ادامه موضوع

وسایل جراحی لپ باند و روش کار آن ها
تنظیمات روش جراحی لپ باند
پیش از جراحی لپ باند – آماده شدن برای جراحی
آیا جراحی لپ باند برای شما مناسب است؟
روش جراحی لپ باند چگونه انجام می شود؟
مزایای روش جراحی لپ باند
عوارض جراحی لپ باند
پس از انجام روش جراحی کاهش وزن لپ باند
روند بازتوانی پس از جراحی لپ باند
بارداری و جراحی لپ باند

شبکه های اجتماعی مربوط

 

برخی از پزشکان سایت

 
متاسفانه چاقی یک مشکل بسیار شایع می باشد. عوارض چاقی زیاد است و ناراحت کننده می باشد و در تمام جنبه های زندگی می تواند اثرگذار باشد، شامل حالات روحی، جسمانی و اجتماعی. چاقی به یکباره ایجاد نمی شود. مسائل روحی و روانی در چاقی نقش بسیار مهمی دارند، به طوری که مسائل عاطفی منفی ممکن است الگوهای جسمانی مهمی را ایجاد کند. ترس، ناراحتی و آسیب دیدگی و خستگی می تواند با فکر مثبت و تمرین در این زمینه از بیمار دور شوند.

باید جلوی حالات معمول روحی و عاطفی گرفته شود و وقتی بیمار می خواهد جراحی لپ باند برای کاهش وزن انجام دهد، این روحیات در وی ارزیابی شوند. اگر بیمار نتواند احساسات خود را کنترل کند، گزینه جایگزین مناسبی را باید برای اداره ی ناراحتی ها و مشکلات پیدا کرد و این امر ضروری است. برخی آمار و ارقام نشان می دهد که بسیاری از بیمارانی که جراحی لپ باند را برای کاهش وزن انجام می دهند، به علت مشکلات عاطفی به جای پرخوری به سراغ سوء مصرف الکل می روند.

بسیار ترسناک و تکان دهنده است وقتی که بیمار چاق از نظر پزشکی برای این جراحی تائید می شود. تغییرات مشخص کاهش وزن، هم از نظر ظاهری و هم از نظر وضعیت زندگی می باشد. زمانی جراحی لپ باند در کاهش وزن موفقیت آمیز است که بیمار از نظر روحی و روانی برای این جراحی آماده شود و این مسئله برای جراحی بسیار مهم می باشد. خود جراح قبل از شروع جراحی، آمادگی روحی و روانی بیمار را ارزیابی می کند.

باید ذهن بیمار از تمام مسائل منفی پاکسازی شود و این یک روش دائمی است که می توان تغییرات اصلی را در زندگی وی ایجاد کرد. احساس ترس، نگرانی در مورد شکست جراحی که به وی آسیب بزند و عصبانیت بیمار، همه و همه باید دور شوند. زندگی سالم تنها با داشتن روح و روان سالم میسر می شود.

آمادگی های عاطفی

می دانیم که بیمارانی که جراحی لپ باند برایشان انجام می شود، از نظر جسمانی در وضع مطلوبی قرار می گیرند ولی می بایست قبل از انجام این جراحی، از نظر ذهنی و روانی آماده شوند. چون در این روش جراحی عوارض زیادی وجود دارد، این مسئله بیشتر خود را نشان می دهد، عوارضی مثل، لغزیدن و بزرگ شدن پاوچ معده، که سوزش سر دل و استفراغ می دهد ( این مشکل همانند سایر جراحی ها می باشد). نکته مهم پی بردن به وضعیت روحی و روانی بیمار است که باعث می شود وی در ادامه ی روند کاهش وزن مداوم بتواند تصمیم گیری مناسبی داشته باشد. بخش مسئول عواطف که در ساختار مغز داریم تمام این تصمیمات را می گیرد.

تعهد برای موفقیت

می بایست به بیمار گفته شود که این جراحی مناسب است و بیمار باید از نظر تغییرات سبک زندگی آماده شود مثل رژیم غذایی، ورزش و ویزیت منظم توسط جراح برای انجام تنظیمات دستگاه. این الزامات برای کاهش وزن نیازمند زمان بیشتری است که ممکن است بر روی شرایط پیرامون بیمار اثرگذار باشد. پس این امر باعث می شود که بیمار در ابتدا ناراحت باشد ولی می تواند بر این مسائل غلبه کند.

تمرینات منظم

در طی جراحی کاهش وزن، انجام ورزش و تمرینات یک رکن مهم می باشد. تمرینات و ورزش باعث بازسازی مجدد عضلات می شود و می تواند وضعیت جسمانی را به نحو بهتری تنظیم کند. بیمار می بایست واقع بین باشد و تلاش کند تا با ورزش و تمرینات سازگاری پیدا کند. این کار می تواند در رژیم غذایی، کاهش وزن و تقویت عضلات هم مفید باشد، ممکن است دستخوش تغییراتی هم بشود.

در ابتدا افراد نزدیک بیمار این تغییرات را در ظاهر وی متوجه می شوند و سایرین در آغاز به راحتی متوجه این تغییرات نمی شوند. بیمار می بایست برای پذیرش وقایع پیرامون خود و احساساتی که در کل روند کاهش وزن دیده می شود، آماده شود. اگر آن ها نقش پویایی در کاهش وزن داشته باشند، سیستم جراحی لپ باند در تمام مراحل از آن ها حمایت می کند. سیستم جراحی لپ باند وسیله قدرتمندی برای جراحی کاهش وزن است و می تواند به طور معجزه آسایی اثر کند.
 
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند
 

جستجوی پزشک

 
تخصص
استان/شهر
منطقه
 
 
نام پزشک
حداقل۳ حرف
استان/شهر
 

پرسش و پاسخ های مربوط

 

برخی از تمرینات

با نیمکت لاری

دمبل روی نیمکت شیب دار

شنا رفتن

پرس سینه با زنجیر

پوش پرس دوبل با کتل بل

حرکت صلیبی

Top