ سنگ صفرا که از عوارض کاهش ناگهانیِ وزن است انجام می‌گیرد. در اغلب موارد بیمار پس از جراحی نیز برای حل کردن سنگ صفرا ناچار به مصرف داروهای خاص است.

جراحی تغییر مسیر مجرای صفراوی- لوزالمعده‌ای (BPD) یکی از روش‌های پیچیده‌ ترکیبی (محدودکننده/ کاهش دهنده‌ي جذب کالری) برای کاهش وزن از طریق جراحی به شمار می‌رود. در این نوع جراحیِ چاقی، بخش انتهاییِ تحتانی معده بریده و برداشته می‌شود.

به واسطه‌ي بای‌پس کردنِ دوازدهه و تهی روده، باقی مانده‌ي معده (که به شکل کیسه‌ي کوچکی درآمده است) به بخش انتهاییِ روده‌ي کوچک پیوند می‌خورد. یکی از مهم‌ترین معایب این نوع جراحیِ کاهش وزن، احتمال ابتلای بیمار به سوء تغذیه و اختلال هضم و جذب مواد مغذی است.

جراحیِ تغییر مسیر مجرای صفراوی- لوزالمعده‌ای (BPD) را به گونه‌ي دیگری نیز می‌توان انجام داد. در این شیوه، که به تغییر مسیر دوازدهه duodenal switch موسوم است، در بخش جزئی و کوچکی از معده تغییراتی اِعمال می شود. تفاوت این شکل از جراحی تغییر مسیر مجرای صفراوی- لوزالمعده‌ای با سایر جراحی‌های کاهش وزن این است که بیمار در این حالت می‌تواند غذای بیشتری را پس از جراحی مصرف کند.

تكنيك جراحي كاهش وزن تركيبي (محدودکننده/ کاهش دهنده‌ي جذب کالری) مزاياي بسياري دارد. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين نوع جراحي، كاهش سريع وزن بيمار است. در واقع بيمار، به مدت 18 تا 24 ماه پس از انجام جراحي، بطور مستمر و مداوم وزن كم مي‌كند. جراحي باي‌پسِ معده‌ي رو- اِن- واي Roux-en-Y تحول چشمگيري در عرصه‌ي جراحي‌هاي كاهش وزن به شمار مي‌رود. با استفاده از اين شيوه‌ي جراحي، بيمار مي‌تواند به مدت ده سال يا بيشتر به ميزان 60 تا 70 درصد از وزن مازاد خود را كاهش دهد و در همان حد ايده‌آل حفظ كند.

جراحي تغییر مسیر مجرای صفراوی- لوزالمعده‌ای (BPD) با وجود معايبي كه دارد، اما بطور متوسط بين 75 تا 80 درصد وزن اضافيِ بيمار را كاهش مي‌دهد.
 
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » انواع جراحي‌هاي چاقيِ مرضي
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 
 

برخی از تمرینات

پرس سینه - وزنه برداری

دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار

با نیمکت لاری

کرانچ با توپ بوسو

کشش فوقانی بدن با صندلی

شنا رفتن

Top